Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Uniwersytecie Morskim w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Kandydaci na studentów Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni składają w siedzibie Komisji Rekrutacyjnej WM lub dziekanacie Wydziału Mechanicznego komplet dokumentów.
Spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty".
 1. Rejestracja w Systemie Internetowej Rekrutacji na semestr zimowy 2022/2023 (od dnia 04 maja 2022 r.).
 2. Wypełnienie ankiety osobowej poprzez wprowadzenie danych osobowych.
 3. Ankietę należy wydrukować i podpisać.
 4. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (bezzwrotna opłata 85 zł).
 5. Wgranie do systemu rekrutacyjnego zdjęcia legitymacyjnego.
 6. Wgranie do systemu rekrutacyjnego następujących skanów dokumentów:
 • Ankieta osobowa,
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej,
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • Świadectwo dojrzałości,
 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (tylko kandydaci biorący udział w rekrutacji na II stopień),
 • Suplement do dyplomu (tylko kandydaci biorący udział w rekrutacji na II stopień).

Opłaty należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.

Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
 
Dostarczanie oryginałów dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00 oraz w czwartki 9:00 - 14:00 i 15:00 - 17:00 w pokoju A -202 lub przesłanie pocztą na adres:
Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego
Uniwersytet Morski w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację - 22 zł na indywidualne konto studenta (nr konta generowany w procesie rekrutacji) Wydziału Mechanicznego.
 
Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: e-mail: rekrutacjaatwm.umg.edu.pl
lub tel: 58 558 6 321, 58 558 6 678, 58 558 6 680.
 

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Maliszewska
11.05.2021