Stopnie doktorskie

________________________________________________________________________________________

 2018r.

Mgr inż. Marcin Frycz - ”Wpływ stężenia cząstek magnetycznych w ferro-oleju na parametry przepływowe i eksplo-atacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. nadzw. AMG - Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:

1) Prof dr hab inż. Krzysztof Wierzcholski - Politechnika Koszalińska - recenzja

2) Dr hab. inż. Bogdan Żak, prof. nadzw. AMW - Akademia Marynarki Wojennej - recenzja

Streszczenie

Summary

________________________________________________________________________________________

15 grudnia 2016r.

Mgr inż. Włodzimierza Kończewicza - ”Regeneracja przylgni zaworów wylotowych w aspekcie warunków eksploatacyjnych silników okrętowych”

Promotor: dr hab. inż. Waldemar Serbiński, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska

Recenzenci: dr hab inż. Marek Szkodo, prof. nadzw. PG - Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Robert Starosta, prof. nadzw. AMG - Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

12 czerwca 2014r.

Mgr inż. Krzysztof Rudzki -Dwukryterialna optymalizacja nastaw silnikowego układu napędowego statku ze śrubą nastawną z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych

Promotor:    Prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko; AMG - Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  dr hab. inż. Janusz Kozak, prof nadzw. PG - Politechnika Gdańska

prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; AMG - Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

3 października 2013r.

Mgr inż. CAO Duc Thiep -Finite element method implementation in MATSHELL – a package for computing thin-walled and Stell-like structural members in ship’s construction”, (“Implementacja metody elementów skończonych w MATSHELL – pakiecie do obliczeń cienkościennych elementów konstrukcji okrętowych”)

Promotor:    dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Czesław Szymczak, Politechnika Gdańska

dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

26 czerwca 2013r.

 

Mgr inż. Mirosław Dereszewski - „Ocena możliwości pozyskiwania informacji diagnostycznej o pracy silników okrętowych i układów napędowych w oparciu o dyskretnie mierzoną prędkość kątową”

Promotor:      dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Romuald Rządkowski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr hab. inż.  Lech Murawski, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

21 marca 2013r.

Mgr inż. Wojciech Labuda -„Ocena przydatności obróbki nagniataniem do poprawy właściwości eksploatacyjnych wałów pomp okrętowych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka; Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Józef Bartosiewicz prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

7 marca 2013r.

Mgr inż. Justyna Molenda -„Wpływ warunków docierania na zmiany temperatury elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej”

Promotor: dr hab. inż. Adam Barylski, prof. nadzw. PG; Politechnika Gdańska

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta;  Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Józef Bartosiewicz prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

 

________________________________________________________________________________________

15 listopada 2012r.

Mgr inż. Krzysztof Dudzik -Analiza możliwości zastosowania zgrzewania tarciowego FSW elementów konstrukcji okrętowych wykonanych ze stopu AL-7020 (AlZn5Mg1)”,

Promotor:    Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  dr hab. inż. Lesław Kyzioł; prof. nadzw. AMG;  Akademia Morska w Gdyni

dr hab. inż. Henryk Bugłacki, prof. nadzw. PG; Politechnika Gdańska

________________________________________________________________________________________

20 października 2011r.

Mgr inż. Krzysztof Łukaszewski -Metodyka projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów”,

Promotor:    dr hab. inż. Jan Z. Czajgucki, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  dr hab. inż. Andrzej Miszczak; prof. nadzw. AMG;  Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz; IMP PAN Gdańsk

________________________________________________________________________________________

7 lipca 2011r.

Mgr inż. Tham Boi Chau -„Structural modeling in strength  analysis of marine propeller blades – case study”, („Modelowanie w analizie wytrzymałościowej skrzydeł śruby okrętowej – analiza przypadku”)

Promotor: dr hab. inż. Marek Szwabowicz, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Pietraszkiewicz; Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr hab. inż. Zbigniew Powierża, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

24 czerwiec 2010r.

Mgr inż. Tomasz Hajduk -Badania oporów cieplnych zanieczyszczeń w aspekcie degradacji termicznej wymienników ciepła w siłowniach parowych”,

Promotor:    dr hab. inż. Dariusz Butrymowicz; IMP PAN Gdańsk

Recenzenci:  dr hab. inż. Andrzej Miszczak; prof. nadzw. AMG;  Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz; IMP PAN Gdańsk

________________________________________________________________________________________

10 czerwiec 2010r.

Mgr inż. Jerzy Krefft -Metodyka doboru parametrów energetycznych siłowni we wstępnym etapie projektowania statków kontenerowych”,

Promotor:    Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  Prof dr hab. inż. Romuald Cwilewicz; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Andrzej Balcerski; Akademia Marynarki Wojennej

________________________________________________________________________________________

25 czerwiec 2009r.

Mgr inż. Piotr Kamiński -Wielokryterialna optymalizacja procesu przydziału zadań eksploatacyjnych w siłowni okrętowej”,

Promotor:    dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Wojciech Tarnowski; Politechnika Koszalińska

dr hab. inż. Marek Szwabowicz; prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

________________________________________________________________________________________

18 czerwiec 2009r.

Mgr inż. Rafał Pawletko -Wykorzystanie systemu ekspertowego do diagnozowania okrętowego silnika tłokowego”,

Promotor:    Prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  Prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski; Wydział Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

________________________________________________________________________________________

15 luty 2007r.

Mgr inż. Andrzej Młynarczak -Optymalizacja procesu użytkowania olejów obiegowych w silnikach okrętowych”,

Promotor:    Prof. dr inż. Jan Kazimierz Włodarski; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Antoni Neyman; Politechnika Gdańska

________________________________________________________________________________________

05 październik 2006r.

Mgr inż. Jerzy Kowalski -Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiarów pracy dwusuwowego silnika okrętowego”,

Promotor:    dr hab. inż. Wiesław Tarełko, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler; Politechnika Gdańska

________________________________________________________________________________________

12 czerwca 2003r.

Mgr inż. Zygmunt Górski -Metoda doboru nastaw elementów głównego układu napędowego statków ze śrubą nastawną w aspekcie efektywności eksploatacji siłami”,

Promotor:    dr hab. inż. Romuald Cwilewicz, prof. nadzw. AMG; Akademia Morska w Gdyni

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Adam Charchalis; Akademia Morska w Gdyni

prof. dr hab. inż. Andrzej Balcerski; Akademia Marynarki Wojennej

________________________________________________________________________________________

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

K.Rudzki
24.03.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 24 Marzec, 2017 - 13:24
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 5 Czerwiec, 2018 - 11:47