Informacje dla studentów studiów stacjonarnych

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Mechanicznego

  •    co najmniej 2 roku,
  •    zainteresowanym nauką w uczelni europejskiej,
  •    mającym dobre wyniki w nauce,

zgłoś się do dnia 26 października 2018 roku do Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+ 

pani dr inż. Justyny Molendy (pok. A-244, tel. 249)

 

Masz szansę na realizację części studiów w zagranicznej uczelni.

Dużur komisji stypendialnej dla studentów niestacjonarnych odbędzie się w dniach:  

13.10.2018 : 10:00-12:00     

20.10.2018 : 11:00-13:00

  

 

Uwaga studenci I roku stacjonarni i niestacjonarni! 

w terminie do 07.10.2018r. nalezy dostarczyć do Dziekanatu podpisany certyfikat szkolenia BHP.

Poniżej link do szkolenia  

Zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Morskiego 01.01.2018 r. jest Dniem Rektorskim, jednak nie dla studentów pierwszego roku.

Studentów przyjętych na pierwszy rok studiów Dziekan Wydziału Mechanicznego zaprasza na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w sali A16 o godzinie 10:15 dla studentów przyjętych na profil praktyczny i o 11:15 - na ogólnoakademicki.

Zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dzień 01.10.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wszystkich studentów, poza pierwszym rokiem, zapraszamy od wtorku, od 7:15.

w terminie do 25.09.2018r. należy składać w dziekanacie podania o wpis warunkowy, powtarzanie semestru lub urlop dziekański. Osoby które nie planują kontynuować studiów proszę o złożenie w dziekanacie pisemnej rezygnacji.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
07.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 7 Marzec, 2017 - 10:56
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:53