Pracownicy KSO

Lista pracowników

​Nauczyciele akademiccy Katedry Siłowni Okrętowych

1 dr hab. inż. Kazimierz Witkowski prof. UMG kierownik KSO wikaatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-430 pok.A-242 A-227
2 dr inż. Mariusz Giernalczyk prof. UMG   magieratam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-307 pok.A-240
3 dr hab. inż. Jerzy Herdzik prof. UMG   j.herdzikatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-430 pok.A-242
4 dr hab. inż. Stanisław Polanowski prof. UMG   stpolanowskiatgmail.com
tel. (058) 5586-319 pok.A-201
5 prof. dr hab. inż. Piotr Krzyślak prof.   

p.krzyslakatwm.umg.edu.pl

tel. (058) 5586-449 pok.A-241

6 dr inż. Mirosław Dereszewski adiunkt   m.dereszewskiatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-237
7 dr inż. Tomasz Hajduk adiunkt   t.hajdukatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-324 pok.A-225
8 dr inż. Piotr Kamiński prof. UMG   p.kaminskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-307 pok.240
9 dr inż. Rafał Krakowski adiunkt   r.krakowskiatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-237
10 dr inż. Andrzej Młynarczak starszy wykładowca   mlynekatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-324 pok.A-225
11 mgr inż. Sebastian Drewing asystent   s.drewingatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
12 mgr inż. Małgorzata Malinowska asystent   m.malinowskaatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
13 mgr inż. Tomasz Marut asystent   t.marutatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
14 mgr inż. Grzegorz Sikora asystent   g.sikoraatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-319 pok.A-201
15 mgr inż. Mirosław Tyliszczak asystent   m.tyliszczakatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-247
16 mgr inż. Jacek Wysocki asystent   j.wysockiatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-439 pok.A-247

Pracownicy inżynieryjno-techniczni Katedry Siłowni Okrętowych

1 mgr inż. Adam Przybyt zast. kierownika katedry   a.przybytatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-243 pok.H-201
2 mgr inż. Jacek Błażejczak specjalista   j.blazejczakatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
3 mgr inż. Dominika Cuper-Przybylska specjalista   d.cuperprzybylskaatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-439 pok.A-248
4 mgr inż. Wojciech Grabowski specjalista  
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
5 mgr inż. Rafał Plewinski specjalista  
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
6   Witold Michniak technik  
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
7 inż. Piotr Wójcik technik  
tel. (058) 5586-485 pok.H-106

Pracownicy administracyjni Katedry Siłowni Okrętowych

1   Marzena Hetman specjalista   wmksoatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-322 pok.A-226

Podmiot udostępniający: 

KatedraSiłowniOkrętowych

Wytworzył informację:

K.Rudzki
13.11.2017
Wprowadzenie:
D.CuperPrzybylska 13 Listopad, 2017 - 16:36
Ostatnia modyfikacja:
D.CuperPrzybylska 7 Listopad, 2018 - 09:02