Dla pracowników

Ważne informacje


Okresowa ocena nauczycieli akademickich

 

1. Zarządzenie nr 33 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 23.10.2017 r.

2. Arkusz wyników pracy nauczyciela akademickiego za lata 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018

3.Szczegółowe kryteria i zasady oceny wyników pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Morskiej w Gdyni przeprowadzanej w październiku 2018r.

4. Regulamin nagród rektora 

 


Dokumenty do pobrania:

1. Zasady zatrudniania profesora nadzwyczajnego bez habilitacji

2. Regulamin konkursu Badań Młodych Naukowców

  Zał. Wniosek BMN;

     Zał 3. Sprawozdanie z BMN; Zał 4. Protokół odbioru BMN;

3. Regulamin wydziałowy finansowania DS

3a. Regulamin UMG finansowania DS

4. Wytyczne dla autorów artykułów do Zeszytów Naukowych UMG

5. Punktacja czasopism wg. MNiSW  grudzień 2017

6. Ustawa o stopniach i tytułach naukowych

7. Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

8. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

9. Zasady przyznawania premii dziekana — załącznik do wniosku — Wniosek o premię dziekana 

10. Zasady przyznawania premii Rektora

— Wniosek o premię indywidualną Rektora dla profesorów

— Wniosek o premię indywidualną Rektora dla adiunktów i asystentów ze stopniem doktora 

— Wniosek o premię indywidualną Rektora dla asystentów

— Wniosek o premię Rektora za doskonałość naukową dla prof. i dr hab.

— Wniosek o premię Rektora za doskonałość naukową dla adiunkta 

11. Dziennik realizacji zajęć dydaktycznych – STCW

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

K.Rudzki
14.12.2017
Wprowadzenie:
K.Rudzki 14 Grudzień, 2017 - 13:27
Ostatnia modyfikacja:
A.Miszczak 29 Styczeń, 2019 - 09:13