Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2015

 1. Baszanowska E., Otremba Z.: Lubricate engine oil characterization based on single excitation fluorescence spectroscopy, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 91, 2015, pp.5-12.
 2. Baszanowska E., Otremba Z.: Modification of optical properties of seawater exposed to oil contaminants based on excitation-emission spectra, Journal of the European Optical Society-Rapid Publications,  10, 2015, pp.15047-1-15047 -8. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 3. Baszanowska E., Otremba Z.: Synchronous fluorescence spectroscopy as a tool for used lube-engine oil description, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 91, 2015, pp.13-20.
 4. Baszanowska E., Otremba Z.: Ultraviolet-induced fluorescence of lubricate oil, Combustion Engines, 163, 4, 2015, pp.21-25.
 5. Charchalis A., Starosta R.: Właściwości korozyjne natryskiwanych cieplnie powłok kompozytowych na osnowie stopu Ni-5%Al przeznaczonych do regeneracji wałów pomp okrętowych. Logistyka, 3, 2015, pp.667-675.
 6. Charchalis A.: Analysis of Propulsion For Various Types Ships in Aspects of Power ReQuired And Fuel Consumption During Exploitation. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.22, No.4, 2015, pp.53-58.
 7. Charchalis A.: Laboratory Test Stand For Evaluation of Effectiveness of Cleaning of Marine Engines Exhaust Gases. Combustion Engines, 3(162), 2015, pp.868-873.
 8. Charchalis A.: Opory śrub niepracujących w okrętowych napędach wielośrubowych. Logistyka, 3, 2015, pp.660-666.
 9. Czaban A.: CFD Analysis of Hydrodynamic Pressure Distribution in Non-Newtonian Oil in Journal Bearing Lubrication Gap, Solid State Phenomena, Vol.220-221, 2015, pp.37-42.
 10. Czechowski M.: Nowe metody spajania stopów aluminium stosowanych na konstrukcje morskie. Logistyka, 3, 2015, pp.851-856.
 11. Dereszewski M., Charchalis A.: Impact of Rise of Exhaust Resistance at TorQue and Angular of Two Stroke Engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.22 No.4, 2015, pp.87-94.
 12. Dudzik K., Charchalis A.: Analiza powierzchni przełomu próbki spawanej metodą MIG po próbie odkształcania z małą prędkością za pomocą mikroskopów skaningowych różnego typu. Logistyka,  3, 2015, pp.1070-1076.
 13. Dudzik K., Charchalis A.: Wykorzystanie emisji akustycznej do diagnozowania wtryskiwacza silnika 3Al25/30. Logistyka, 3, 2015, pp.1077-1083.
 14. Dudzik K., Czechowski M.: Influence of joining method for mechanical properties of 5083, 5059 and 7020 aluminium alloys joints. Solid State Phenomena,  Vol. 220-221, Part 2, 2015, pp.583-588.
 15. Dudzik K., Jurczak W.: Influence of friction stir welding on corrosion properties of AW-7020M alloy in sea water. ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE,  Tom 15, nr 1, 2015, pp.7 – 13.
 16. Dudzik K.: Influence of joining method on electrochemical corrosion properties of 7020 aluminium alloy joints. Solid State Phenomena, Vol. 220-221, Part 2, 2015, pp.589-594.
 17. Dudzik K.: The possibility of application acoustic emission method to optimize determination of finish lathing parameters. Journal of KONES Powertrain and Transport,  Vol. 22, nr 2, 2015, pp.33-39.
 18. Dyl T.: Analiza doświadczalna obróbki nagniataniem metodą NSNT, Logistyka, 3, 2015, pp.1176 – 1183
 19. Dyl T.: Analiza możliwości zastosowania w przemyśle okrętowym powłok stopowych Ni–Al i kompozytowych po obróbce plastycznej. Inżynieria Materiałowa, Tom 207, Nr 5, 2015, pp.242 – 246.
