Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

W terminie od  31.07 do 05.08.2018r. odbędzie sie spływ szalupami po wodach Zalewu Kurońskiego (Obwód Kaliningradzki - Rosja). Koszty uczestnictwa pokrywa Jego Magnificencja Rektor AMG. Zainteresowanych zapraszamy do Dziekanatu WM do dnia 04.06.2018r. Liczba miejsc ograniczona. 

 

 

NAGRODA DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA AKADEMII MORSKIEJ

 

Polski Związek Zarządców Statków ogłosił II Edycję Konkursu
o Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej (dotyczy absolwentów specjalności ESOiOO oraz ESO2).

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie CV oraz abstraktu, sporządzonych w języku polskim oraz w języku angielskim, w terminie do 10 sierpnia 2018 roku.

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Mechanicznego

  • co najmniej 2 roku
  • zainteresowanym nauką w uczelni europejskiej
  •  mającym dobre wyniki w nauce

zgłoś się do dnia 28 lutego 2018 roku

do Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+

pani dr inż. Justyny Molendy (pok. A-244, tel. 249)

Masz szansę na realizację części studiów w zagranicznej uczelni.

Zamknięcie protokołów dla studiów niestacjonarnych nastąpi 11.02.2018r. Podania o wpis warunkowy, urlop dziekański lub powtarzanie semestru należy składać do 12.02.2018r (włącznie). 

Zamknięcie protokołów dla studiów stacjonarnych nastapi 18.02.2018r. Składanie podań o wpis warunkowy, urlop czy  powtarzanie semestru do dnia 19.02.2018r. 

 

 

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 13 Marzec, 2017 - 14:30
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:39