Seminaria

 

TECHNOLOGIE KOMPOZYTOWE BELZONA W OKRĘTOWNICTWIE

 

Dnia 22 marca 2018 roku w auli Akademii Morskiej w Gdyni, w godzinach od 9.15 do 11.30, odbędą się warsztaty organizowane przez pracowników przedsiębiorstwa „Belse” oraz studentów Wydziału Mechanicznego z Koła Naukowego „Nautica” dotyczące:

 • zastosowania kompozytów polimerowych w przemyśle okrętowym,
 • zastosowania powłok kompozytowych w urządzeniach przepływowych,
 • zastosowania kompozytów w regeneracji części maszyn.
 

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Wydziału Mechanicznego w roku akademickim 2017/2018 (godz. 9.15, sala A219):

Termin Pierwsza prezentacja Druga prezentacja
05.10.2017 r. mgr inż. Agnieszka Wieczorek -
09.11.2017 r. dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. nadzw. AMG mgr inż. Sebastian Drewing
11.01.2018 r. dr inż. Kamiński Piotr mgr inż. Adam Szeleziński
01.02.2018 r. dr inż. Krzysztof Dudzik mgr inż. Grzegorz Gesella
01.03.2018 r.

dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG

dr Włodzimierz Freda 
12.04.2018 r. dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. nadzw. AMG mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt 
10.05.2018 r. mgr inż. Katarzyna Panasiuk mgr inż. Tomasz Marut

KPT

 1. dr hab. inż. Hoang Nguyen, prof. nadzw. AMG: Rozmyte metody w estymacji ryzyka uszkodzeń systemów okrętowych,

 2. mgr inż. Katarzyna Panasiuk: Wpływ gramatury i grubości odpadów poliestrowo-szklanych na właściwości mechaniczne kompozytów,

 3. mgr inż. Adam Szeleziński: Analiza możliwości zastosowania technik NDT w badaniach SHM".

KSO

 1. mgr inż. mgr inż. Agnieszka Wieczorek: "Optymalizacja parametrów etylenu podczas operacji zagazowania zbiorników ładunkowych etylenowca po ich inertowaniu",

 2. mgr inż. Sebastian Drewing: Diagnostyka techniczna uszkodzeń czterosuwowego morskiego silnika Sulzer 3AL 25/30 z wykorzystaniem zmian stosunku absolutnego ciśnienia sprężania do absolutnego ciśnienia doładowania”,

 3. dr inż. Piotr Kamiński: Systemy szkolenia mechaników okrętowych wprowadzane przez armatorów międzynarodowych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych swoich pracowników,

 4. mgr inż. Tomasz Marut: Pola fizyczne okrętów.

KMOiTR

 1. dr inż. Krzysztof Dudzik: Wykorzystanie emisji akustycznej do diagnozowania procesu zgrzewania metodą FSW blach ze stopów Al”,

 2. mgr inż. Grzegorz Gesella: Zastosowanie zgrzewania tarciowego FSW stopów aluminium w przemyśle okrętowym i kolejowym”,

 3. dr hab. inż. Tomasz Dyl, prof. nadzw. AMG: Kształtowanie warstwy wierzchniej w procesach technologicznych wytwarzania i regeneracji części maszyn”.

KF

 1. dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG: „Czynniki kształtujące pole oddolnej radiacji światła nad powierzchnią morza”,

 2. dr Włodzimierz Freda: Czynniki wpływające na stopień polaryzacji światła wychodzącego z morza,

 3. mgr Katarzyna Boniewicz-Szmyt: „Surfaktanty autochtoniczne i alochtoniczne na powierzchni morza”.

 

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Katedry Fizyki w roku akademickim 2017/2018  (godz. 14:00 w sali C141):

Termin

Prelegent

Temat referatu

22.03.2018r.

dr hab. B. Pranszke, prof. nadzw. AMG

Determinizm w fizyce.

12.04.2018r.

dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG

Modyfikacja pól fizycznych w morzu wskutek nieżeglugowej działalności technicznej.

22.03.2018r.

dr hab. B. Pranszke, prof. nadzw. AMG

Determinizm w fizyce.

14.11.2017r.

dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG

Pola fizyczne w toni morskiej - cześć I: pole magnetyczne.

28.11. 2017r.

dr hab. B. Pranszke, prof. nadzw. AMG

Części zamienne - humanoizacja człowieka?

