Od jutra wprowadzamy nauczanie zdalne

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni od dnia 18 marca 2020 roku wprowadzamy w Uczelni nauczanie na odległość. Każdy student i pracownik otrzyma drogą e-mail od Dziekanów poszczególnych wydziałów i wykładowców wszystkie szczegóły wraz z materiałami. 

Prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych. 

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J. Molenda
18.03.2020