Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

Jakość kształcenia


Plany Studiów Programy studiów Efekty kształcenia

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia (WKJK):

 1. prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz – przewodniczący (KSO)
 2. dr inż. Tomasz Dyl (KMOiTR)
 3. dr inż. Grzegorz Skorek (KPT)
 4. dr Włodzimierz  Freda (KF)
 5. Marta Janowitz (studentka)

 

Rok Akademicki 2015/2016

 1. Harmonogram prac WKJK
 2. Protokół (1/2016) z posiedzenia WKJK z dnia 7 stycznia 2016 r.
 3. Załącznik do protokołu (1/2016) z posiedzenia WKJK z dnia 7 stycznia 2016 r.

 

Rok Akademicki 2014/2015

 1. Harmonogram prac WKJK
 2. Protokół (1/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 1 grudnia 2014 r.
 3. Protokół (2/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 24 lutego 2015 r.
 4. Protokół (3/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 30 marca 2015 r.
 5. Załącznik do protokołu (3/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 30 marca 2015 r.
 6. Protokół (4/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 8 kwietnia 2015 r.
 7. Załącznik do protokołu (4/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 8 kwietnia 2015 r.
 8. Protokół (5/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 20 kwietnia 2015 r.
 9. Protokół (6/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 28 maja 2015 r.
 10. Załącznik do protokołu (6/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 28 maja 2015 r.
 11. Protokół (7/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 23 października 2015 r.
 12. Wyniki Oceny Ankietowej Wydziału Mechanicznego 2015 r.
 13. Protokół (8/2015) z posiedzenia WKJK z dnia 09 listopada 2015 r.
 14. Roczne Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2015 r.

Rok Akademicki 2013/2014

 1. Harmonogram prac WKJK
 2. Protokół (1/2014) z posiedzenia WKJK z dnia 27 lutego 2014 r.
 3. Protokół (2/2014) z posiedzenia WKJK z dnia 20 marca 2014 r.
 4. Protokół (3/2014) z posiedzenia WKJK z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Zał. 1 do Protokołu nr 3/2014
Zał. 2 do Protokołu nr 3/2014
Zał. 3 do Protokołu nr 3/2014

5. Wyniki Oceny Ankietowej Wydziału Mechanicznego 2014 r.
6. Protokół (4/2014) z posiedzenia WKJK z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Zał. 4 do Protokołu nr 4.2014

7. Protokół (5/2014) z posiedzenia WKJK z dnia 27 maja 2014 r.

8. Roczne Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2014 r.

Rok Akademicki 2012/2013

 1. Roczne Sprawozdanie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2013 r.
 2. Wyniki Oceny Ankietowej Wydziału Mechanicznego 2013 r.

 

Strona Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia