Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

Aktualności – archiwum


 

29 listopada 2016 o godzinie 12:00 odbył się próbny alarm bombowy. Pracownicy oraz studenci sprawnie opuścili budynek uczelni i przeszli do miejsca zbiórki.

fot. D. Cuper-Przybylska


28 listopada 2016 odbyły się warsztaty z „Budowy pozycji na rynku pracy” dla studentów specjalizacji technologia remontów urządzeń okrętowych i portowych. Celem zajęć było przygotowanie studentów efektywnego zaprezentowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej w potencjalnym miejscu pracy.

Warsztaty prowadziły Agnieszka Migowska oraz Monika Hinc przedstawicielki firmy  Rolls- Royce.

fot. D. Cuper-Przybylska


W dniu 17 listopada 2016 odbyło się seminarium, na którym przedstawiciele firmy MAN Diesel & Turbo wygłosili referaty:

Pan  Christian Kamm; tytuł referatu: “MAN Four-Stroke Marine Propulsion Engines – news and updates”

Pan Andrzej Krupa;  tytuł referatu: “MAN B&W Two-Stroke Marine Propulsion Engines – news and updates”

fot. D. Cuper-Przybylska

11 listopada 2016 z okazji Dnia Niepodległości przeszła parada ulicami Gdyni. Dziękujemy za tłumne przybycie pracowników oraz studentów wraz z rodzinami i reprezentowanie Wydziału Mechanicznego  w tym szczególnym dniu.

fot.: Cezary Spigarski

www.oficynamorska.pl


Trzynastego października 2016 roku na Wydziale Mechanicznym odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017. Wykład inauguracyjny wygłosił przedstawiciel firmy Rolls-Royce Polska z którą Akademia Morska w Gdyni podpisała umowę/ porozumienie o współpracy w celu doskonalenia procesu kształcenia.

Tradycyjnie na Inauguracji Roku Akademickiego Rektor AMG oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego wręczyli pióra, jako upominek za zakończony przewody doktorskie i habilitacyjne pracownikom wydziału.

W roku akademickim 2015/2016 przewód habilitacyjny zakończył:

dr hab. inż. Jerzy Kowalski

fot. D. Cuper-Przybylska

We wtorek 17 maja 2016 w Sali Senatu AMG, Rolls-Royce Polska oraz Akademia Morska w Gdyni (AMG) podpisały umowę / porozumienie o współpracy w celu doskonalenia procesu kształcenia studentów Wydziału Mechanicznego specjalności Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych. Podpisana współpraca łączy jedną z największych na świecie firm dostarczającą zintegrowane systemy zasilania oraz systemy napędowe z największą uczelnią morską w Polsce.


Studenci AMG otrzymają możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych w międzynarodowej korporacji Rolls-Royce, a najlepsi szanse na stałe zatrudnienie. Współpraca obejmie  ponad to zaangażowanie praktyków w osobach pracowników Rolls-Royce przy prowadzeniu zajęć, ustalaniu tematyki prac dyplomowych oraz ich realizację, organizowanie wizyt studyjnych i warsztatów w firmie Rolls-Royce, wspólne akcje promocyjne. 

 

 

 


19 Listopada 2015 na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy MAN Diesel & Turbo

Na spotkaniu byli panowie Claus Vogel, Kemal Oguz Coban i Andrzej Krupa.

Prezentacja obejmowały:

1. MAN B&W Latest Engine Developments – Claus Vogel, MDT Copenhagen

2. Insights of TCA and TCR Series – Kemal Oguz Coban, MDT Augsburg

3. CP Propellers from Alpha - Andrzej Krupa, MDT Poland

 


11 listopada 2015 – Parada Niepodległości!
Przyłącz się do Akademii Morskiej w Gdyni


Dnia 11 listopada 2015 roku Gdynia tradycyjnie, bardzo uroczyście będzie świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Gdyńskie Urodziny Niepodległej będą jak zawsze patriotyczne, wzruszające i zarazem radosne. Udział w nich wezmą rzesze Gdynian, a miasto ożywią liczne działania artystyczne, teatralne, muzyczne i wizualne. Jego Magnificencja Rektor Akademii Morskiej w Gdyni serdecznie zaprasza wszystkich pracowników oraz studentów wraz z rodzinami do udziału w Paradzie Niepodległości, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2015 roku. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.00. Zbiórka dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni zaplanowana została na godz. 11.00 nieopodal Dworca Gdynia Główna. Pracownicy wraz z rodzinami proszeni są o przybycie o godz. 11.40. Barwny korowód przejdzie tradycyjną – od czasów przedwojennych – trasą, od ul. 10 Lutego, aż pod Płytę Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości z udziałem władz miasta, dowództwa Marynarki Wojennej i delegacji organizacji społecznych.

