Seminaria

Dnia 5 września 2019 roku o godzinie 12.00 w sali A246 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Panasiuk pt. "Analiza właściwości mechanicznych kompozytów warstwowych z rezyklatem poliestrowo-szklanym".
 

 

W dniu 14 marca 2019 roku, w sali A246, o godzinie 9.15 odbędzie się seminarium naukowe związane z procedurą przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Mechanicznym UMG.

 

Referaty wygłoszą:

  • Pan mgr inż. Sebastian Drewing; tytuł referatu: „Analiza porównawcza składowych harmonicznych drgań skrętnych mierzonych enkoderami optycznymi, jako sygnał diagnostyczny okrętowego zespołu spalinowo - elektrycznego”.
  • Pan mgr inż. Jacek Wysocki; tytuł referatu: „Badania porównawcze przydatności w diagnostyce tłokowych silników okrętowych pogłębionej analizy wykresów indykatorowych dla różnych punktów pomiaru ciśnień cylindrowych”.

 

W dniu 4 kwietnia 2019 roku, w sali A246, o godzinie 9.15 odbędzie się seminarium naukowe związane z procedurą przeprowadzania przewodów doktorskich na Wydziale Mechanicznym UMG.

 

Referat wygłosi pan mgr inż. Grzegorz Hajdukiewicz ; tytuł referatu: „Badanie właściwości powłok ochronnych uzyskanych metodą plazmowego utleniania elektrolitycznego (MAO) na okrętowych stopach aluminium AW 7020 i AW 5083.

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2018/2019
(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Temat referatu

08.11.2018r.

mgr inż. J. Wysocki

(KSO)

Pomiar temperatury gazów spalinowych w celu oceny możliwości pomiaru przebiegu ciśnienia za pomocą czujnika Kistler 6353A24 bezpośrednio w komorze spalania okrętowego silnika tłokowego SULZER L25/30.

mgr inż. Grzegorz Sikora

(KSO)

Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych zużytym olejem o właściwościach nienewtonowskich.

10.01.2019r.

mgr inż. Adam Czaban
(KPT)

Założenia upraszczające i ich wpływ na modelowanie hydrodynamicznego smarowania stożkowego łożyska ślizgowego z wykorzystaniem symulacji CFD.

dr inż. Grzegorz Skorek

(KPT)

Badanie wpływu lepkości oleju na sprawność układów hydraulicznych o sterowaniu proporcjonalnym siłownika.

06.02.2019r.

dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. UMG

(KMOiTR)

Stale wysokiej wytrzymałości (Re = 900 ÷ 1300 MPa) i ich spawalność.

dr inż. Wojciech Labuda

(KMOiTR)

Wpływ zmiennych warunków obróbki na jakość powierzchni obrobionej podczas procesu toczenia stali nierdzewnej.

07.03.2019r

dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG
(KF)

Możliwości uzyskiwania próżni dla celów badawczych.

mgr Kamila Haule

(KF)

Właściwości optyczne produktów naftowych zdyspergowanych w wodzie.

04.04.2019r

dr inż. Justyna Molenda

(KMOiTR)

Własność intelektualna i jej ochron w działalności dydaktycznej i badawczej pracownika uczelni.

dr Emilia Baszanowska

(KF)

Zmiany w zjawisku fluorescencji wody morskiej narażonej na kontakt z produktami rafinacji ropy naftowej.

09.05.2019r.

dr inż. Piotr Kamiński, prof. UMG

(KSO)

Systemy szkolenia mechaników okrętowych wprowadzane przez armatorów międzynarodowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

mgr inż. Grzegorz Hajdukiewicz
(KPT)

Wpływ zastosowania powłok wytworzonych metodą PEO (Plasma Electrolytic Oxidation) na właściwości wytrzymałościowe stopów aluminium stosowanych w okrętownictwie.

 

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki
w roku akademickim 2018/2019

Termin

Prelegent

Temat referatu

10.012019r.

mgr inż. Katarzyna Panasiuk

Wykorzystanie entropii metrycznej K-S w badaniach materiałów kompozytowych.

7.02 2019r.

mgr inż. Adam Szeleziński

Porównanie wybranych miar diagnostycznych bazujących na badaniach wibrodiagnostycznych w zastosowaniu do diagnostyki uszkodzeń konstrukcji cienkościennych.

 

14.03.2019r.

 

mgr inż. Daria Żuk

Wpływ ułożenia linii wałów na obciążenia wału korbowego wolnoobrotowego silnika okrętowego.

9.05.2019r.

dr inż. Krzysztof Łukaszewski

Algorytm oszacowania niezawodności skraplacza turbiny parowej – zagadnienia projektowo-eksploatacyjne.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów
w roku akademickim 2018/2019

Termin

Prelegent

Temat referatu

04.2019r.

mgr inż. Sylwia Polasz

Operacje obróbki skrawaniem wykonywane za pomocą wierteł

05. 2019r.

mgr inż. Agata Wieczorska

Frezowanie rowków – sposoby zastosowania oraz dobór odpowiednich narzędzi

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych
w roku akademickim 2018/2019

Termin

Prelegent

Temat referatu

02.2019r.

mgr inż. Sebastian Drewing

Zmiany amplitudy skłądowych harmonicznych drgań skrętnych wału zespołu spalinowego-elektrycznego pod wpływem zmian dawki paliwa.

03 2019r.

dr inż. Piotr Kamiński, prof. UMG

Dodatkowe szkolenie mechaników okrętowych w przedsiębiorstwie żeglugowym zwiększające kompetencje do objęcia obowiązków zawodowych w siłowni okrętowej.

04.2019r.

mgr inż. Tomasz Marut

Pole magnetyczne okrętu, pomiar, minimalizacja pola, demagnetyzacja i rozmagnesowanie.

05.2019r.

mgr inż. Mirosław Tyliszczak

Analiza porównawcza produktów procesu pirolizy niskotemperaturowej wybranych tworzyw sztucznych w reaktorze niskociśnieniowym - badania wstępne.

 


Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki
w roku akademickim 2018/2019

Termin

Prelegent

Temat referatu

4.04. 2019r.

mgr Kamila HAULE 

Rozpraszanie i absorpcja światła w układach olejowo-wodnych.

11.04 2019r.

dr Emilia BASZANOWSKA 

Transformacje widm fluorescencji wody morskiej po kontakcie z produktami naftowymi.

 

   

 

 

KONFERENCJE

 

XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

 

Organizator konferencji:Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Termin konferencji: 21-15 maja 2019 roku.

Miejsce konferencji: Warszawa.

Więcej informacji na stronie: http://www.wim.pw.edu.pl/seminariumptm2019

 

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia”

 

Organizator konferencji: Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.

Termin konferencji: 5 - 7  czerwca 2019 roku.

Miejsce konferencji: Stalowa Wola.

Więcej informacji na stronie: https://konferencjawmt.prz.edu.pl/konferencja-2019

 

The XXII Physical Metallurgy and Materials Science Conference: Advanced Materials and Technologies AMT 2019

 

Organizator konferencji: AGH

Termin konferencji: 9 - 12  czerwca 2019 roku.

Miejsce konferencji: Bukowina Tatrzańska.

 

Więcej informacji na stronie: https://amt2019.jordan.pl/en

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 4 Wrzesień, 2019 - 08:15