Pracownicy KPT

Nauczyciele akademiccy Katedry Podstaw Techniki

1 dr hab. inż. Lesław Kyzioł prof. nadzw. UMG   l.kyziolatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-480 pok.A214
2 dr hab. inż. Andrzej Miszczak prof. nadzw. UMG dziekan WM, kierownik katedry miszczakatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-348 pok.A-222
3 dr hab. inż. Lech Murawski prof. nadzw. UMG   l.murawskiatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-481 pok.A-213
4 dr hab. inż. Hoang Nguyen prof. nadzw. UMG   hoangatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-207 pok.A-115
5 dr hab. inż. Zbigniew Powierża prof. nadzw. UMG   pezetatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-438 pok.A221
6 dr hab. inż. Marek Szwabowicz prof. nadzw. UMG   m.szwabowiczatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-452 pok.A210
7 dr inż. Olha Dvirna adiunkt   o.dvirnaatwm.am.gdynia.pl
8 dr inż. Krzysztof Łukaszewski adiunkt   klukaszatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-304 pok.A119
9 dr inż. Grzegorz Skorek adiunkt   grzeskoatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-484 pok.A-207
10 mgr inż. Norbert Abramczyk asystent   n.abramczykatwm.am.gdynia.pl
11 mgr inż. Adam Czaban asystent   aczabanatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-304 pok.A119
12 mgr inż. Wojciech Frąckowiak asystent   wojtatam.gdynia.pl
13 mgr inż. Grzegorz Hajdukiewicz asystent   g.hajdukiewiczatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-451 pok.A211
14 mgr inż. Katarzyna Panasiuk asystent   k.panasiukatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-484 pok.A207
15 mgr inż Adam Szeleziński asystent   a.szelezinskiatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-304 pok.A119
16 mgr inż. Daria Żuk asystent   d.zukatwm.am.gdynia.pl
17 mgr inż. Jadwiga Borkowska wykładowca   kubabatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-484 pok.A207
18 dr inż. Leonard Hempel starszy wykładowca   l.hempelatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-438 pok.A221
19 dr inż. Andrzej Mielewczyk starszy wykładowca   mieczykatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-207 pok.A115
20 dr inż. Krzysztof Rudzki starszy wykładowca   rudzatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-451 pok.A211

Pracownicy inżynieryjno-techniczni Katedry Podstaw Techniki

1 mgr inż. Marcin Frycz zast. kierownika katedry zast. kierownika katedry ds. technicznych marcin.fryczatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-335 pok.A118
2 inż. Paweł Anioł specjalista LABI, LASI pawaniatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-335 pok.A-118
3 inż. Mirosław Berent specjalista   m.berentatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-335 pok.A118
4   Wojciech Berent samodzielny mechanik   tel. (058) 5586-614 pok.I-104
5 mgr Marcin Bernaś specjalista   m.bernasatwm.am.gdynia.pl
6 mgr inż. Tomasz Kowalewski specjalista   tomkowatam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-482 pok.I-101
7 inż. Jerzy Kozłowski specjalista  
tel. (058) 5586-330 pok.I-106
8   Mirosław Olendrzyński starszy mistrz  
tel. (058) 5586-561 pok.A113

Pracownicy administracyjni Katedry Podstaw Techniki

1 mgr Henryka Herdzik specjalista sekretarka kptatwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-331 pok.A208

Podmiot udostępniający: 

KatedraPodstawTechniki

Wytworzył informację:

K.Rudzki
30.10.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 30 Październik, 2017 - 14:25
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 21 Wrzesień, 2018 - 13:51