Seminaria

 

 

Seminarium WM

 

Planowany harmonogram seminariów Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2022/2023

 

(sala A246, godz. 9.15)

Termin

Prelegent

Tytuł referatu

01.12.2022

dr inż. Krzysztof Łukaszewski

Adaptacja struktur niezawodnościowych powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej w procesie jego eksploatacji

dr inż. Adam Szeleziński

Nowoczesne metody wytwarzania części maszyn i urządzeń z wykorzystaniem druku 3D – analiza ekonomiczno-techniczna i badania dynamiczne próbek

12.01.2023

dr inż. Tomasz Hajduk

Ewaluacja efektywności energetycznej aparatów wymiany ciepła w aspekcie ich degradacji termicznej w siłowniach parowych

mgr inż. Mirosław Tyliszczak

Analiza porównawcza produktów z procesu pirolizy niskotemperaturowej, wybranych odpadów z tworzyw sztucznych w reaktorze niskociśnieniowym

02.02.2023

dr inż. Justyna Molenda

Zastosowanie metod termowizyjnych w badaniach procesu toczenia

mgr inż. Sylwia Bazychowska

Ilościowa ocena wpływu parametrów napawania plazmowego na stopienie metalurgiczne powłoki ze stali austenitycznej z materiałem podłoża wykonanego ze stali niestopowej

02.03.2023

dr Barbara Lednicka

System monitorowania i obserwacji akwenów portowych z wykorzystaniem pływających bezzałogowych platform badawczych

dr hab. Włodzimierz Freda, prof. UMG

Mętność i koncentracja zawiesiny wody morskiej w miejscach zrzutu urobku czerpalnego

13.04.2023

dr inż. Wojciech Labuda

Monitorowanie wpływu zmiennych warunków skrawania na proces toczenia materiałów stosowanych w okrętownictwie

dr hab. Bogusław Pranszke, prof. UMG

Teleskop Webba - konstrukcja i perspektywy rozwoju badań

11.05.2023

dr inż. Marcin Frycz

Analiza wpływu dodatku nanocząstek węgla na wybrane właściwości olejów smarowych

mgr inż. Tomasz Marut

Stanowisko dydaktyczne pompy ciepła

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Podstaw Techniki w roku akademickim 2022/2023

 

Termin

Prelegent

Temat referatu

15.12.2022

dr inż. Adam Czaban

Modelowanie hydrodynamicznego smarowania łożysk ślizgowych za pomocą oprogramowania CFD.

15.12. 2022

mgr inż. Anna Lesnau

Badania wstępne nad oczyszczaniem ziemi bielącej z pozostałości gaczy parafinowej w procesie rafinacji adsorpcyjnej metodą pirolizy niskotemperaturowej.

13.04.2023

mgr inż. Norbert Abramczyk

Analiza wybranych parametrów wytrzymałościowych kompozytów warstwowych z wykorzystaniem systemu pomiarowego ARAMIS SRX

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów w roku akademickim 2022/2023

 

Termin

Prelegent

Temat referatu

27.01.2023

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis

Podsumowanie działalności Katedry w roku akademickim 2022 i postawienie zadań na rok 2023.

19.05.2023

mgr inż. Agata Wieczorska

Podwyższenie parametrów wytrzymałościowych spoin po obróbce mechanicznej metodą nagniatania.

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Siłowni Okrętowych w roku akademickim 2022/2023

Termin

Prelegent

Temat referatu

04.11.2022

mgr inż. Sebastian Drewing

Możliwości pomiaru drgań skrętnych wału korbowego silnika okrętowego enkoderami optycznymi

12.12.2022

dr inż. Jacek Wysocki

Wpływ fali akustycznej w kanałach indykatorowych na pomiar ciśnień cylindrowych silnika okrętowego

26.05.2023

mgr inż. Mirosław Tyliszczak

Budowa i wykorzystanie stanowiska laboratoryjnego do pirolizy niskotemperaturowej

 

Planowany harmonogram seminariów w Katedrze Fizyki w roku akademickim 2022/2023

Termin

Prelegent

Temat referatu

19.01.2023

dr Barbara Lednicka

Wykorzystaniem pływających bezzałogowych platform badawczych do monitorowania i obserwacji akwenów portowych

23.02.2023

dr hab. Włodzimierz Freda

Wpływ zrzutów urobku pochodzącego z pogłębiania na mętność i koncentrację zawiesiny w wodzie morskiej

 

 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017