Misja i cele strategiczne

Misja Wydziału

Misją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie tworząc kadry pracownicze zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnego transportu morskiego oraz gospodarki morskiej w kraju i za granicą oraz prowadzenie badań naukowych związanych z budową i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej. Wychodząc naprzeciw potrzebom regionu i całej gospodarki Wydział Mechaniczny kształtuje wśród studentów postawy, które cechuje przedsiębiorczość, innowacyjność oraz poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Wydział jako jednostka organizacyjna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni zabiera głos doradczy i opiniotwórczy w sprawach gospodarki morskiej, szczególnie eksploatacji morskich obiektów technicznych jak i infrastruktury lądowej oraz bezpieczeństwa transportu morskiego. Naczelnymi wartościami Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni są: prawda i rzetelność w nauce i kształceniu, ścisłe powiązanie procesu kształcenia z potrzebami praktyki, innowacyjność oraz otwartość na nowe wyzwania.

Strategiczne kierunki rozwoju Wydziału Mechanicznego w kadencji 2020-2024

  1. Umocnienie pozycji Wydziału jako ważnego międzynarodowego ośrodka akademickiego w zakresie kształcenia i badań naukowych na potrzeby gospodarki morskiej.
  2. Doskonalenie systemu kształcenia poprzez podnoszenie jakości uczenia się, aktualizowanie programów studiów, oferowanie nowych kierunków i specjalności, oraz umiędzynarodowienie oferty.
  3. Dążenie do podniesienia kategorii naukowej Wydziału w systemie oceny parametrycznej.
  4. Zwiększenie udziału Wydziału w zakresie transferu wiedzy i efektów prac badawczych do gospodarki oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych.
  5. Rozwój infrastruktury naukowo-dydaktycznej Wydziału.
  6. Podnoszenie jakości i efektywności procesu kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych tak aby spełnione było motto „Student jest naszym pracodawcą”. 

 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Molenda
06.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 6 Marzec, 2017 - 14:50
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 28 Kwiecień, 2021 - 10:00