Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2014

1. Baszanowska E., Drozdowski R., Kamiński P., von Oppen G.: Electric dipole moments of He atoms excited to the 1s5l (l  ≥ 2) states by He+-ion impact at intermediate energies. Journal of Physics B: Atomic and Molecular Optical Physics,  Vol. 47, 2014, str. 195201-195210.

2. Baszanowska E., Otremba Z.: Application of fluorescence to diagnose the exploitive quality of engine lube oil. Logistyka, No. 6, 2014, str. 1769-1778.

3. Baszanowska E., Otremba Z.: Oil identification based on total synchronous spectra. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 2, 2014, pp. 15-20.

4. Baszanowska E., Otremba Z.: Optics in application to research of environmental problems with the oil like marine cargo and vessel consumables. Logistyka, No. 6, 2014, str. 1779-1788.

5. Baszanowska E., Otremba Z.: Spectral signatures of fluorescence and light absorption to identify crude oils fund in the marine environment. Journal of the European Optical Society-Rapid Publications, Vol. 9, 14029, 2014, str. 14029-1 – 14029-7.

6. Baszanowska E., Otremba Z.: Spectrofluorimetric characteristics of used lubricating oil. Diagnostyka, Vol. 15, No.4, 2014, pp.65-71.

7. Baszanowska E., Otremba Z.: Spectrofluorometric characterisation of the lubricate oil. Journal of Polish CIMAC,  Vol.9, No. 2, 2014, str. 17-22.

8. Brandowski A, Nguyen H., Frąckowiak W.: Expert  judgment-based tuning of the system reliability neural network. Polish Maritime Research, Nr 1 (81), tom 21, 2014, pp. 28-34.

9. Brandowski A, Nguyen H.: Strojenie sieci neuronowej niezawodności sytemu na podstawie opinii ekspertów. Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, Nr 83, 2014, str. 5-20.10. Charchalis A., Dereszewski M.: Analysis of Rotational speed Fluctuation of Diesel Engine Shaft for Evaluation of Combustion Process. Journal of Vibration Engineering & Technologies, Vol 2, No. 5, 2014, pp.415-421.

11. Charchalis A., Starosta R.: Effect of finishing on the corrosion properties of flame sprayed. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 4, 2014, pp. 29 – 36.

12. Charchalis A.: Analiza zmian charakterystyk oporowych statku w aspekcie zapotrzebowania mocy do napędu i zużycia paliwa w czasie eksploatacji. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 2552 – 2559.

13. Charchalis A.: Determination of main dimensions and estimation of propulsion power of a ship. Journal of KONES Powertrain and Transport, vol. 21, Nr 2, 2014, pp. 39 – 44.

14. Charchalis A.: Forecasting the power propulsion of the vessel. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 2560 – 2566.

15. Charchalis A.: Modernized laboratory stand with engine type L22. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 2567 -2572.

16. Charchalis A.: Utilisation of data base in preliminery design of marine power plant. Journal of  KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 1, 2014, pp. 43 – 48.

17. Cicholska M.: The fatigue strength evaluation of S540Q steel and its welded joints. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 4, 2014, pp. 37 – 42.

18. Cicholska M.: The weldability assessment of thermally hardened S540Q steel sheets. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 4, 2014, pp. 43 – 48.

19. Cwilewicz R., Górski Z.: COGES as a future of marine propulsion plants. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 84, 2014 str. 5 – 13.

20. Cwilewicz R., Górski Z.: Prognosis of marine propulsion plants development in view pf new requirements concerning marine fuels. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 2, 2014, pp. 61 – 68.

21. Czaban A.: Cfd Analysis of Hydrodynamic Lubrication of Slide Conical Bearing With Consideration of The Bearing Shaft And Sleeve Surface Roughness. Journal of KONES, VOL. 21, No. 3, 2014, pp. 35 – 40.

22. Czaban A.: Cfd Analysis of Non-Newtonian and Non-Isothermal Lubrication of Hydrodynamic Conical Bearing. Journal of KONES, VOL. 21, No. 4, 2014, pp. 49 – 56.

23. Czechowski M.: Stress corrosion cracking of welded joints of Al.- Mg alloys. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 3, 2014 pp. 41 – 46.

24. Czechowski M.: Właściwości złączy stopu AW-5083 spawanych metodą MIG i zgrzewanych tarciowo metodą FSW. Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, Nr 83, 2014, str. 21 – 28.

