Święto Szkoły – relacja

Tradycyjnie obchody Święta Szkoły rozpoczęły się przed budynkiem głównym Uczelni, o godz. 8:00, podniesieniem bandery.

Po mszy św. w intencji pracowników, studentów, doktorantów oraz absolwentów Akademii Morskiej w Gdyni (AMG), koncelebrowanej przez JE Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu AMG, w czasie którego zasłużonych pracowników uczelni udekorowano odznaczeniami resortowymi i medalami za długoletnią służbę. Wśród pracowników Wydziału Mechanicznego wyróżnieni zostali:

  • dr hab. inż. Lech Murawski, prof. nadzw. AMG –  Złoty Medal za Długoletnią Służbę,
  • dr inż. Grzegorz Skorek – Brązowy Medal za Długoletnią Służbę,
  • inż. Mirosław Berent – Nagroda Jubileuszowa za 45 lat pracy,
  • dr hab. Zbigniew Otremba, prof. nadzw. AMG  – Nagroda Jubileuszowa za 40 lat pracy.

Jego Magnificencja Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski  oraz Prorektor ds. Nauki dr hab. inż.  Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG wręczyli dyplomy potwierdzające nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz dyplomy doktorskie dla pracowników Akademii Morskiej w Gdyni.

Wśród pracowników Wydziału dyplom doktorski odebrał dr inż. Włodzimierz Kończewicz.

Nagrodzeni zostali również studenci. Z Wydziału Mechanicznego nagrody za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za pracę społeczną na rzecz środowiska akademickiego z rąk JM Rektora odebrali

  • Kinga Rogowska, 
  • Stanisław Czmyr, 
  • Karol Wachowiak. 

"Medal Absolwenta" z wpisem do "Złotej Księgi Absolwentów" za bardzo dobre wyniki w nauce oraz za wysoką ocenę z egzaminu dyplomowego otrzymał m. in. absolwent Wydziału Mechanicznego – Pan mgr inż. Mateusz Stępkowski.

JM Rektor prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski nagrodził ponadto autorki trzech najciekawszych pomysłów, zgłoszonych w ramach konkursu pt. „Partnerskie Zarządzanie Uczelnią”. 2 miejsce, za propozycję  zbudowania Palarni dla pracowników i studentów, zajęła Pani mgr inż. Dominika Cuper-Przybylska – pracownica Wydziału Mechanicznego.

Na zakończenie uroczystości, o godz. 15:00,  na placu wewnątrz kampusu Akademii Morskiej w Gdyni odbył się Apel Poległych. 

 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

Justyna Molenda
14.12.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 14 Grudzień, 2017 - 00:35
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 14 Grudzień, 2017 - 00:35