Profil kształcenia

Celem kształcenia jest uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji pierwszego stopnia oraz przygotowanie do bezpiecznej pracy na statku w charakterze oficera mechanika okrętowego na poziomie operacyjnym i zarządzania. Absolwent jest przygotowany do:

 1. realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn,
 2. prac wspomagających projektowanie prostych zadań inżynierskich, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzór nad ich eksploatacją,
 3. pracy w zespole,
 4. diagnostyki stanu technicznego poszczególnych maszyn i urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych,
 5. organizowania, zarządzania i wykonywania remontów urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych,
 6. koordynacji prac związanych z eksploatacją,
 7. podjęcia studiów drugiego stopnia oraz dodatkowo do
 8. obsługiwania siłowni okrętowych na poziomie operacyjnym, potwierdzone dyplomem oficera mechanika wachtowego wydanego przez odpowiedni organ administracji morskiej,

Absolwenci są predysponowani do pracy w:

 1. składzie członków załóg obiektów pływających jako oficer mechanik okrętowy,
 2. przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn oraz układów mechaniki okrętowej,
 3. stoczniach produkcyjnych i remontowych,
 4. służbach technicznych towarzystw klasyfikacyjnych,
 5. służbach dozoru technicznego armatorów,
 6. innych jednostkach gospodarczych, administracyjnych i edukacyjnych wymagających wiedzy technicznej i informatycznej.

Absolwent uzyskuje kwalifikacje pierwszego stopnia, otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera oraz uprawnienia do uzyskania dyplomu mechanika okrętowego na poziomie zarządzania. Program kształcenia dla profilu praktycznego spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. Program kształcenia dla profilu praktycznego spełnia wymagania Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Norm Szkolenia, Wydawania Świadectw i Pełnienia Wacht dla Marynarzy (STCW 78/95) oraz wymagania Unii Europejskiej zawarte w regulacji EMSA (European Maritime Safety Agency)

 


 

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

A.Miszczak
06.03.2017
Wprowadzenie:
A.Miszczak 6 Marzec, 2017 - 14:48
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 13 Wrzesień, 2017 - 23:08