25. Dereszewski M, Charchalis A.: Validation of reference sampling for failure detection by crankshaft angular speed analysis. Journal of KONES powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 3, 2014, pp. 67 – 74.

26. Dereszewski M.: Analysis of crankshaft’s angular velocity waveforms as a method of long term monitoring of engine performance quality. Diagnostyka, Vol.15 No. 3, 2014, pp 59-63.

27. Dereszewski M.: Impact of sea waving at fluctuation of instantaneous angular speed of ship’s propulsion shaft. Journal of KONES, Vol.21 No.1, 2014, pp. 59-66.

28. Dereszwski M Charchalis A.: Zastosowanie momentomierza optycznego do monitorowania zmian wielkości siły gazowej w cylindrze silnika wysokoprężnego na podstawie obesrwacji fluktuacji momentu i chwilowej prędkości wału korbowego. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 3071 – 3078.

29. Dudzik K., Charchalis A.: Fractography analysis of AW-7020 alloy joints welded by FSW. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 1, 2014, pp. 67- 74.

30. Dudzik K., Charchalis A.: Właściwości strefy spływu w złączu zgrzewanym metodą FSW stopu AW-7020. Logistyka, Nr 6, 2014,  str. – .

31. Dudzik K.: Corrosive properties distribution in AW-7020 alloy joints welded by FSW. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 4, 2014, pp. 79 – 85.

32. Dudzik K.: Properties of advancing side of weld in joint welded by FSW. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 3, 2014, pp. 75 – 80.

33. Dyl T.,  Starosta R.: Improving the quality of technological surfaces of machines of composite coatings. Journal of KONES Powertrain and Transport,  Vol. 21, No. 1, 2014, pp. 75 – 82.

34. Dyl T., Stradomski G., Rydz D.: Effect of the reduction ratio on the state strain of the steel tubes after burnishing broaching process. 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2014,  Brno Czech Republic, EU, Paper No 2862 – 6 pages, 2014.

35. Dyl T.: Analysis of the possibility of applying of alloy and composite coatings after plastic working in shipbuilding. Advances in Materials Science, Vol. 14, Nr 4 (42), 2014, pp.82-91.

36. Dyl T.: Obróbka wykończeniowa powłok kompozytowych w aspekcie zużycia ostrza noża tokarskiego,   Zeszyty  Naukowe  Akademii  Morskiej  w  Gdyni, Nr 83 , 2014, str. 29 – 44.

37. Freda W.: Comparison of the spectral-angular properties of light scattered in the Baltic Sea and oil emulsions. Journal of the European Optical Society – Rapid Publications, Vol. 9, 14017, 2014, 14017-1 – 14017-6.

38. Frycz M., Anio, P.: Impact of magnetic particles concentration in ferro-oil on its magnetic susceptibility coefficient χ. Journal of KONES, VOL. 21, No. 4, 2014, pp. 111 – 117.

39. Frycz M., Anioł P.: Eksperymentalna metoda wyznaczania współczynników podatności magnetycznej χ ferro-olejów o różnym stężeniu cząstek magnetycznych. Tribologia, Nr 3(255), 2014, pp. 29-38.

40. Frycz M., Czaban A.: Influence of Pressure on Ferro-Oil Dynamic Viscosity. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 83, 2014, pp. 45 -52.

41. Frycz M., Czaban A.: Models of Viscosity Characteristics Η=Η(B) of Ferro-Oil With Different Concentration of Magnetic Particles in the Presence of External Magnetic Field. Journal of KONES, VOL. 21, No. 4, 2014, pp. 119 – 126.

42. Garbacz G., Kyzioł L.: Determination of yield point of structural materials with using the metric entropy. Journal of KONES, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 97-104.

43. Giernalczyk M., Górski Z.:  Analysis  concerning  possibilities  of  reduction of toxic  substances and CO2 emission by use of dual fuel diesel engines for seagoing ships main  propulsion.  Journal of KONES, Vol. 21 No.2,2014, pp 77 – 82.

44. Giernalczyk M.:  Analiza możliwości redukcji emisji związków toksycznych oraz CO2 poprzez ograniczenie zużycia paliwa przez statki morskie. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 83, 2014, str. 53-65.

45. Giernalczyk M.:  Metody redukcji emisji do atmosfery związków toksycznych oraz CO2 przez statki. LOGISTYKA, 6, 2014, str.655-665.

46. Haule K., Toczek H.: Fluorescence properties of mechanically dispersed crude oil. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 161-167.

