Krok po kroku

PRZEBIEG REKRUTACJI NA STUDIA I i II STOPNIA w Akademii Moskiej w Gdyni opisany jest na stronie głównej uczelni

Kandydaci na studentów Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni składają w siedzibie Komisji Rekutacyjnej WM lub dziekanacie Wydziału Mechanicznego zestaw dokumentów umieszczony w białej teczce. Wzór opisu teczki oraz spis wymaganych dokumentów znajduje się w zakładce "Wymagane dokumenty".

Uwaga !

  • Podanie należy wydrukować po zarejestrowanu sie w Systemie Internetowej Rekrutacji   i własnoręcznie podpisać!
  • Należy dołączyć oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł)
Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.
Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację - 17 zł na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
 
Brakujące dokumenty można dostarczać do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego osobiście lub pocztą w wyznaczonym terminie.
Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE
 
Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: rwmatam.gdynia.pl
telefon: 58 5586410

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

k.rudzki
23.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 23 Marzec, 2017 - 16:09
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 13 Wrzesień, 2017 - 23:30