Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, Studenci i Pracownicy

Zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Kształcenia dr hab. S. Guze, prof. UMG z dnia 8 września 2020 roku w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wprowadzony został hybrydowy (mieszany) model kształcenia.

Realizując powyższe oraz mając na uwadze zalecenia i rekomendacje MNiSW, MGMiŻŚ i GIS, władze Wydziału przyjęły następujący sposób realizacji zajęć dla studentów Wydziału Mechanicznego:

Studia stacjonarne 1 stopnia:

  1. Semestr 1: wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Uczelni.
  2. Semestr 3 i 5: na terenie Uczelni realizowane będą wyłącznie zajęcia laboratoryjne, wszystkie pozostałe zajęcia - w formie zdalnej.
  3. Semestr 7 specjalność ESOiOO: na terenie Uczelni realizowane będą wyłącznie zajęcia laboratoryjne, wszystkie pozostałe zajęcia - w formie zdalnej.
  4. Semestr 7 (dyplomowy) specjalności IEI i TRUOiP: wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Uczelni.

Studia stacjonarne 2 stopnia:

  1. Semestr 2: na terenie Uczelni realizowane będą wyłącznie zajęcia laboratoryjne, wszystkie pozostałe zajęcia - w formie zdalnej.
  2. Semestr 3 (dyplomowy): wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Uczelni.

Studia niestacjonarne 1 i 2 stopnia:

Wszystkie zajęcia odbywać się będą na terenie Uczelni.

 

Niezależnie od sposobu realizacji, zajęcia będą odbywały się zgodnie z opublikowanym planem, w przypadku zajęć zdalnych – za pośrednictwem platformy Ms Teams.

Zajęcia realizowane stacjonarnie, na terenie Uczelni, będą realizowane w grupach o mniejszej liczebności, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Studenci, którzy realizują prace dyplomowe wymagające prowadzenia badań, będą mogli pracować w laboratoriach Wydziału z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

W zależności od stanu sytuacji epidemicznej opisany sposób realizacji zajęć może ulec zmianie.

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne obowiązywać będzie nakaz noszenia maseczek lub innych środków zasłaniających nos i usta na terenie całej Uczelni z wyjątkiem pomieszczeń pracowniczych.

dr hab. inż. Andrzej Miszczak, prof. UMG

Dziekan Wydziału Mechanicznego

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J.Molenda
15.09.2020