47. Haule K., Toczek H.: Optical properties of crude oil detected in seawater. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 3, 2014, pp. 127-132.

48. Herdzik J.: Analiza skutków wybranych wypadków na morzu jako zagrożeń utrudniających akcje ratownicze. Logistyka, 4, 2014, str. 419-429.

49. Herdzik J.: Aspekty niezawodności systemów dynamicznego pozycjonowania statków. Logistyka, 6, 2014, str. 712-717.

50. Herdzik J.: Modyfikacja wskaźników efektywności energetycznej statków różnych typów i konstrukcji. Logistyka, 6, 2014, str. 706-711.

51. Herdzik J.: Możliwości rozwoju sieci bunkrowania skroplonego gazu naturalnego LNG jako paliwa dla statków w portach Morza Bałtyckiego. Logistyka, 3, 2014,  str. 2342-2350.

52. Herdzik J.: Remarks on Implementation of Ship Energy Efficiency Management Plan. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 83, 2014, str.81-88.

53. Herdzik J.: Stany awaryjne układów napędowych  statków z systemami dynamicznego pozycjonowania. Logistyka, 3, 2014, str. 2351-2358.

54. Herdzik J.: Utilization of an active and/or passive heave compensation in equipment of DP vessels. Journal of Kones Powertrain and Transport, vol. 21, No. 2, 2014, pp. 89-95.

55. Herdzik J.: Wpływ niesprawności  i awarii na funkcje systemu  dynamicznego pozycjonowania statków. Logistyka, 6, 2014, str. 4473-4480.

56. Herdzik J.: Współczesne rozwiązania układów energetycznych  platform  i statków je obsługujących. Logistyka, 6, 2014, str. 718-725.

57. Herdzik J.: Wstępna analiza opłacalności tworzenia sieci bunkrowania skroplonego gazu naturalnego w portach Morza Bałtyckiego. Logistyka, 3, 2014, str. 2359-2366.

58. Iwanicki L., Kyzioł L., Kozyra D., Tarsa R.: Spin test – the ability of spin test method usage in thrusters’ fault detection and isolation. Journal of KONES, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 177-182.

59. Jaworek A. Charchalis A. Szudyga M. i inni: Technical issues of PM removal from ship Diesel engines. Transport Research Arena , Paris, referat na konferencji, 2014.

60. Jaworski P., Kowalski J.: 3D mesh model for RANS numerical research on marine 4-stroke engine. Journal of Polish CIMAC, Vol. 9, No. 1, 2014, pp. .

61. Kamiński P.: Determination of A Task’s Validity in The Marine Engine Room Operating Process With AHP Method – Part 1 – Theoretical Backround. Journal of KONES, Vol. 21, No 2, 2014, pp. 137-142.

62. Kamiński P.: Determination of A Task’s Validity in The Marine Engine Room Operating Process With AHP Method – Part 2 – Simulation Results. Journal of KONES, Vol. 21, No 3, 2014,  pp. 149-155.

63. Kluj S.: Simulation of the combustion process in yhe electronically controlled marine diesel engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.21, No 4, 2014, pp. 233-238.

64.  Kończewicz W,  Walaszkowska N., Lachowicz D.,  Otremba Z.: Laboratory study of effectiveness of sorbents intended for oil spill combating. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 239-246.

65. Kończewicz W. Stępkowski M., Skowroński M., Iwanicki L.: Laboratory study of effectiveness of sotbents intended oil spill combating. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 4, 2014, pp. 247 – 254.

66. Kończewicz W. Stępkowski M., Skowroński M., Iwanicki L.: The prototype project of the position to designate the screw thruster lobe specific gravity. Journal of KONES powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 3, 2014, pp. 165 – 170.

67. Kowalski J. Assessment of the 3-D combustion model in the marine 4-stroke engine. Journal of Polish CIMAC, Vol. 9, No. 1, 2014, pp. .

68. Kowalski J.: An experimental study of emission and combustion characteristics of marine diesel engine with fuel pump malfunctions. Applied Thermal Engineering,  Vol.65, 2014, pp. 469-476.

69. Kowalski J.: Analiza parametrów rozpylania i parowania paliwa z wtryskiwacza 4-suwowego silnika okrętowego. Zeszyty Naukowe AMG, Nr 83, 2014 pp. 98 – 109.

70. Kowalski J.: The analysis of the ecfm-3z combustion model in the marine 4-stroke engine for the exhaust gas composition. Journal of Polish CIMAC, Vol. 9, No. 1, 2014, pp. .

