Wykład przedstawiciela Rolls Royce Poland o BHP

Od 2016 r. Wydział Mechaniczny współpracuje z firmą Rolls Royce Poland w zakresie doskonalenia procesu kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego  między innymi poprzez udział pracowników firmy w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W ramach tej współpracy, wykład pt.  „Najlepsze praktyki BHP i OŚ w Rolls Royce Poland” wygłosił Pan Michał Frąckiewicz, Dyrektor ds. BHP I OŚ. W zajęciach udział wzięli studenci  pierwszego roku, którzy w toku studiów realizują przedmiot Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.

Pan Frąckiewicz przedstawił studentom firmę, jej polską, w tym gdyńską, część, a przede wszystkim najlepsze praktyki BHP:

  • osiągnięcia w obszarze BHP,
  • system zarządzania BHP i OŚ,
  • projekt usprawnieniowy operacji podnoszenia przy pomocy suwnic oraz
  • system raportowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych.

Podmiot udostępniający: 

Wydział Mechaniczny

Wytworzył informację:

Justyna Molenda
01.03.2018
Wprowadzenie:
J.Molenda 1 Marzec, 2018 - 00:33
Ostatnia modyfikacja:
J.Molenda 1 Marzec, 2018 - 00:33