19.12.2017r.

dr W. Freda

Wpływ rzeczywistych właściwości optycznych na polaryzacje światła ponad sfalowaną powierzchnią morza.

 

Planowane terminy seminariów naukowych pracowników Katedry Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów w roku akademickim 2017/2018:

Termin

Prelegent

Temat referatu

30.11.2017

mgr inż. P. Woźniak

Współczesne metody pomiarowe stosowane w budowie maszyn.

21.12.2017

mgr inż. A. Pelc

Nowoczesne metody obróbki ściernej.

22.03.2018

mgr inż. Grzegorz Gesella

Zastosowanie zgrzewania tarciowego FSW stopów aluminium w przemyśle okrętowym i kolejowym.

25.04.2018

dr inż. W. Labuda

Możliwości wykorzystania przyrządu Hommel-Etamic F50 do pomiaru odchyłek kształtu.

16.05.2018

dr inż. K. Dudzik

Możliwość wykorzystania emisji akustycznej do monitorowania zgrzewania metodą FSW.

05.06.2018

dr inż. W. Kończewicz

12 lat Koła Naukowego „Nautica” na Wydziale Mechanicznym.

 

 


KONFERENCJE

 

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA "ENERGETYKA i OCHRONA ŚRODOWISKA"

 

Organizatorzy konferencji: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Katedrę Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska

Termin konferencji: 13-14 września 2018r.

Miejsce konferencji: Kraków.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem do 30 marca 2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie:  http://enos.agh.edu.pl

 

 

XV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie”, LogiTrans 2018

 

Organizatorzy konferencji: UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI oraz POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET TRANSPORTU

Termin konferencji: 23-26 kwiecień 2018r.

Miejsce konferencji: Szczyrk.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 25.03.2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.uniwersytetradom.pl/redirect.php?action=setcategory&id=931

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Przemysł i systemy transportowe”

 

Organizatorzy konferencji: Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Termin konferencji: 19-21 kwiecień 2018r.

Miejsce konferencji: Nowy Sącz - Lwów.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 11.03.2018 roku.

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt.: „Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży metalowej w Polsce. Innowacje technologiczne”

 

Organizatorzy konferencji: Radomska Rada FSNT NOT.

Termin konferencji: 5-6 lipca 2018 roku.

Miejsce konferencji: Jedlinia.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz streszczenia artykułu upływa z dniem 18.06.2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.not.radom.pl/

 

 

44th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS, KONES 2018

 

Organizatorzy konferencji: European Science Society PTMK POLAND, CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY - MECHANICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE FACULTY, AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF AVIATION

Termin konferencji: 23-26 września 2018 roku.

Miejsce konferencji: Częstochowa.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa oraz streszczenia artykułu upływa z dniem 15.05.2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie: http://kones2018.wimii.pcz.pl

 

 

VII Krajowa Konferencja NOWE MATERIAŁY, NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM

 

Organizatorzy konferencji: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Akademia Morska w Szczecinie

Termin konferencji: 10-14 czerwca 2018 roku.

Miejsce konferencji: Akademia Morska w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 31.01.2018 roku.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.nmnt.zut.edu.pl/

 

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA EXPLO-SHIP 2018

pt.: PROBLEMY EKSPLOATACJI OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH I URZĄDZEŃ PORTOWYCH

 

Organizator konferencji: Akademia Morska w Szczecinie.

Termin konferencji: 10-12 maja 2018.

Miejsce konferencji: Szczecin - Świnoujście – Ystad – Göteborg – Ystad – Świnoujście – Szczecin.

Termin przesłania pełnego tekstu referatu i wniesienia opłaty: do 30 marca 2018 r.

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

pt. „COP potencjałem rozwoju oraz innowacji w konstrukcjach i technologiach specjalnego przeznaczenia”.

 

Organizatorzy konferencji: Politechnika Rzeszowska, Polska Grupa Zbrojeniowa.

Termin konferencji: 17-18 maja 2018.

Miejsce konferencji: Stalowa Wola.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa z dniem 20.02.2018 r.

 

Więcej informacji na stronie:  https://konferencjawmt.prz.edu.pl

Pliki do pobrania: 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
24.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 24 Marzec, 2017 - 13:26
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 15 Marzec, 2018 - 14:23