Informacje dla studentów studiów stacjonarnych

Informujemy, że został upubliczniony plan zajeć obowiązujący sla studiów stacjonanrych w okresie zawieszenia zajęć laboratoryjnych/praktycznych. Prosimy o zapoznanie się z nim. W związku z dniem rektorskim, plan obowiązuje od 29.10.2020 r.

W związku z potwierdzonymi przypadkami COVID-19 u kilku studentów 3 roku, Dziekan Wydziału podjął decyzję o zawieszeniu realizacji zajęć laboratoryjnych do piątku 30.10.2020 r., z możliwością przedłużenia, dla wszystkich studentów tego rocznika. Zajęcia zdalne odbywają się według planu.

Zajęcia dla pozostałych studentów Wydziału odbywają sie bez zmian.

W dniu 19 października 2020 zostało wstrzymane  wydawanie dokumentów żeglarskich dla studentów  z Działu Armatorskiego UMG

W związku z obserwowanym w ostatnich tygodniach gwałtownym przyrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zwiększającą się liczbą osób chorych na COVID-19 związanych z tym zakażeniem, tak w woj. pomorskim jak i samej Gdyni, jak również z uwagi na włączenie miasta Gdynia do „strefy czerwonej”, Dziekan Wydziału Mechanicznego podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji zajęć dla studentów niestacjonarnych Wydziału.

Mając na uwadze zaostrzającą się sytuację epidemiczną Dziekan Wydziału podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego. Od dnia 19.10.2020 r. zajęcia dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych Wydziału, poza laboratoriami, odbywać się będą zdalnie.

UWAGA

Zajęcia W-f również odbywać sie będą zdalnie.

W związku z powyższym zmieni się liczba grup na pierwszym semestrze oraz skorygowane zostaną niektóre plany zajęć. Proszę obserwować stronę wydziałową.

Uwaga studenci stacjonarni i niestacjonarni! 

Należy składać  podania o wpis warunkowy, powtarzanie semestru lub roku, urlop dziekański:

- do dnia 02.10.2020r. studenci stacjonarni 

- do dnia 06.10.2020r. studenci niestacjonarni. 

Proszę o przesyłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na e-maila: dziekanatatwm.umg.edu.pl

Druki do pobrania na stronie wydziałowej. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
07.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 7 Marzec, 2017 - 10:56
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:53