Warsztaty z miernictwa

Warsztaty z miernictwa na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

W dniu 13.05.2022 r. przedstawiciele firmy Kongsberg Maritime, starszy inżynier serwisu Maciej Brygała oraz technik serwisowy Błażej Kummer (obaj panowie są absolwentami Wydziału Mechanicznego UMG), przeprowadzili na WM ćwiczenia praktyczne z miernictwa. W warsztatach udział wzięli studenci 1 roku. W trakcie zajęć mieli oni okazję zapoznać się z podstawowymi przyrządami pomiarowymi stosowanymi w przemyśle oraz zasadami prawidłowego ich użytkowania. Do pomiarów wykorzystano suwmiarki, mikrometry, średnicówki czujnikowe oraz głębokościomierze. Uczestnicy warsztatów dokonywali weryfikacji wybranych elementów steru strumieniowego: dysku, kamienia ślizgowego czy rury olejowej. Studenci pracowali z kartami pomiarowymi, stosowanymi w firmie, liczyli odchyłki i porównywali je z dopuszczalnymi przez Kongsberg. Dodatkowo zostali zaznajomieni z budową oraz sposobem działania steru strumieniowego, oraz śruby nastawnej.

Studenci byli bardzo zainteresowani tematyką warsztatów pomiarowych, które odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze. Uczestnicy zadawali dużo pytań dotyczących firmy Kongsberg i możliwości, jakie stwarza w zakresie odbywania praktyk czy zatrudnienia. Byli zainteresowani zakresem działalności firmy Kongsberg, a zwłaszcza warsztatu w Gdyni. Studenci specjalności morskiej byli bardzo zainteresowani doświadczeniem morskim osób prowadzących warsztat,  jak również pracą serwisantów.

Dziękujemy firmie Kongsberg za zrealizowane warsztaty.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

M.Malinowska
18.05.2022