Seminaria

 


Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2017/2018:

Termin Pierwsza prezentacja Druga prezentacja
05.10.2017 r. mgr inż. Agnieszka Wieczorek -
09.11.2017 r. dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. nadzw. AMG mgr inż. Sebastian Drewing
11.01.2018 r. dr inż. Kamiński Piotr mgr inż. Adam Szeleziński
01.02.2018 r. dr inż. Krzysztof Dudzik mgr inż. Grzegorz Gesella
01.03.2018 r.

dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG

dr Włodzimierz Freda 
12.04.2018 r. dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. nadzw. AMG mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt 
10.05.2018 r. mgr inż. Katarzyna Panasiuk mgr inż. Tomasz Marut

KPT

 1. dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. nadzw. AMG: Rozmyte metody w estymacji ryzyka uszkodzeń systemów okrętowych,

 2. mgr inż. Katarzyna Panasiuk: Wpływ gramatury i grubości odpadów poliestrowo-szklanych na właściwości mechaniczne kompozytów,

 3. mgr inż. Adam Szeleziński: Analiza możliwości zastosowania technik NDT w badaniach SHM".

KSO

 1. mgr inż. mgr inż. Agnieszka Wieczorek: "Optymalizacja parametrów etylenu podczas operacji zagazowania zbiorników ładunkowych etylenowca po ich inertowaniu",

 2. mgr inż. Sebastian Drewing: Diagnostyka techniczna uszkodzeń czterosuwowego morskiego silnika Sulzer 3AL 25/30 z wykorzystaniem zmian stosunku absolutnego ciśnienia sprężania do absolutnego ciśnienia doładowania”,

 3. dr inż. Piotr Kamiński: Systemy szkolenia mechaników okrętowych wprowadzane przez armatorów międzynarodowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników,

 4. mgr inż. Tomasz Marut: Pola fizyczne okrętów.

KMOiTR

 1. dr inż. Krzysztof Dudzik: Wykorzystanie emisji akustycznej do diagnozowania procesu zgrzewania metodą FSW blach ze stopów Al”,

 2. mgr inż. Grzegorz Gesella: Zastosowanie zgrzewania tarciowego FSW stopów aluminium w przemyśle okrętowym i kolejowym”,

 3. dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. nadzw. AMG: Kształtowanie warstwy wierzchniej w procesach technologicznych wytwarzania i regeneracji części maszyn”.

KF

 1. dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG: „Czynniki kształtujące pole oddolnej radiacji światła nad powierzchnią morza”,

 2. dr Włodzimierz Freda: Czynniki wpływające na stopień polaryzacji światła wychodzącego z morza,

 3. mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt: „Surfaktanty autochtoniczne i alochtoniczne na powierzchni morza”.

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 13 Październik, 2017 - 09:21