 20. Freda W., Piskozub J., Toczek H.: Polarization imaging over sea surface – a method for measurements of Stokes components angular distribution, Journal of the European Optical Society-Rapid Publications, 10, 2015, pp.15060-1-15060-7. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 21. Frycz M., Horak W.: Effect of the Concentration of the Magnetic Particles in the Ferrooil on its Dynamic’s Viscosity Changes in an External Magnetic Field, Solid State Phenomena, Vol.220-221, 2015, pp.324-327.
 22. Gesella G., Szeleziński A., Murawski L., Muc A.: Wykorzystanie tworzyw w sektorze motoryzacyjnym. Wpływ temperatury pracy wytłaczarek na jakość wyrobów. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 6, 2015, pp.96-99.
 23. Gesella G., Szeleziński A., Murawski L.: Monitoring konstrukcji morskich – charakterystyka uszkodzeń połączeń spawanych. Logistyka,  3, 2015, pp.1439-1450.
 24. Gesella G., Szeleziński A., Szyfelbain M., Muc A.: Automatyczne sterowanie temperaturą układu wytłaczarki i głowicy. Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, 91, 2015, pp.30-46.
 25. Gesella G.: Znaczenie Bezpieczeństa i higieny pracy podczas wykonywania badań nieniszczących metodą penetracyjną. Logistyka, 5, 2015, pp.885-894.
 26. Giernalczyk M., Górski Z., Krefft J.: Metody zmniejszania oporów kadłuba w celu ograniczenia zużycia paliwa przez statki. Logistyka, 4, CD2, 2015, pp.7453-7460.
 27. Giernalczyk M., Górski Z., Kreft J.: Różne rozwiązania konstrukcyjne pędników jako sposobów ograniczania zużycia paliwa na statkach. Logistyka, 6, 2015, pp.1404-1414.
 28. Giernalczyk M., Górski Z., Kreft J.: Różne rozwiązania konstrukcyjne sterów jako sposób ograniczania zużycia paliwa na statkach morskich. Logistyka, 6, 2015, pp. 1415-1420.
 29. Giernalczyk M., Górski Z.: Metoda wstępnego określania mocy napędu głównego, mocy elektrowni okrętowej i wydajności kotłów różnych typów statków. Logistyka, 4, CD 2, 2015, pp.3343-3351.
 30. Giernalczyk M., Krefft J.: Metody ograniczania zużycia paliwa przez statki morskie  zmierzające do obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Logistyka, 4, CD2, 2015, pp.7461-7466.
 31. Giernalczyk M., Lus M.: Wpływ utylizacji ciepła odpadowego silnika napędu głównego na wielkość projektowego współczynnika efektywności energetycznej EEDI na przykładzie wybranego kontenerowca, Logistyka, 4, CD 2, 2015, pp.3353-3362.
 32. Haule K., Darecki M., Toczek H.: Light penetration in seawater polluted by dispersed oil: results of radiative transfer modelling, Journal of the European Optical Society-Rapid Publications, 10, 2015, pp.15052-1-15052-7. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 33. Herdzik J.: Konfiguracja układu napędowego łodzi ratowniczej o małym zanurzeniu na wody śródlądowe. Logistyka, 4, CD2, 2015, pp.7539-7545.
 34. Herdzik J.: Możliwości przeładunku skroplonego gazu naturalnego LNG z gazowca zakotwiczonego na redzie. Logistyka, 3, CD1, 2015, pp.1784-1791.
 35. Herdzik J.: Remarks of FMEA procedures for ships with dynamic positioning systems. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni,  91, 2015, pp.47-53
 36. Herdzik J.: Stosowanie analizy możliwych błędów i ich skutków na statkach z systemami dynamicznego pozycjonowania. Logistyka, 3, CD1, 2015, pp.1792-1799.
 37. Herdzik J.: Systemy kontroli naporu układów napędowych statków z systemami dynamicznego pozycjonowania. Logistyka, 3, CD1, 2015, pp.1800-1807.
