Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

praktyki

Na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni studenci zobowiązani są do realizacji praktyk.

Dla specjalności: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (ESOiOO) oraz Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 (ESO2) realizowana jest programowana praktyka pływająca wraz z zarejestrowaną w dziekanacie „Książką Praktyk” (wymóg Konwencji STCW 78/95) w łącznej ilości minimum 6 miesięcy. Studenci realizują wymaganą praktykę w okresie poza zajęciami dydaktycznymi. Dla studiów stacjonarnych po II roku na statku „Dar Młodzieży” lub „Horyzont II” w ilości minimum 4 tygodnie. Pozostałą ilość wymaganej praktyki realizują na III roku w ramach semestru przeznaczonego na ten cel. Łączna minimalna ilość praktyki do zaliczenia „Książki Praktyk” winna wynosić 6 miesięcy.

Dla specjalności: Inżynieria Eksploatacji Instalacji, Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych oraz Inżynieria Produkcji po II roku realizuje się praktykę w zakładach przemysłowych lub na warsztatach wydziału. Studenci są również zobowiązani w okresie wakacyjnym przed semestrem dyplomowym do realizacji praktyki przemysłowej w wybranym zakładzie pracy przez okres minimum 6 tygodni.

Dla specjalności realizowanych na studiach niestacjonarnych tj.: Inżynieria Eksploatacji Instalacji i Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych oraz Inżynieria Produkcji studenci są zobowiązani w okresie wakacyjnym najpóźniej przed semestrem dyplomowym do realizacji praktyki przemysłowej w wybranym zakładzie pracy przez okres minimum 6 tygodni.

_________ . po II roku studiów
. minimum 4 tygodnie
po III roku studiów       .
minimum 6 miesięcy       .

ESOiOO

ESO 2

DAR MŁODZIEŻY HORYZONT II STATEK DOWOLNEGO ARMATORA

Dział Armatorski – www.am.gdynia.pl/html/armator/