Aktualności

Studia niestacjonarne - AKTUALIZACJA organizacji zajęć

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy UMG

 

W związku z obserwowalnym w ostatnich tygodniach zaostrzaniem się sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim władze Wydziału podjęły decyzję o zmianie dotychczas planowanego sposobu realizacji zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych 1 i 2 stopnia.

Przyjęte zostały następujące strategie:

Studia weekendowe:

Wprowadzenie:
J.Molenda 24 Wrzesień, 2020 - 23:24
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 29 Wrzesień, 2020 - 14:43

Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy

Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia dr hab. S. Guze, prof. UMG z dnia 8 września 2020 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadzony został hybrydowy (mieszany) model kształcenia.

Realizując powyższe oraz mając na uwadze zalecenia i rekomendacje MNiSW, MGMiŻŚ i GIS, władze Wydziału przyjęły następujący sposób realizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego:

Studia stacjonarne 1 stopnia:

Wprowadzenie:
J.Molenda 15 Wrzesień, 2020 - 12:27
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 16 Wrzesień, 2020 - 10:20

Strony