 38. Herdzik J.: The possibility of natural gas transport by ships in state of methane hydrates. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni,  91, 2015, pp.54-63.
 39. Herdzik J.: Uwagi dotyczące metod skraplania gazu ziemnego w przemyśle wydobywczym. Logistyka, 3, CD1, 2015, pp.1808-1814.
 40. Herdzik J.: Zatonięcie holownika Kuguar – studium przypadku, Logistyka, 4, CD2, 2015, pp.7546-7553.
 41. Iwanicki L., Kyzioł L., Kielich K., Kozyra D.: Opportunities Analysis of Regeneration of Plane Front Plate Thruster on a Universal Lathe, Journal of KONES, Vol. 22, No. 4, 2015, pp.103-108.
 42. Kapusta Ł. J., Jaworski P., Kowalski J.: Jet and droplet breakup modeling approaches, Journal of KONES, Vol. 22, No. 3, 2015, pp.83 – 90.
 43. Kapusta Ł. J., Jaworski P., Teodorczyk A., Kowalski J.: Laser based diagnostic system for spray measurement, Journal of KONES, Vol. 22, No. 3, 2015, pp.91 – 98.
 44. Kończewicz W., Otremba Z., Sałek K., Walaszkowska N.: Comparison of nonwoven fabrics in terms of usefulness for oil spill combat. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, 2015, pp.99-103.
 45. Kowalski J.: An experimental study of emission and combustion characteristics of marine diesel engine in case of cylinder valves leakage, Polish Maritime Research, 22/3, 2015, pp.90 – 98. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 46. Kowalski J.: Concept of the multidimensional diagnostic tool based on exhaust gas composition for marine engines, Applied Energy, 150, 2015, pp.1 – 8. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 47. Kowalski J.: Model procesu spalania w 4-suwowym silniku okrętowym, Mechanik, 10, 2015, pp.49-58.
 48. Kowalski J.: The analysis of influence of fuel spray angle on NOx fraction in the exhaust gas from marine 4-stroke diesel engine, Journal of KONES, Vol. 22, No. 3, 2015, pp.309-316.
 49. Kowalski J.: Wykorzystanie składu spalin w diagnostyce czterosuwowych silników okrętowych, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji,  Radom, 2015.
 50. Krakowski R.: Komputerowo wspomagane stanowisko laboratoryjne do badania wpływu niesprawności na wybrane parametry, Technika transportu szynowego, R22 No.12, 2015, pp. 856-860
 51. Krakowski R.: Zastosowanie oprogramowania symulacyjnego do modelowania i analizy układów energetycznych. Technika transportu szynowego, R22 No.12, 2015, pp. 861-865.
 52. Krefft J.: Safe operation of davit launch life boat – the priority, Logistyka, 4,  CD 2, 2015, pp.7739-7745.
 53. Kyzioł L., Jastrzębska M.: Określenie wybranych właściwości mechanicznych odpadowych materiałów kompozytowych, Logistyka, 3, 2015, CD1, pp.2758-2763.
 54. Kyzioł L.: Możliwości zastosowania drewna modyfikowanego na okręty przeciwminowe, Logistyka, 3,  CD1, 2015, pp.2740-2749.
 55. Kyzioł L.: Określenie wytrzymałości zmęczeniowej w złożonym stanie naprężenie na przykładzie stopu AlMg6, Logistyka, 3, CD1, 2015, pp.2750-2757.
 56. Labuda W., Charchalis A.: Analiza rozkładu sił i temperatury skrawania dla procesu toczenia wykończeniowego czopów wałów pomp okrętowych, Logistyka, 3, 2015, pp.2764 – 2771.
 57. Labuda W., Charchalis A.: The analysis of finishing tooling influence on friction factor researched by T-05 tester. Solid State Phenomena,  220 – 221, 2015, pp.615 – 620.
 58. Labuda W., Charchalis A.: The analysis of finishing tooling influence on corrosion properties of stainless steel. Solid State Phenomena, 220 – 221, 2015, pp.621 – 226.
