Zespoły badawcze

Na Wydziale Mechanicznym AMG działa pięć zespołów badawczych związanych z działalnością statutową (DS).

1. Pierwszy zespół w katedrze fizyki (KF) kierowany jest przez dr hab. Zbigniewa Otrembę, prof. nadzw. AMG.

Skład zespołu: dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG; dr hab. B. Pranszke, prof. nadzw. AMG; dr E Baszanowska, dr W. Freda, mgr K. Haule; mgr K. Boniewicz-Szmyt; mgr H. Toczek.

Temat badań: "Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej".

2. Drugi zespół w katedrze materiałów okrętowych i technologii remontów (KMOiTR) kierowany jest przez prof. dr hab. inż. Adama Charchalisa.

Skład zespołu: prof. dr hab. inż. Adama Charchalisa; dr hab. inż. T. Dyl, prof nadzw. AMG; dr hab. inż. R. Starosta, prof. nadzw. AMG; dr inż. K. Dudzik; dr inż. W. Kończewicz; dr inż. W. Labuda; dr inż. J. Molenda; mgr inż. G. Gesella; mgr inż. A. Pelc; mgr inż. P. Woźniak; mgr. R. Chabowski; mgr inż. Piotr Cholawo; Ł. Rekowska; J. Makara; P. Pażątka-Lipiński; R. Terbak; inż. L. Staniszewski; mgr inż. M. Szyfelbain.

Temat badań: "Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych".

3. Trzeci zespół w katedrze siłowni okrętowej (KSO) kierowany jest przez prof. dr hab. inż. Romualda Cwilewicza.

Skład zespołu: prof. dr hab. inż. R. Cwilewicz; dr hab. inż. J. Herdzik; prof. nadzw. AMG; dr hab. inż. S. Polanowski; prof. nadzw. AMG; dr hab. inż. K. Witkowski; prof. nadzw. AMG; dr inż. M. Giernalczyk; prof. nadzw. AMG; dr inż. M. Dereszewski; dr inż. T. Hajduk; dr inż. P. Kamiński; dr inż. R. Krakowski; dr inż. D. Nanowski; mgr inż. S. Drewing; mgr inż. M. Malinowska; mgr inż. T. Marut; mgr inż. M. Tyliszczak; mgr inż. J. Wysocki; mgr inż. A. Przybyt; mgr inż. J. Błażejczak; inż. D. Cuper-Przybylska; mgr inż. W. Grabowski; mgr inż. R. Plewiński

Temat badań: "Badania eksploatacyjne systemu pomiaru chwilowego zużycia paliwa przez silnik okrętowy".

4. Czwarty zespół w katedrze podstaw techniki (KPT) kierowany jest przez  dr hab. inż. Leszka Kyzioła, prof. nadzw. AMG.

Skład zespołu: dr hab. inż. Leszek Kyzioł, prof. nadzw. AMG; dr hab. inż. H. Nguyen; dr hab. inż. M. Szwabowicz; prof. nadzw. AMG; dr inż. A. Mielewczyk; dr inż. G. Skorek; mgr inż. G. Hajdukiewicz; mgr inż. K. Panasiuk.

Temat badań: "Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku".

5. Piąty zespół w katedrze podstaw techniki (KPT) kierowany jest przez  dr hab. inż. Andrzeja Miszczaka, prof. nadzw. AMG.

Skład zespołu: dr hab. inż. A. Miszczak, prof. nadzw. AMG;' dr hab. inż. L. Murawski, prof. nadzw. AMG; dr hab. inż. Z. Powierza, prof. nadzw. AMG; dr inż. K. Łukaszewski; dr inż. K. Rudzki; mgr inż. A. Czaban; mgr inż. G. Sikora; mgr inż. A. Szeleziński; mgr inż. M. Frycz; mgr. inż. P. Anioł;  inż. M. Berent;  mgr inż. T. Kowalewski; inż. J. Kozłowski.

Temat badań: "Badania i diagnostyka konstrukcji i urządzeń morskich oraz analiza właściwości materiałów na konstrukcje obiektów pływających".

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

A.Miszczak
24.03.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 24 Marzec, 2017 - 13:19
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 17 Wrzesień, 2017 - 00:32