Aktualności

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy UMG

 

W związku z obserwowalnym w ostatnich tygodniach zaostrzaniem się sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim władze Wydziału podjęły decyzję o zmianie dotychczas planowanego sposobu realizacji zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych 1 i 2 stopnia.

Przyjęte zostały następujące strategie:

Studia weekendowe:

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy

Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia dr hab. S. Guze, prof. UMG z dnia 8 września 2020 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadzony został hybrydowy (mieszany) model kształcenia.

Realizując powyższe oraz mając na uwadze zalecenia i rekomendacje MNiSW, MGMiŻŚ i GIS, władze Wydziału przyjęły następujący sposób realizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego:

Studia stacjonarne 1 stopnia:

22.05.2020 w samo południe zapraszamy na nasz Dzień Otwarty, tym razem ON-LINE!!!

Wszystkie atrakcje przedstawiamy na naszym FB 

https://www.facebook.com/Wydzial.Mechaniczny/   

 

 

PODANIA O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Zgodnie z regulaminem Przyznawania miejsc w Studenckich Domach Marynarza UMG, wszyscy studenci zainteresowani zamieszkaniem w akademikach SDM-2, SDM-3 i SDM-4 w roku akademickim 2020/2021 proszeni są o przesyłanie podań w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.05.2020r.

Strony

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

K.Rudzki
29.10.2018
Wprowadzenie:
I.Wierzbowska 29 Październik, 2018 - 10:56
Ostatnia modyfikacja:
I.Wierzbowska 29 Październik, 2018 - 10:56