Informacje dla studentów studiów niestacjonarnych

Jeżeli jesteś studentem Wydziału Mechanicznego

  •    co najmniej 2 roku,
  •    zainteresowanym nauką w uczelni europejskiej,
  •    mającym dobre wyniki w nauce,

zgłoś się do dnia 26 października 2018 roku do Koordynatora Wydziałowego Programu ERASMUS+ 

pani dr inż. Justyny Molendy (pok. A-244, tel. 249)

 

Masz szansę na realizację części studiów w zagranicznej uczelni.

Dużur komisji stypendialnej dla studentów niestacjonarnych odbędzie się w dniach:  

13.10.2018 : 10:00-12:00     

20.10.2018 : 11:00-13:00

  

 

Uwaga studenci I roku stacjonarni i niestacjonarni! 

w terminie do 07.10.2018r. nalezy dostarczyć do Dziekanatu podpisany certyfikat szkolenia BHP.

Poniżej link do szkolenia  

Zgodnie z komunikatem JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, dzień 01.10.2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Wszystkich studentów, poza pierwszym rokiem, zapraszamy od wtorku, od 7:15.

w terminie do 25.09.2018r. należy składać w dziekanacie podania o wpis warunkowy, powtarzanie semestru lub urlop dziekański. Osoby które nie planują kontynuować studiów proszę o złożenie w dziekanacie pisemnej rezygnacji.

Uwaga studenci niestacjonarni 2 i 3 roku tryb zajęć weekendowy!

zaliczenie z Maszyn i Urządzeń Okrętowych z doktorem Kamińskim odbędzie sie w niżej wymienionych terminach: 

22.09.2019r. (sobota)

godz: 10.30 rok 2 i 3,

godz: 11.30 rok 3 poprawa zaliczenia warunkowego. 

Strony

Podmiot udostępniający: 

Dziekanat WM

Wytworzył informację:

J.Molenda
13.03.2017
Wprowadzenie:
J.Molenda 13 Marzec, 2017 - 14:30
Ostatnia modyfikacja:
K.Rudzki 2 Październik, 2017 - 23:39