 59. Labuda W., Charchalis A.: The influence of changing the side angle of the cutting tool by Wiper technology on the value of material ratio parameters of steel applied to marine pump shaft pins. Journal of  KONES Powertrain and Transport,  Vol.22 No.2, 2015, pp.139 – 147.
 60. Labuda W., Charchalis A.: Wpływ obróbek wykończeniowych na odporność na zmęczenie stykowe powierzchni czopów wałów pomp okrętowych pracujących w wodzie morskiej. Logistyka, 3, 2015, pp.2772 – 2780.
 61. Labuda W., Charchalis A.: Wpływ zmiany kąta przystawienia noża tokarskiego typu Wiper na wartość sił skrawania i chropowatość powierzchni czopów wałów pomp okrętowych. Logistyka, 3, 2015, pp.2781 – 2788.
 62. Labuda W., Dargacz M., Klecha M., Kozłowska S.: Wpływ zmiany kąta przystawienia noża tokarskiego typu Wiper na wartość parametrów chropowatości powierzchni czopów wykonanych ze stali austenitycznej. Zeszyty Naukowe AM w Gdyni,  Nr 91, 2015, pp.64-77.
 63. Labuda W.: The influence of cutting inserts geometric on surface roughness of steel applied to sea water pump shafts. Journal of  KONES Powertrain and Transport,  Vol. 22, No. 3, 2015, pp.133 – 140.
 64. Lewińska J.: Influence of the marine 4-stroke diesel engine malfunctions of the air and exhaust duct on the composition of exhaust gas. Journal of KONES, Vol. 22, No.3, 2015, pp.141-148.
 65. Lizakowski P., Gesella G., Szeleziński A., Muc A.: Wpływ rekomendowanych przez GDDKiA wariantów przebiegu obwodnicy miasta Kościerzyna w ciągu drogi krajowej nr 20 Stargard Szczeciński – Gdynia na podstawowe elementy środowiska. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, CD 6, 2015, pp.138-142.
 66. Łukaszewski K.: Poprawa efektywności energetycznej elektrociepłowni poprzez wprowadzenie pompy ciepła do instalacji bloku energetycznego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 91, 2015, pp.92-102.
 67. Łukaszewski K.: Prognozowanie maksymalnych głębokości korozji elementów wymiennika ciepła w projektowaniu tego wymiennika – model matematyczny, Ochrona przed korozją, 3, 2015, pp.66-74.
 68. Maksyś R., Podoski T., Taszner A.: Opracowanie wyników pomiarów według konwencji GUM i jej praktyczne wykorzystanie w dydaktyce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 91, 2015, pp.142-146.
 69. Malinowska M.: Ocena możliwości zastosowania gazu Browna w okrętownictwie. Zeszyty naukowe AMG,  91, 2015, pp.103-113.
 70. Mielewczyk A.:  Zawór regulacyjny o sterowaniu cyfrowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej, 356, 2015, CD, z.106.
 71. Miszczak A., Kuznetsova T., Czaban A.: Nano-hardness of the material of thin layers of the injector tip depending on the depth under the precisly finished co-operating surfaces, Journal of Kones, Vol.22, No.3, 2015, pp.155-160.
 72. Molenda J., Charchalis A.: Badanie powierzchni elementów ceramicznych po docieraniu. Logistyka,  3, 2015, pp.3355-3362.
 73. Molenda J., Charchalis A.: Dependence between workpiece material hardness and face lapping results of steel C45. Solid State Phenomena, Vol. 220-221, Part 2, 2015, pp.743-748.
 74. Molenda J., Charchalis A.: Determining the emissivity at the tool-chip interface during S235JR steel turning. Journal of KONES Powertrain and Transport,  Vol. 22, No. 2, 2015, pp.149-154.
 75. Molenda J., Charchalis A.: The influence of the temperature of the elements of the lapping machine executory system on the results of the lapping process. Solid State Phenomena, Vol. 220-221, Part 2, 2015, pp.871-874.