Zaprezentujmy godnie Akademię Morską w dniu Święta Niepodległości!


Piętnastego października 2015 roku na Wydziale Mechanicznym odbyło się Uroczyste Otwarcie nowych laboratoriów.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zrealizowano projekt pt.: ”Rozbudowa Infrastruktury dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni” akronim „RIDAM”. W projekcie brały udział: Wydział Mechaniczny i Wydział Elektryczny AMG. Zobacz więcej szczegółów …

fot. P. Anioł

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski


fot. T. Degórski


Piętnastego października 2015 roku na Wydziale Mechanicznym odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Wykład inauguracyjny na temat „WODÓR, UNIWERSALNYM NOŚNIKIEM ENERGII” wygłosił dr hab. inż. Robert STAROSTA, prof. nadzw. AMG.

Tradycyjnie na Inauguracji Roku Akademickiego Rektor AMG oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego wręczyli pióra, jako upominek za zakończone przewody doktorskie i habilitacyjne pracownikom wydziału.

W roku akademickim 2014/2015 przewód habilitacyjny zakończyli:

Robert Starosta;
Tomasz Dyl;

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski

fot. T. Degórski


Studentka I roku studiów II stopnia Wydziału Mechanicznego Aleksandra Pelc zajęła pierwsze miejsca w:

XVIII Mistrzostwach Polski Cheerleaders w Łącku;

Grand Prix Polski Cheerleaders Baltic Cup 2015;

VII Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Cheerleaders 2015.


20 Listopada na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie z przedstawicielami Firmy MAN Diesel & Turbo.

Na spotkanie przybyli panowie Claus Vogel i Andrzej Krupa.
Prezentacja obejmowała:

1. The MAN B&W S50ME-B9.3 and G50ME-B9.5 two stroke main engines for new PZM projects – Claus Vogel,

2. The MAN Diesel 4-stroke engines for the projects in Poland – Andrzej Krupa


18 Listopada na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie promocyjne z przedstawicielami Firmy SKF.

Na spotkaniu przedstawiono działalność firmy w szczególności dotycząca produkcji związanej z przemysłem stoczniowym.


 

11 listopada odbyła się w Gdyni Parada Niepodległości.

Studenci Wydziału Mechanicznego licznie uczestniczyli w uroczystościach.

fot. Kamil Dopke fot. Kamil Dopke

fot. Kamil Dopke

Dziewiątego października 2014 roku na Wydziale Mechanicznym odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015. Wykład inauguracyjny na temat „PRESTIŻ ZAWODU MECHANIKA OKRĘTOWEGO” wygłosił starszy mechanik okrętowy Mirosław Ptaszyński.

Tradycyjnie na Inauguracji Roku Akademickiego Rektor AMG oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego wręczyli pióra, jako upominek za zakończone przewody doktorskie i habilitacyjne pracownikom wydziału.

W roku akademickim 2013/2014 pracę doktorską obronił:
Krzysztof Rudzki – promotor prof. dr hab. inż. Wiesław Tarełko;

natomiast przewód habilitacyjny zakończyli:
Kazimierz Witkowski;
Mirosław Czechowski;

 


 

 


Studentka III roku Wydziału Mechanicznego Aleksandra Pelc zajęła pierwsze miejsca w XLIX Międzynarodowym Spływie Kajakowym WDA – 2014 w kategorii T-2 Mix.

. .

x


14 marca w Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku Marszałek Województwa Pomorskiego wręczał stypendia „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja”. W tej edycji z Akademii Morskiej w Gdyni dwóch kandydatów otrzymało takie stypendium. Pierwszy stypendysta jest z Wydziału Elektrycznego a drugi z Wydziału Mechanicznego.

fot. Grzegorz Mehring/archiwum UMWP

 

Rekrutacja w Programie Erasmus+!

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór studentów zainteresowanych zrealizowaniem jednego semestru studiów w partnerskiej uczelni europejskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/15.

_________________________________________________________________________

Na stronie głównej Akademii Morskiej dostępny jest kalendarz nadchodzących wydarzeń.

