Studia niestacjonarne - AKTUALIZACJA organizacji zajęć

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy UMG

 

W związku z obserwowalnym w ostatnich tygodniach zaostrzaniem się sytuacji epidemiologicznej w województwie pomorskim władze Wydziału podjęły decyzję o zmianie dotychczas planowanego sposobu realizacji zajęć dla studentów studiów niestacjonarnych 1 i 2 stopnia.

Przyjęte zostały następujące strategie:

Studia weekendowe:

1. Semestr 1 studiów 1 i 2 stopnia – wszystkie rodzaje zajęć (wykłady, ćwiczenia, laboratoryjne i projektowe) rozpoczynają się na terenie Uczelni. Po możliwie krótkim okresie dostosowawczym zostanie przyjęta organizacja zajęć w trybie zdalnym.

2. Semestry dyplomowe studiów 1 i 2 stopnia - wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Uczelni.

3. Pozostałe semestry studiów 1 i 2 stopnia – na terenie uczelni realizowane będą wyłącznie zajęcia laboratoryjne. Wykłady, ćwiczenia i zajęcia projektowe realizowane będą w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams oraz Ilias. Plan zajęć będzie tak przygotowany, że danego dnia będą odbywały się tylko zajęcia w systemie zdalnym bądź tylko na miejscu na Uczelni.

Studia zjazdowe:

Wszystkie rodzaje zajęć odbywać się będą na terenie Uczelni.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

M.Frycz
24.09.2020