Po raz kolejny otwieramy się na licealistów

W dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2019 roku Dziekan Wydziału Mechanicznego, prof. dr hab. inż. Adam Charchalis i Pani mgr inż. Elżbieta Zaręba – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni, podpisali porozumienie o współpracy na rzecz podwyższenia jakości edukacji młodzieży w zakresie przedmiotów ścisłych i rozwoju zainteresowań oraz poodejmowania zagadnień z zakresu preorientacji dalszego kształcenia. Porozumienie obejmuje organizację przez pracowników naukowo-dydaktycznych zajęć edukacyjnych i wykładów dla uczniów II LO, uczestnictwo uczniów II LO w działalności studenckich kół naukowych, promocję współpracy II LO i Wydziału.

Jest to kolejne takie porozumienie dla Wydziału, obecnie współpracujemy i gościmy licealistów między innymi z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, czy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Z I ALO współdziałamy od wielu lat. Liczymy, że z II LO również tak bedzie.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

J. Molenda
14.11.2019