Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

Informujemy, że został upubliczniony plan zajeć obowiązujący sla studiów stacjonanrych w okresie zawieszenia zajęć laboratoryjnych/praktycznych. Prosimy o zapoznanie się z nim. W związku z dniem rektorskim, plan obowiązuje od 29.10.2020 r.

W dniu 19 października 2020 zostało wstrzymane  wydawanie dokumentów żeglarskich dla studentów  z Działu Armatorskiego UMG

W związku z obserwowanym w ostatnich tygodniach gwałtownym przyrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i zwiększającą się liczbą osób chorych na COVID-19 związanych z tym zakażeniem, tak w woj. pomorskim jak i samej Gdyni, jak również z uwagi na włączenie miasta Gdynia do „strefy czerwonej”, Dziekan Wydziału Mechanicznego podjął decyzję o zmianie sposobu realizacji zajęć dla studentów niestacjonarnych Wydziału.

Uwaga studenci stacjonarni i niestacjonarni! 

Należy składać  podania o wpis warunkowy, powtarzanie semestru lub roku, urlop dziekański:

- do dnia 02.10.2020r. studenci stacjonarni 

- do dnia 06.10.2020r. studenci niestacjonarni. 

Proszę o przesyłanie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów na e-maila: dziekanatatwm.umg.edu.pl

Druki do pobrania na stronie wydziałowej. 

Szanowni Państwo,

Ze względu na wzmożone obciążenie pracowników ZTI mogły do Państwa nie dotrzeć linki aktywacyjne kont w CUI (Centrum usług internetowych UMG). W celu przyspieszenia procedury aktywacji usługi Office 365, w tym MS Teams, proszę o samodzielną aktywację kont w CUI. Można skorzystać z poniższego linku

https://cui.umg.edu.pl/index.php/student/first_registration

Po aktywacji konta w CUI należy aktywować (po zalogowaniu w CUI) dostęp do usługi Office 365.

Drodzy Studenci,

W zwiazku z wprowadzonym na Wydziale hybrydowym sposobem realizacji zajęć prosimy o sprawdzenie i ewentualną aktualizację adresów email.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 13 Marzec, 2017 - 14:30
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:39