71. Kowalski J.: The detection of selected marine engine malfunctions on the basis of the exhaust gas composition. Diagnostyka, Vol.15, No.3, 2014, pp. 39 – 44.

72. Krakowski R.: Diagnosis modern systems of marine diesel engine. Journal of Kones, Vol. 21, no 3, 2014, str. 191-198.

73. Krakowski R.: Diagnozowanie i monitorowanie stanu technicznego układu chłodzenia okrętowego silnika tłokowego. Logistyka, nr 6 2014, str. 5965-5973.

74. Krakowski R.: Model and experimental research of the pressure cooling system for the internal combustion engine. Journal of Kones, vol 21, no 4, 2014, pp. 289-296.

75. Krakowski R.: Modelling and simulation of the piston combustion engine cooling system. Zeszyty Naukowe AMG, 83, 2014, str. 110-120.

76. Krakowski R.: Sposoby zwiększania sprawności i redukcji emisji związków toksycznych w tłokowym silniku spalinowym. Logistyka, nr 6, 2014, str. 5955-5964.

77. Krzyżanowski J., Nowak P.: A Proposal for marine fuel oil system arranged to burn heavy fuel oil and low sulphur distillate grade. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 2, 2014, pp. 161-168.

78. Kyzioł L., Garbacz G.: Zależność wytrzymałości stali austenitycznej 0H18N9S od szybkości odkształcenia. LOGISTYKA, Nr 6, 2014, pp. 6520-6528.

79. Kyzioł L., Murawski L.: Method of determining the structural parameters of wood-polymer composite. Journal of KONES, Vol. 21, No 2, 2014. pp. 177-184.

80. Kyzioł L.: Analiza rozkładu naprężeń w przekroju konstrukcji z materiału anizotropowego. Zeszyty Naukowe AMG, Nr 83, 2014, pp. 130-140.

81. Kyzioł L.: Dynamiczne badania drewna modyfikowanego powierzchniowo. LOGISTYKA,  Nr 6, 2014, pp. 6529-6537.

82. Kyzioł L.: Fatigue strength of wood polymer composite. Journal of KONES, Vol. 21 No. 1, 2014, pp.139-146.

83. Kyzioł L.: Propozycja zastosowania drewna modyfikowanego na konstrukcje morskie. Zeszyty Naukowe AMG, Nr 83, 2014, pp. 121-129.

84. Labuda W., Charchalis A.: Ocena wpływu geometrii noża tokarskiego na strukturę geometryczną  powierzchni czopów wałów wykonanych ze stali austenitycznej. Logistyka, Nr 6, 2014, str. .

85. Labuda W., Charchalis A.: The influence of finish tooling on friction properties of steel applied to sea water pump shafts. Journal of  KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 2, 20144, pp. 185 – 192.

86. Labuda W.: Preliminary research of cutting forces of  shaft pins. Zeszyty Naukowe Akademi Morskiej w Gdyni, Nr 83, 2014, str. 141 – 148.

87. Labuda W.: The analysis of cutting tool geometric on cutting forces and surface roughness of steel applied to marine pumps shaft pins. Journal of  KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 1, 2014, pp. 147 – 152.

88. Labuda W.: The influence of cutting parameters on cutting forces and surface roughness. Journal of  KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 3, 2014, pp. 199 – 204.

89. Łukaszewski K.,: Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów – część 1. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 83, 2014, str.149-173.

90. Łukaszewski K.: Metoda projektowania wymienników ciepła technicznych systemów energetycznych ze względu na wymaganą niezawodność tych systemów – część 2. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 83, 2014, str.174-193.

91. Łukaszewski K.: Optimizing the values of the selected scalar quantities in designing a condenser of marine steam turbine according to the adopted criteria in this designing. Journal of KONES, Nr 2, tom 21, 2014, str. 193-199.

92. Mielewczyk A.: Modern actuator. Journal of KONES, Vol. 21, No. 2, 2014, pp. 221-226.

93. MISZCZAK A., FRYCZ M.: Wpływ stężenia cząstek magnetycznych w ferrooleju na wartość siły nośnej w poprzecznym łożysku ślizgowym przy uwzględnieniu zmian lepkości od pola magnetycznego, ciśnienia i temperatury. Logistyka, Nr 6, 2014, str.7549-7558.

94. MISZCZAK A., LABUDA W., GRONDECKI M.: Surface topography analysis of precision assemblies of fuel injector nozzles. Journal of KONES, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 353 – 360.

