Badania naukowe

Nagroda im. A. Rojszczaka

Nagroda im. Artura Rojszczaka jest przyznawana przez Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Nagroda im. Artura Rojszczaka - wyróżnienie i jednocześnie indywidualna nagroda pieniężna w wysokości 5000 zł netto - jest przyznawana corocznie młodym doktorom (do 5 lat po otrzymaniu doktoratu), którzy poza wybitnymi osiągnięciami naukowymi wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych.
Więcej informacji na stronie: http://www.klub-fnp.pl/nagroda-arojszczaka/nagroda-im-rojszczaka
 

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia każdego roku.


Na Wydziale Mechanicznym prowadzone są następujące prace naukowo-badawcze:

I. Granty NCN, NCBiR, UE

1. "Marine structural failure database”; kierownik projektu: dr hab. inż. L. Murawski – 2017-2018 – IAMU (Projekt współrealizowany: Lider - University of Rijeka, Faculty of Maritime Studies).

2. „Identyfikacja sygnałów diagnostycznych na podstawie składu chemicznego gazów wylotowych emitowanych z tłokowych silników okrętowych"; kierownik grantu: dr inż. J. Kowalski - 2011-2016 - Opus.

3. „Modelowanie wpływu emulsji olejowych na oddolny strumień światła wychodzący z wody morskiej" ; kierownik grantu: mgr K. Rudź - 2013-2015 - Preludium.

4. „Opracowanie modelu zmian stanu polaryzacji oddolnego strumienia światła ponad powierzchnią morza" ; kierownik grantu: dr W. Freda - 2013-2018 - Sonata.

5. „ELAGLOM - Opracowanie innowacyjnej metody ograniczenia emisji cząstek submikronowych w spalinach i gazach odlotowych" ; kierownik projektu prof. dr hab. inż. A. Charchalis. - 2014-2017 - PBS (Projekt współrealizowany: Lider-Instytut Maszyn Przepływowych; Partner-AMG i RAFAKO).

6. „Towards Intelligent Micro-Bearings - Tribological Aspects" ; kierownik projektu: dr hab inż A. Miszczak - 2014-2016 - 7PR (Projekt współrealizowany: Lider - Politechnika Gdańska; Partner - AMG).

II. Badania statutowe (DS)

1. Badania i diagnostyka konstrukcji urządzeń morskich oraz analiza właściwości materiałów na konstrukcje obiektów pływających" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. A. Miszczak, prof. nadzw. AMG

2. „Badania materiałowe i konstrukcyjne poprawiające efektywność eksploatacyjną statku" ; kierownik zespołu: dr hab. inż. L. Kyzioł, prof. nadzw. AMG

3. „Modelowanie pól światła w środowisku morskim w warunkach zanieczyszczenia wskutek działalności technicznej"; kierownik zespołu: dr hab. Z. Otremba, prof. nadzw. AMG

4. „Badania eksploatacyjne systemu pomiaru zużycia paliwa przez silnik okrętowy" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. R. Cwilewicz

5. „Technologia wytwarzania i diagnozowania elementów maszyn i kadłubów okrętowych" ; kierownik zespołu: prof. dr hab. inż. A. Charchalis

III. Badania Młodych Naukowców (BMN)

1. „Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą stożkowych łożysk ślizgowych ; mgr inż. A. Czaban,

2. „Właściwości optyczne substancji ropopochodnych w wodzie morskiej” ; mgr K. Haule,

3. „Wibrodiagnostyka defektów konstrukcji spawanych ; mgr inż. A. Szeleziński,

4. Diagnostyka i monitoring części maszyn przy użyciu metody emisji akustycznej lub metod wibroakustycznych (Budowa stanowiska do diagnostyki łożysk ślizgowych – projekt stanowiska)” ; mgr inż. G. Gesella,

5. „Badanie właściwości reologicznych olejów smarnych stosowanych w okrętownictwie” ; mgr inż. M. Malinowska,

6. „Analiza parametrów chmury wtryskiwanego paliwa do cylindra silnika okrętowego ; mgr inż. J. Lewińska,

7. „Teoria hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych z uwzględnieniem starzenia się oleju” ; mgr inż. G. Sikora.

Podmiot udostępniający: 

Dziekan WM

Wytworzył informację:

R.Starosta
07.03.2017
Wprowadzenie:
R.Starosta 7 Marzec, 2017 - 10:54
Ostatnia modyfikacja:
R.Starosta 10 Styczeń, 2018 - 15:21