terminy rekrutacji zimowej

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2020/2021

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni odbywa się rekrutacja kandydatów na:

Studia stacjonarne

I-go stopnia; na specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) – profil praktyczny,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

II-go stopnia; na specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 (ESO2),
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP),
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI).

Studia niestacjonarne

I-go stopnia; na specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) – profil praktyczny,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

II-go stopnia; na specjalności: 

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) – profil praktyczny,
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (TRUOiP) – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (IEI)  – profil ogólnoakademicki,
 • Inżynieria Produkcji (IP) – profil ogólnoakademicki.

*studia są odpłatne - 2200 zł/semestr, płatności należy dokonać po zakończeniu procesu rekrutacji.

Terminy rekrutacji:

 • od 04.05.2020r.  - zgłoszenia elektroniczne: https://irk.am.gdynia.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html,
 • od 01.07.2020 r. do 24.07.2020 r. - przyjmowanie kompletu dokumentów, w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego, p. A202. ,  tel.: 58 55 86 410, 58 55 86 321,e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl 

 • 31.07.2020 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji.

 

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

R.Starosta
05.12.2017
Wprowadzenie:
K.Panasiuk 5 Grudzień, 2017 - 15:32
Ostatnia modyfikacja:
K.Panasiuk 26 Kwiecień, 2020 - 12:30