Serdecznie zapraszamy !!!!

_________________________________________________________________________

10 października na Wydziale Mechanicznym odbyła się Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014. Wykład inauguracyjny na temat:”METOD DIAGNOZOWANIA SILNIKÓW OKRĘTOWYCH ” wygłosił dr inż. Mirosław Dereszewski.

W trakcie uroczystości Rektor AMG oraz Dziekan Wydziału Mechanicznego wręczyli podziękowanie prof. dr inż. Alfredowi Brandowskiemu za długoletnią pracę na Wydziale Mechanicznym AMG.
Tradycyjnie na Inauguracji Roku Akademickiego Dziekan Wydziału Mechanicznego wręczył pióra, jako upominek za zakończone przewody doktorskie pracownikom wydziału. W roku akademickim 2012/2013 prace doktorskie obronili:
Mirosław Dereszewski – promotor dr hab. inż. Stanisław Polanowski, prof. nadzw. AMG
Krzysztof Dudzik – promotor prof. dr hab. inż. Adam Charchalis;
Rafał Krakowski – promotor dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz, prof. nadzw. WAT;
Wojciech Labuda – promotor prof. dr hab. inż. Adam Charchalis;
Justyna Molenda – promotor dr hab inż. Adam Barylski, prof. nadzw. PG.
W czasie uroczystości zostali wyróżnieni dyplomami studenci biorący czynny udział w promocji uczelni i wydziału.


__________________________________________________________________

Studentka II roku Wydziału Mechanicznego Aleksandra Pelc zajęła medalowe miejsca w VIII Ogólnopolskim Spływie Kajakowym rzeką Pilicą -2013 oraz w Ogólnopolskim Maratonie Kajakowym.

___________________________________________________________________

8-11 Września Wydział Mechaniczny organizował 39th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS – KONES2013

W Juracie w dniach 8-11 września 2013 roku odbył się 39 Międzynarodowy Kongres EUROPEAN KONES 2013 (39th International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means), zorganizowany przez Akademię Morską w Gdyni, Instytut Lotnictwa, Polską Akademię Nauk oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Ponad stu naukowców w kilkugodzinny rejs zabrał „Dar Młodzieży”, by gościom z zagranicy zaprezentować uroki naszego wybrzeża, zaprezentować uczelnię oraz sam żaglowiec.Celem kongresu była wymiana doświadczeń międzynarodowego środowiska naukowego oraz ekspertów w obszarze nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie środków transportu, źródeł napędów, badań i projektowania nowej generacji pojazdów (lądowych, morskich i powietrznych), modelowania, eksploatacji, obsługi i recyklingu. Nowe koncepcje badań oraz sposoby ich realizacji prezentowali podczas konferencji naukowcy z międzynarodowych ośrodków badawczych.Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni był organizatorem Kongresu już po raz drugi. W tegorocznym Konesie uczestniczyło ponad 160 naukowców w tym między innymi z Indii, Malezji, Indonezji oraz Wielkiej Brytanii. W ramach materiałów konferencyjnych opublikowano 230 artykułów.


___________________________________________________________________

7 maja 2013 r. na Wydziale Mechanicznym firma Wärtsilä zaprezentowała swoje osiągnięcia:

1. Mr Gregory Sudwoj – General Manger 35/40 Bore Engines: PRESENTATION OF W-X35 AND 40 ENGINES;

2. Dr Kai Herrmann – Manager New Technologies: LECTURE ABOUT COMBUSTION PROCESSES.

___________________________________________________________________________

22-23 listopada na Wydziale Mechanicznym AMG odbyło się

XXXIII SYMPOZJUM SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SYMSO’12


Wydział Mechaniczny uczestniczył w XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W dniu 5 stycznia 2012 roku studenci Wydziału Mechanicznego, Koła Naukowego Nautica: Aleksandra Szymlek, Kamila Turzyńska, Leszek Pospieszny, Damian Kozłowski przekazali na molo w Sopocie Jerzemu Owsiakowi kotwicę. Kotwica została kupiona
na aukcji internetowej za kwotę 830 zł.

r>

height height=div style= href==mg src=”http://wm.am.gdyni title=a.pl/./wp-content/uploads/2011/09/gdynia_zlot_2011.jpg” alt=”" width=”580″ heighmiddle /t=”190″ />

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 2-5 września 2011 odbył się w Gdyni kolejny zlot żaglowców
„The Culture 2011 Tall Ship Regatta”.
Galeria zdjęć ze zlotu.

