Informacje dla studentów studiów stacjonarnych

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Mechanicznego

  • co najmniej 2 roku
  • zainteresowanym nauką w uczelni europejskiej
  •  mającym dobre wyniki w nauce

zgłoś się do dnia 28 lutego 2018 roku

do Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+

pani dr inż. Justyny Molendy (pok. A-244, tel. 249)

Masz szansę na realizację części studiów w zagranicznej uczelni.

Zamknięcie protokołów dla studiów niestacjonarnych nastąpi 11.02.2018r. Podania o wpis warunkowy, urlop dziekański lub powtarzanie semestru należy składać do 12.02.2018r (włącznie). 

Zamknięcie protokołów dla studiów stacjonarnych nastapi 18.02.2018r. Składanie podań o wpis warunkowy, urlop czy  powtarzanie semestru do dnia 19.02.2018r. 

 

 

UWAGA  I rok  , III IP,  IV  TRUOiP  studiów stacjonarnych Wydziału Mechanicznego!

Próba generalna do inauguracji roku akademickiego 2017/2018

odbędzie się dnia 06.10.2017r. /piątek/ o godz. 13.00  na Skwerze Kościuszki.

W tym dniu są od godz. 12.00 dla I roku, III IP,IV TRUOiP    GODZINY  DZIEKAŃSKIE.

obecność obowiązkowa

studenci I roku mają obowiązek odbycia szkolenia BHP

Link do szkolenia:

https://arktur.am.gdynia.pl/ankiety/index_tp.php

Podpisany certyfikat należy złożyć do dnia 14.10.2017r.

Studenci stacjonarni składają certyfikat u opiekuna roku.

Studenci niestacjonarni -  w dziekanacie.

Kwaterowanie, w SDM3, studentów I,II,III,IV roku WM na rok akademicki 2017/2018 odbywać się będzie w dniach:

23.09. (sobota) - od 8:00 do 14:00

24.09. (niedziela)- od 9:00 do 15:00

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
07.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 7 Marzec, 2017 - 10:56
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:53