Pracownicy KSO

Lista pracowników

​Nauczyciele akademiccy Katedry Siłowni Okrętowych

 

1 dr hab. inż. Kazimierz Witkowski prof. zw. AMG kierownik KSO wikaatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-430 pok.A-242 A-227
2 dr inż. Mariusz Giernalczyk prof. nadzw. AMG   magieratam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-307 pok.A-240
3 dr hab. inż. Jerzy Herdzik prof. nadzw. AMG   j.herdzikatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-430 pok.A-242
4 dr hab. inż. Stanisław Polanowski prof. nadzw. AMG   stpolanowskiatgmail.com
tel. (058) 5586-319 pok.A-201
5 prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz prof. nadzw. AMG  

erceatam.gdynia.pl 

tel. (058) 5586-356 pok.A-227

6 dr inż. Mirosław Dereszewski adiunkt   m.dereszewskiatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-237
7 dr inż. Tomasz Hajduk adiunkt   t.hajdukatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-324 pok.A-225
8 dr inż. Piotr Kamiński adiunkt   pkamatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-307 pok.240
9 dr inż. Rafał Krakowski adiunkt   r.krakowskiatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-237
10 dr inż. Andrzej Młynarczak adiunkt   mlynekatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-324 pok.A-225
11 dr inż. Dariusz Nanowski adiunkt   dariusznatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-449 pok.A-241
12 mgr inż. Sebastian Drewing asystent   s.drewingatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
13 mgr inż. Małgorzata Malinowska asystent   m.malinowskaatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
14 mgr inż. Tomasz Marut asystent   t.marutatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
15 mgr inż. Grzegorz Sikora asystent   g.sikoraatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-319 pok.A-201
16 mgr inż. Mirosław Tyliszczak asystent   m.tyliszczakatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-247
17 mgr inż. Jacek Wysocki asystent   j.wysockiatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-439 pok.A-247

 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni Katedry Siłowni Okrętowych

 

1 mgr inż. Adam Przybyt zast. kierownika katedry   a.przybytatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-243 pok.H-201
2 mgr inż. Jacek Błażejczak specjalista   jacekbatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
3 inż. Dominika Cuper-Przybylska specjalista   d.cuperprzybylskaatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-439 pok.A-248
4 mgr inż. Wojciech Grabowski specjalista  
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
5 mgr inż. Rafał Plewinski specjalista  
tel. (058) 5586-653 pok.H-109
6   Janusz Idzik technik  
tel. (058) 5586-476 pok.H-114
7   Witold Michniak technik  
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
8 inż. Piotr Wójcik technik  
tel. (058) 5586-485 pok.H-106

 

Pracownicy administracyjni Katedry Siłowni Okrętowych

 

1   Marzena Hetman specjalista   wmksoatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-322 pok.A-226
erceatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-356 pok.A-227

Podmiot udostępniający: 

KatedraSiłowniOkrętowych

Wytworzył informację:

K.Rudzki
13.11.2017
Wprowadzenie:
D.CuperPrzybylska 13 Listopad, 2017 - 16:36
Ostatnia modyfikacja:
D.CuperPrzybylska 15 Styczeń, 2018 - 14:23