Seminaria

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2017/2018

Termin

Prelegent

Temat referatu

05.10.2017

mgr inż. Agnieszka Wieczorek

Optymalizacja parametrów etylenu podczas operacji zagazowania zbiorników ładunkowych etylenowca po ich inertowaniu.

09.11.2017 r.

mgr inż. Sebastian Drewing

Diagnostyka techniczna uszkodzeń czterosuwowego morskiego silnika Sulzer 3AL 25/30 z wykorzystaniem zmian stosunku absolutnego ciśnienia sprężania do absolutnego ciśnienia doładowania.

dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. nadzw. AMG

Rozmyte metody w estymacji ryzyka uszkodzeń systemów okrętowych.

11.01.2018 r.

dr inż. Kamiński Piotr

Systemy szkolenia mechaników okrętowych wprowadzane przez armatorów międzynarodowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników.

mgr inż. Adam Szeleziński

Analiza możliwości zastosowania technik NDT w badaniach SHM.

01.02.2018 r.

dr inż. Krzysztof Dudzik

Analiza możliwości zastosowania emisji akustycznej do monitorowania stanu technicznego wtryskiwacza w silniku 3AL25/30.

mgr inż. Grzegorz Gesella

Zastosowanie zgrzewania tarciowego FSW stopów aluminium w przemyśle okrętowym i kolejowym.

01.03.2018 r.

dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG

Czynniki kształtujące pole oddolnej radiacji światła nad powierzchnią morza.

dr Włodzimierz Freda

Czynniki wpływające na stopień polaryzacji światła wychodzącego z morza.

12.04.2018 r.

dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. nadzw. AMG

Kształtowanie warstwy wierzchniej w procesach technologicznych wytwarzania i regeneracji części maszyn.

mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt

Surfaktanty autochtoniczne i alochtoniczne na powierzchni morza.

10.05.2018 r.

mgr inż. Tomasz Marut

Pola fizyczne okrętów.

mgr inż. Katarzyna Panasiuk

Wpływ gramatury i grubości odpadów poliestrowo-szklanych na właściwości mechaniczne kompozytów.

 


KONFERENCJE

 

Konferencja  XXII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
„Komputerowe Systemy Wspomagania Nauki, Przemysłu i Transportu”

 

Organizatorzy konferencji: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny  im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki oraz Polska  Akademia Nauk, Komitet Transportu.

Termin konferencji: 3-6 grudnia 2018 roku.

Miejsce konferencji: Radom.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do 27.10.2018 r.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=1073

 

 

44th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS, KONES 2018

 

Organizatorzy konferencji: European Science Society PTMK POLAND, CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - MECHANICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE FACULTY, AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF AVIATION

Termin konferencji: 23-26 września 2018 roku.

Miejsce konferencji: Częstochowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz streszczenia artykułu upływa z dniem 15.05.2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie: http://kones2018.wimii.pcz.pl

 

VII KONFERENCJA DIAGNOSTYKA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH "DMIUT 2018"

 

Organizator konferencji: NNT.

Termin konferencji: 21-23 września 2018 roku.

Miejsce konferencji: Gdański Park Naukowo-Technologiczny.

 

Więcej informacji na stronie: http://dmiut.nntlab.com/

 

13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE NAVIGATION AND SAFETY OF SEA TRANSPORTATION

 

Organizator konferencji: Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny.

Termin konferencji: 12-14 czerwca 2018 roku.

Miejsce konferencji: Gdynia.

Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa oraz streszczenia artykułu upływa z dniem 01.11.2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie:  http://transnav2019.am.gdynia.pl

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 6 Wrzesień, 2018 - 09:41