95.  MISZCZAK A., WIERZCHOLSKI K.: A METHOD OF THE WEAR PROGNOSIS OF SLIDING BEARINGS ARCHIVE OF MECHANICAL ENGINEERING, Vol. 61, Issue 4, 2014, pp. 553–570.

96. MISZCZAK A.: Analiza topografii wybranych obszarów powierzchni pary precyzyjnej wtryskiwaczy. Logistyka, Nr 6, 2014, str.7559-7568.

97. MISZCZAK A.: Structure analysis of the surface of plunger and barrel assembly in the injection pump pumping section. Journal of KONES, VOL. 21, No. 3, 2014, pp. 227 – 234.

98. Młynarczak A., Sikora G.: Analysis of the modern oil viscosity changes during their operation in combustion engines. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.21, No.4, 2014, pp.361-368.

99. Młynarczak A.: Charakterystyki tribologiczne oleju smarowego eksploatowanego w silniku okrętowym. Tribologia, No.  3, 2014, pp. 143-151.

100. Młynarczak A.: Evaluation of lubricating properties of Titan Truck Plus 15W40 oil used in marine diesel engines. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.21, No.1, 2014, pp.163-168.

101. Młynarczak A.: Przypadek  zatarcia łożysk pochwy wału śrubowego. Zeszyty Naukowe AMW, Nr  4, 2014,  pp. .

102. Molenda J., Charchalis A.: Measurements of lapping plate temperature. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 3, 2014, str. 67- 74.

103. Molenda J., Charchalis A.: Steel C45 elements lapping. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 1, 2014, pp. 283- 288.

104. Molenda J., Charchalis A.: Wpływ parametrów docierania na temperaturę w układzie wykonawczym obrabiarki. Logistyka, Nr 6, 2014, str. – .

105. Murawski L.  Charchalis A.: Simplified method of torsional vibration calculation of marine power transmission system. Marine Structures Journal, Nr 39, 0951-8339, 2014, str. 335-349.

106. Murawski L., Kyzioł L.: Strength property of polymer-wood composite. Journal of KONES, Vol. 21, No 2, 2014, pp. 227-234.

107. Murawski L.: Charakterystyki dynamiczne średnio-gabarytowych urządzeń okrętowych z sztywnym i elastycznym fundamentowaniem. Logistyka, 6, 2014, str. 7678-7686.

108. Murawski L.: Vibration resonance estimation in marine structures. Journal of KONES, Vol. 21, No 1, 2014, pp. 175-182.

109. Murawski L.: Wpływ doboru typu silnika głównego oraz jego umiejscowienia na drgania kadłuba i nadbudówki statku. Logistyka, 6, 2014, str. 7687-7696.

110. Nanowski N.: Analiza wydajności chłodniczej kaskadowego obiegu skraplania etylenu i stanu izolacji zbiorników ładunkowych podczas transportu ładunku na gazowcu LPG o pojemności 22500 m3. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej / XXII Zjazd Termodynamików, kwiecień-czerwiec 2014, str. 225-230.

111. Nanowski N.: The influence of condensing pressures of the ethylene carrier cascade cycle on its refrigeration capacity. Journal of Polish CIMAC, Vol. 9, 2014, pp. .

112. Nguyen H.: Data analysis and processing for the system reliability neural network based on expert judgment. Journal of KONES, Vol. 21, No.2,  2014, pp. 235-242.113. Opoka S., Murawski L., Wandowski T., Malinowski P., Ostachowicz W.: Strain as damage indicator for truss and frame structures. Key Engineering Materials, Vol. 558, 2013, pp 99-106.

114. Otremba Z., Andrulewicz E.: Physical fields during construction and operation of wind farms by example of Polish maritime areas. Polish Maritime Research, Vol. 21, No 4, 2014, pp. 113-122.

115. Otremba Z.: Coefficient of light reflection foreseen for chosen. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, No. 4, 2014, pp. 375-380.

116. Pawletko R. Polanowski S.: Ocena przydatności diagnostycznej wykresów indykatorowych w funkcji czasu bez znacznika położenia GMP. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 1037 – 1042.

117. Pawletko R., Polanowski S.: Evaluation of current developments and trends in the diagnosis of marine diesel engines based on the indicator diagrams analysis. Journal of KONES,  VOL. 21, No. 4, 2014, pp. 389-397.

118. Pawletko R.: Increasing the accuracy of the Mean Indicated Pressure determination by appointment of the TDC cylinder position. Journal of KONES,  VOL. 21, No. 2, 2014, pp. 251-259.

