Pracownicy KPT

Nauczyciele akademiccy Katedry Podstaw Techniki

1 dr hab. inż. Lesław Kyzioł prof. UMG   l.kyziolatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-480, pok. A-214
2 dr hab. inż. Andrzej Miszczak prof. UMG dziekan WM, kierownik katedry a.miszczakatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-348 pok. A-222
3 dr hab. inż. Lech Murawski prof. UMG   l.murawskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-481, pok. A-213
4 dr hab. inż. Hoang Nguyen prof. UMG   h.nguyenatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
5 dr hab. inż. Zbigniew Powierża prof. UMG   z.powierzaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-438, pok.A-221
6 dr hab. inż. Marek Szwabowicz prof. UMG   m.szwabowiczatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-452, pok. A-210
7 dr inż. Olha Dvirna adiunkt   o.dvirnaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-434, pok. A-108
8 dr inż. Marcin Frycz adiunkt   m.fryczatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-335, pok. A-120
9 dr inż. Krzysztof Łukaszewski adiunkt   k.lukaszewskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-304, pok. A-119
10 dr inż. Grzegorz Skorek adiunkt   g.skorekatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-484, pok. A-207
11 mgr inż. Norbert Abramczyk asystent   n.abramczykatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-659, pok. A-215
12 mgr inż. Grzegorz Hajdukiewicz asystent   g.hajdukiewiczatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-451, pok. A-211
13 mgr inż. Anna Lesnau asystent   a.lesnauatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-434, pok. A-108
14 mgr inż. Katarzyna Panasiuk asystent   k.panasiukatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-484, pok. A-207
15 mgr inż. Adam Szeleziński asystent   a.szelezinskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-304, pok. A-119
16 mgr inż. Daria Żuk asystent   d.zukatwm.umg.edu.pl 
tel. (058) 5586-659, pok. A-215
17 mgr inż. Jadwiga Borkowska wykładowca   j.borkowskaatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-484, pok. A-207
18 mgr inż. Adam Czaban wykładowca   a.czabanatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-304 pok. A-119
19 dr inż Andrzej Mielewczyk starszy wykładowca   a.mielewczykatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
20 dr inż. Krzysztof Rudzki starszy wykładowca   k.rudzkiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-451, pok. A-211
           

Pracownicy inżynieryjno-techniczni Katedry Podstaw Techniki

1 mgr inż. Tomasz Kowalewski specjalista zast. kierownika katedry ds. technicznych t.kowalewskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-482 pok. I-101
2 mgr inż. Paweł Anioł specjalista   p.aniolatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-335, pok. A-118
3   Wojciech Berent specjalista   w.berentatwm.umg.edu.pl
tel.(058) 5586-614, pok. A-118
4 mgr Marcin Bernaś specjalista   m.bernasatwm.umg.edu.pl 
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
5   Mirosław Olendrzyński starszy mistrz   m.olendrzynskiatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-561, pok. A-115
6     specjalista    @wm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-561, pok. A-118

Pracownicy administracyjni Katedry Podstaw Techniki

1 mgr Henryka Herdzik specjalista sekretarka kptatwm.umg.edu.pl
tel. (058) 5586-331, pok. A-208

Podmiot udostępniający: 

KatedraPodstawTechniki

Wytworzył informację:

K.Rudzki
30.10.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 30 Październik, 2017 - 14:25
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 15 Marzec, 2019 - 10:09