W dniach 6-8 maja odbyły się Akademickie Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym w Łodzi. Sekcja trójboju siłowego Akademii Morskiej w Gdyni odniosła największy sukces w historii. Drużyna zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji drużynowej, oraz pierwsze miejsce drużynowe w swoim typie uczelni!
Dawid Janczewski – Student Wydziału Mechanicznego zdobył złoty medal.
OSK
Studentka I roku IBŚM Wydziału Mechanicznego Aleksandra Pelc zajęła I miejsce w XIX Ogólnopolskim Spływie Kajakowym Nysa Kłodzka-2011 w kategorii T-2 K oraz miejsce medalowe w Ogólnopolskim Crossie Kajakowym w Wieżycy
OSK

06 i 07 kwietnia 2011 roku na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni odbyła się prezentacja symulatora silnika w technologii common-rail.
Przedstawiciele firmy Wärtsilä zapoznali słuchaczy z silnikami RT-flex, ich układem sterowania oraz interfejsem użytkownika – symulatorem.

13 stycznia 2011r. o godz. 9:00 w sala A13 Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni obyło się spotkanie z Piotrem WAGLOWSKIM na temat: Prawo autorskie i jego tajemnice„.
Spotkanie zorganizowali Investin Sp. z o.o. oraz Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni.

2 Grudnia 2010 roku o godzinie 9:00 w Sali A16 na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Gdyni odbyło się spotkanie promocyjne z przedstawicielami Firmy MAN Diesel & Turbo.
Na spotkanie przybyli panowie Michael Jeppesen z MDT-L (silniki dwusuwowe) i Jorgen Overgaard z MDT-Holeby.
Prezentacja obejmowała:
Informacje o zmianach organizacyjnych firmy MAN Diesel & Turbo SE.
Przepisy IMO Tier II i Tier III.
Silniki dwusuwowe MAN B&W spełniające przepisy Tier II.
Silniki czterosuwowe agregatowe MAN Holeby spełniające przepisy Tier II.
Kierunki rozwoju silników MAN dla spełnienia kryteriów IMO Tier III.

Grand Prix PZK
Studentka I roku IBŚM Wydziału Mechanicznego Aleksandra Pelc zajęła V miejsce w Cyklu Grand Prix PZKaj 2010 w kategorii kobiet

ultramaraton
W dniach 15-17 października na terenie nadleśnictw Kartuzy, Kościerzyna i Lipusz rozgrywany był 40-ty Ekstremalny Rajd na Orientacje ‘HARPAGAN’. W tym roku zawody te po raz pierwszy były rozgrywane jako Mistrzostwa Polski w Pieszych Maratonach na Orientację. Wystartowało ponad 800 zawodników.
Reprezentanci Akademii Morskiej w Gdyni: Piotr Kamiński z Wydziału Mechanicznego i Piotr Kopacz z Wydziału Nawigacyjnego dotarli do mety w tym samym czasie (14 godz. 44 min.) zajmując 10 miejsce w klasyfikacji generalnej na trasie pieszej 100 km.

W dniach 21-25 maja nasi studenci uczestniczyli w Istanbule w kongresie „The International Mermaid Congress 2010″.
logo_kongresu
nasi_studenci


W dniach 14-16 maja 2010 studenci Wydziału Mechanicznego brali udział w Akademickich Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym „STRONG CUP ŁÓDŹ 2010″. Zajęliśmy I miejsce drużynowo i II miejsce indywidualnie w kategorii wagowej do 125kg.
nagroda_img_0973_kk
zawodnicy_img_0979_kk


img_3007m
img_2986m

Galeria zdjęć z VI Akademickich Mistrzostw Europy w Siatkówce Plażowej zorganizowane przez Akademię Morską
Puchar Świata w kick-boxingu 23-24.05.2009
Jan Mróz student IV roku Wydziału Mechanicznego zajął drugie miejsce
w pucharze świta w kick-boxingu, który odbył się w Szeged na Węgrzech.
p1016895
dyplom_www

Podmiot udostępniający: Wydział Mechaniczny
Wytworzył informację: A. Miszczak 2009-01-28
Wprowadził informację: A. Miszczak 2009-01-28
Ostatnio modyfikował: A. Miszczak 2013-09-18

h5font-size: xx-small;tr
630http://wm.am.gdynia.pl/./wp-content/uploads/2010/06/zawodnicy_img_0979_kk.jpg