119. Pawletko R.: The possibility of fuel injection pump diagnosis on the basis of indicator diagram. Journal of KONES,  VOL. 21, No. 1, 2014, pp. 215-223.

120. Polanowski S. Pawletko R.: Analiza metod ograniczenia emisji energetycznej przez statki. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 8867 -8874.

121. Polanowski S., Pawletko R., Witkowski K.: Influence of the indicator channel and indicator valve on the heat release characteristics of medium speed marine diesel engines. Key Engineering Materials, Vol. 528, 2014, pp 149-156.

122. Polanowski S.: Czynniki wpływające na oszacowanie dopuszczalnej wysokości ssania pomp. Logistyka, nr 6, 2014, str. 1037-1042.

123. Polanowski S.: Przybliżenie wzorem tablic ciepła właściwego powietrza suchego. Zeszyty naukowe AMG, nr 83, 2014, str. 211-221.

124. Rosłanowski J Charchalis A.: Operation valuation of energetic machines in dimensional space. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 9137 – 9144.

125. Rosłanowski J. Charchalis A.: Operation valuation of volumetric compressors by means of dimensional analysis. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21, Nr 1, 2014, pp. 233 – 240.

126. Rosłanowski J. Charchalis A.: Valuation of Rotodynamic pumps Operation, by Means of, Dimensional Analysis. Journal of Polish CIMAC, Vol. 9, Nr 3, 2014, pp. 73 – 80.

127. Rudzki K., Tarełko W.: Optymalizacja nastaw układu napędowego statku ze śrubą nastawną. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 1103-1108.

128. Rudzki K., Tarełko W.: System podejmowania decyzji wspomagający dobór nastaw układu napędowego statku ze śrubą nastawną. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 1098-1102.

129. Skorek G.: Nowatorska metoda badania strat ciśnieniowych w pompie wyporowej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 83, 2014, pp. 222-231.

130. Skorek G.: Ryzykowne rozwiązania instalacji sanitarnych i grzewczych w polskim wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA, Nr 6, tom 45, 2014, pp. 226-228.

131. Skorek G.: The opportunities for getting energy savings in the hydrostatic drive system. Journal of KONES, Vol. 21, nr 2, 2014, pp. 273-280.

132. Skorek G.: Układy hydrostatyczne ze sterowaniem dławieniowym. Hydraulika i Pneumatyka, Nr 5, 2014,  pp. 16-21.

133. Starosta R.: Effect of burnishing on the corrosion properties of  Ni-5%Al and Ni-5%Al-15%Al2O3 coatings obtained by plasma spraying. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 21 No. 1, 2014, pp. 273 – 280.

134. Stelmaszewski A.: Petroleum in the Vistula River. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No. 5, 2014, str. 1881-1885.

135. Tarełko W.: Metody przeciwdziałania zjawisku porastania biologicznego kadłubów statków. Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 3, 2014, str. 244-252.136. Tarełko W.: Porastanie biologiczne podwodnych części jednostek pływających. Inżynieria Morska i Geotechnika, Nr 2, 2014, str. 159-165.

137. Tarełko W.: The effect of hull biofouling on parameters characterising ship propulsion system efficiency. Polish Maritime Research, No. 4 (84), Vol. 21, 2014, pp. 27-34.

138. Tarełko W.: Zarys historii pojęć związanych z projektowaniem maszyn. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: TRANSPORT,  z. 83 Nr kol. 1904, 2014, str. 279-286.

139. WIERZCHOLSKI K., MISZCZAK A.: Control contribution for wear bearing recurrence process BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF SCIENCES, TECHNICAL SCIENCES, Vol. 62, No. 4, 2014, pp. 691-700.

140. Witkowski K.: Analiza możliwości diagnozowania aparatury wtryskowej okrętowych silników tłokowych. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, Nr 70, 2014, pp. 152-161.

141. Witkowski K.: Możliwość komputerowego wspomagania diagnozowania silników tłokowych stosowanych w transporcie morskim. Logistyka, Nr 6, 2014, str.  11196-11203.

142. Witkowski K.: Możliwość wykorzystania jednostrefowego modelu wywiązywania ciepła w diagnostyce układu wtryskowego silnika okrętowego. Logistyka, Nr 6, 2014, str. 1258-1262.

143. Witkowski K.: The issue of the atmosphere protection against toxic compounds gas emissions in maritime transport. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.21 Nr 3, 2014, pp. 293-300.