 76. Molenda J., Charchalis A.: Wpływ twardości materiału obrabianego na jakość powierzchni po docieraniu. Logistyka, 3, 2015, pp.3363-3370.
 77. Muc A., Murawski L., Gesella G., Szeleziński A., Szarmach A.: Zastosowanie platform cyfrowych Arduino i Raspberry Pi w nauczaniu sterowania obiektem pneumatycznym, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 41, pp.45-50.
 78. Murawski L., Charchalis A.: An estimation method for the torsional vibration of the Marine Propulsion system. Solid State Phenomena, Vols.220-221 part 2, 2015, pp.71-80.
 79. Murawski L.: Diagnostyka i monitoring środków transportu bazujące na czujnikach światłowodowych, Logistyka, 3, 2015, pp.3395-3404.
 80. Murawski L.: Kinematic of marine piston-crankshaft system, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No.22, 2015, pp.155-162.
 81. Murawski L.: Methodology of threat autonomous assessment and forecasting the lifetime of the marine structure, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No.22, 2015, pp.163-168.
 82. Murawski L.: Wpływ prawidłowości ułożenia linii wałów na niezawodność pracy okrętowych układów napędowych, Logistyka, 3, 2015, pp.3405-3415.
 83. Nguyen Hoang: A new knowledge-based measure for  intuitionistic fuzzy sets and its application in multiple attribute group decision making, Expert Systems with Applications, 42, 2015, pp.8766-8774. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 84. Otremba Z., Baszanowska E.: Comparison of fluorometric signatures of oil residues in both marine environment and in organic diluent, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 3, 2015, pp.175-179.
 85. Otremba Z., Baszanowska E.: Fluorescence of natural seawater exposed to oil pollution, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 22, No. 3, 2015, pp.181-186.
 86. Pawletko R.: Analysing applicability of selected methods to smooth indicator diagrams of marine medium-speed engine. Polish Maritime Research, No. 2 (86), pp.55-62. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 87. Pawletko R.: Influence of the indicator diagrams smoothing on the indicated parameters of marine diesel engines. Journal of Kones Powertrain and Transport,  No.2, Vol.22, 2015, pp.169-177.
 88. Polanowski S.,  Pawletko R.: Wyznaczanie charakterystyki jednostkowego zużycia energii przez okrętowy układ napędowy ze śrubą o stałym skoku. Logistyka, 3, CD2, 2015, pp.5349-5357.
 89. Polanowski S., Pawletko R.: Modelowanie i wyznaczanie charakterystyk mocy układu napędowego statku wypornościowego ze śrubą o stałym skoku. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni,  91, 2015, pp.122-132.
 90. Polanowski S.: Aproksymacja tablic ciepła właściwego cp oraz cv dla powietrza suchego. Combustion Engines,  3, (162), 2015, pp.582-586.
 91. Polanowski S.: Modelowanie charakterystyk momentu obrotowego i pochodnych charakterystyk układu napędowego ze śrubą o stałym skoku. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 91, 2015, pp.132-142.
 92. Pranszke B.: Aparatura do zderzeń wiązek jonowych z gazowymi tarczami, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 91, 2015, pp.5-12.
 93. Rosłanowski J., Charchalis A.: Determination of nondimensional arguments in dimensional functions of ship propulsion engine operation. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.22,  No. 2, 2015, pp.185-190.
 94. Rosłanowski J.: Identification of Ship Propeller Torsional Vibrations. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.22 No.2, 2015, pp.177-184.
 95. Sikora G., Miszczak A.: Determination of the material coefficients of the selected lubrication oils including ageing process, Logistyka, CD 4, 2015, pp.5641-5648.
 96. Sikora G., Miszczak A.: Równania hydrodynamicznego smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych z uwzględnieniem starzenia się oleju, Logistyka, CD 4, 2015, pp.5649-5656.
