Rada Wydziału

Rada Wydziału Mechanicznego ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie Budowy i Eksploatacji Maszyn

SKŁAD NA KADENCJĘ  2016-2020 

Przewodniczący – Dziekan 

dr hab. inż.  Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG

Prodziekani

dr inż. Justyna Molenda – prodziekan ds. dydaktycznych
dr inż. Mariusz Giernalczyk, prof. nadzw. AMG – prodziekan ds. studiów niestacjonarnych i praktyk
dr hab. inż. Robert Starosta, prof. nadzw. AMG – prodziekan ds. studenckich i naukowych

Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis
prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz
dr hab. inż. Mirosław Czechowski, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Jerzy Herdzik, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Lesław Kyzioł, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. nadzw. AMG
dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG
dr hab. Bogusław Pranszke, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AMG
dr hab. inż. Kazimierz Witkowski, prof. nadzw. AMG

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych na wydziale

dr Emilia Baszanowska
dr inż. Krzysztof Dudzik
dr inż. Piotr Kamiński

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Adam Przybyt

Studenci

Mateusz Czajkowski
Jakub Nowacki
Marcin Polaszek
​Ada Sosnowska
​Michał Walczak
Lukasz Wiśniewski

Gościnnie

dr hab. inż. Zbigniew Powierza, prof. nadzw. AMG
Łucja Rekowska  – Związek Zawodowy Pracowników AMG
mgr M. Ossowska-Neumann  – Studium Języków Obcych


 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

K.Rudzki
24.03.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 24 Marzec, 2017 - 12:47
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 10 Lipiec, 2018 - 08:45