Plany zajęć

KALENDARZOWY ROZKLAD ROKU AKADEMICKIEGO
Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla studiów stacjonarnych
Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla studiów niestacjonarnych specjalność ESOiOO
Harmonogram sesji egzaminacyjnej dla studiów niestacjonarnych I i II stopnia (sobotnio-niedzielnych)

  • Stacjonarne I stopnia
  • Stacjonarne II stopnia
  • Niestacjonarne I stopnia
  • Niestacjonarne II stopnia
Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
1 rok
Mechanika i Budowa Maszyn (ESOiOO, IEI, TRUOiP, IP)
28.02.2022 8:47
2 rok
Mechanika i Budowa Maszyn (ESOiOO, IEI, TRUOiP, IP)
21.06.2022 13:40
3 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
22.02.2022 17:33
3 rok
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
22.02.2022 17:33
3 rok
Inżynieria Produkcji, Inżynieria Eksploatacji Instalacji
22.02.2022 17:33
4 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
19.04.2022 11:14
4 rok
Inżynieria Produkcji, Inżynieria Eksploatacji Instalacji,
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
19.04.2022 11:14

Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
1 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2

PDF
(brak naboru)
2 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2

PDF
(brak naboru)
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 2)

PDF
(brak naboru)
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 1)
02.03.2022 13:58
2 rok
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

PDF
(brak naboru)
1 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji

PDF
(brak naboru)
2 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji

PDF
(brak naboru)

Harmonogram zajęć:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH IEI TRUOiP oraz IP: PDF
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ESOiO oraz ESO2: PDF
Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
1 rok
Mechanika i Budowa Maszyn (IEI, TRUOiP, IP)
06.05.2022 12:25
2 rok
06.05.2022 12:25
3 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji
06.05.2022 12:25
4 rok

PDF
(brak naboru)
3 rok
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
06.05.2022 12:25
4 rok
06.05.2022 12:25
3 rok
Inżynieria Produkcji, Inżynieria Eksploatacji Instalacji
06.05.2022 12:25
4 rok
06.05.2022 12:25
1 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
1 sesja

PDF
(brak naboru)
1 rok
2 sesja

PDF
(brak naboru)
2 rok
1 sesja

PDF
(w przygotowaniu)
2 rok
2 sesja

PDF
(w przygotowaniu)
3 rok
1 sesja

PDF
(w przygotowaniu)
3 rok
2 sesja

PDF
(w przygotowaniu)
4 rok
1 sesja

PDF
(w przygotowaniu)
4 rok
2 sesja

PDF
(w przygotowaniu)

Harmonogram zajęć:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH IEI TRUOiP oraz IP: PDF
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ESOiO oraz ESO2: PDF
Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
1 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji
06.05.2022 12:25
2 rok
06.05.2022 12:25
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 2)
06.05.2022 12:25
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 1)
06.05.2022 12:25
2 rok
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
06.05.2022 12:25
1 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
1 sesja

PDF
(brak naboru)
1 rok
2 sesja

PDF
(brak naboru)
2 rok
1 sesja

PDF
(praktyka morska)
2 rok
2 sesja

PDF
(w przygotowaniu)

* KONSULTACJE - Zajęcia odbywają się w formie konsultacji, tzn. bez planu zajęć.

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

K.Rudzki
13.03.2017