 97. Sikora G., Miszczak A.: THE INFLUENCE OF OIL’S EXPLOITATION TIME ON LOAD CARRYING CAPACITY IN A SLIDER BEARING, Journal of Kones, Vol.22, No.3, 2015, pp.207-212.
 98. Sikora G., Miszczak A.: Viscosity in Exploitation Time Analysis of the Lubricating Oil Used in the Combustion Engine of the Personal Car, Solid State Phenomena, Vol.220-221, 2015, pp.271-276.
 99. Starosta R.: Wpływ obróbki wykończeniowej na zużycie tribologiczne natryskiwanych plazmowo powłok MMC. Logistyka, 3, 2015, pp.4593-4600.
 100. Stelmaszewski A.: Petroleum in coastal seawater of Gdańsk Bay, Oceanological and Hydrobiological Studies, 44, 2015, pp.87-96. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 101. Szeleziński A., Gesella G., Murawski L.: Przegląd metod diagnostyki i monitoringu połączeń spawanych w konstrukcjach transportu morskiego. Logistyka, CD 3, 2015, pp.4693-4702.
 102. Szeleziński A.: Ocena ryzyka zawodowego spawacza. Logistyka, CD 5, 2015, pp.1631-1542.
 103. Tarełko  W.: Metoda wariacyjna formułowania modeli systemów dynamicznych w mechanice, Mechanik, DVD, 10, 2015, pp.88-95.
 104. Tarełko  W.: Metody formułowania modeli systemów dynamicznych w mechanice, Mechanik, DVD, 10, 2015, pp.81-87.
 105. Tarełko  W.: Morskie farmy wiatrowe: Elementy konstrukcyjne turbin wiatrowych, Inżynieria Morska i Geotechnika, tom 36, z.4, 2015, pp.620-628.
 106. Tarełko  W.: Morskie farmy wiatrowe: podstawy energetyki wiatrowej Inżynieria Morska i Geotechnika, tom 36, z.2, 2015, pp.116-124.
 107. Tarełko  W.: Morskie farmy wiatrowe: Posadowienie turbin wiatrowych, Inżynieria Morska i Geotechnika, tom 36, z.6, 2015, pp.888-897.
 108. Werbowy S., Kowalski A., Pranszke B.: Luminenscence cross sections for the collisions of He+ and He2+ ions with N2 and CO molecules studied in a beam-gas arrangment at energies below 1000 eV. Chemical Physics Letters, 641, 2015, pp.136-140. – znajduje się w bazie Journal Citation Reports
 109. Wierzcholski K., Miszczak A.: Convergences of Cumulative Wear after Time of Bearing Operation, Solid State Phenomena, Vol.220-221, 2015, pp.295-300.
 110. Wierzcholski K., Miszczak A.: Recurrence Contribution to Determining the Wear of Slide Bearings, Solid State Phenomena, Vol.220-221, 2015, pp.301-306.
 111. Witkowski K.: Diagnosis of injection system marine diesel engine with the use of the heat release characteristics. Combustion Engine,  162(3), 2015, pp.392-398.
 112. Witkowski K.: Doskonalenie metod diagnostycznych okrętowych silników tłokowych jako środek poprawy efektywności i bezpieczeństwa transportu morskiego. Logistyka,  Nr 4, 2015, pp.6712-6721.
 113. Witkowski K.: The issue of the indicator diagram analysis for the purpose of diagnosis of marine diesel engines. Journal of Kones Powertrain and Transport,  Vol.22, No 2, 2015, pp.293-298.
 114. Muc A., Szeleziński A.: Przegląd właściwości platform cyfrowych i możliwości ich wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania. Współdziałanie systemu zarządzania i inżynierii produkcji. Teoria i praktyka. (pod redakcją; Noch T., Saczuk J.), rozdział w monografii,  Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2015.
 115. Kowalski J.: Wykorzystanie składu spalin w diagnostyce czterosuwowych silników okrętowych. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2015.