Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2012

1.    Baszanowska E., Drozdowski R., Kamiński P., von Oppen G.: Excitation of He atoms by 10-30 keV He+ impact,  Journal of Physics B: Atomic and Molecular Optical Physics, Vol. 45, 2012, pp.115203 (10pp).
2.    Baszanowska E., Otremba Z.: Spectroscopic methods in application to oil pollution detection in the sea. Journal of KONES, Vol. 19, No. 1, 2012, pp.15-20.
3.    Charchalis A., Dereszewski M.: Experimental method of evaluation of diagnostic value of the angular speed discrete signal from  free end of the crank shaft. Diagnostyka, Nr 1, 2012,  str. 3-12.
4.    Charchalis A., Pawletko R.: The use of expert system for marine diesel engine diagnosis. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, rok LIII Nr1/188 str.49-56.
5.    Charchalis A.: Conditions of carrying out and verification of diagnostic evaluation in a vessel. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol.6 No.2, 2012, pp.235-240.
6.    Charchalis A.: Diagnostic and measurement system dedicated for marine engines’  exploitory attributes evaluation. Journal of KONES, Vol.19 No.1, 2012, pp.35-40.
7.    Charchalis A.: Diagnostics of vessel power plants. Journal of Polish CIMAC, Vol.7 No.2, 2012, pp.17-22.
8.    Charchalis A.: The problem of not driven propellers in multi-screw ships propulsion arrangements, Journal of KONES, Vol.19 No.2, 2012, pp.83-86.
9.    Cicholska M.: Influence of welding S620 for hardness distribution in their joints. Journal of KONES, Vol.19 No.4, 2012, pp.117-126.
10.    Cwilewicz R., Tomczak L.: The latest developments in 3D visualization engine room simulators for emergency procedure training, rozdział w monografii: Risk Analysis VIII, Editor C.A. Brebbia WITPress Southampton, Boston, Vol. 44, 2012, pp.427-436.
11.    Czaban A., Miszczak A.: Wyznaczanie współczynników pseudolepkości olejów silnikowych. TRIBOLOGIA, Vol.43, nr 4, (244), 2012, pp.33-40.
12.    Czaban A.: The Influence of the Microgrooves on the Hydrodynamic Pressure Distribution and Load Carrying Capacity of a Conical Slide Bearing. Journal of KONES, Vol. 19, No. 3, 2012, pp. 85-91.
13.    Czapczyk K.: A fatigue testing in complex stress state in the context of problems in the diagnosis and detecting defects in materials of wheels in locomotives. Journal of KONES, Vol. 19, No.4, 2012, pp. 149-154.
14.    Czapczyk K.: Analiza konstrukcji oraz współczesnych metod zabezpieczeń  antykorozyjnych szynowych pojazdów kolejowych. Logistyka, 3/2012, pp.359-367.
15.    Czapczyk K.: Badania zmęczeniowe materiałów przy złożonym stanie naprężeń w aspekcie problemów w diagnostyce i wykrywaniu wad materiałowych osi kół napędowych lokomotyw. TTS Technika Transportu Szynowego, 9/2012, pp.1853-1862.
16.    Czechowski M.: Low-cycle fatigue of Al.-Mg Alloy Joints. Journal of KONES, Vol.19 No.2, 2012, pp.103-108.
17.    Dereszewski M., Charchalis A., Polanowski S.: Evaluation of diagnostic information about marine engine work based on measurement of the angular speed discrete value. Journal of Kones, Vol.19 No.2, 2012, pp. 121-128.
18.    Dereszewski M.: Badania możliwości pozyskiwania informacji diagnostycznej o pracy silników okrętowych I układów napędowych w oparciu o dyskretnie mierzoną prędkość kątową.  Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 76, 2012, str. 5 – 13.
19.    Dudzik K., Charchalis A., Jurczak W.: Microscopic examination of AlZn5Mg1 alloy joints welded by FSW and MIG, Journal of  KONES, Vol.19 No.2, 2012, pp.129-136.
20.    Dudzik K., Charchalis A.:  EIS research of AW-7020 alloy joint welded by MIG. Journal of  KONES, Vol.19 No. 1, 2012, pp.83-88.
21.    Dyl T Finishing of the metal matrix composite coatings applied to regenerated parts of ship machinery. Journal of Polish CIMAC, Vol.7 No.2, 2012, pp. 23-30.
22.    Dyl T., Starosta R.: Effect of the ceramic dispersion in the nickiel matrix composite coatings on corrosion properties after plastic working. Solid State Phenomena, Vol.183, 2012, pp. 43-48.
23.    Dyl T., Starosta R.: Określenie wpływu geometrii i rodzaju materiału płytek skrawających na strukturę geometryczną toczonych powłok kompozytowych. Inżynieria Materiałowa, Nr 16, 2012,  str.302-305.
24.    Dyl T.: Effect of Relative Strain Ratio on the Reduce Roughness Surface Layer Tube Holes After Burnishing Process. Journal of KONES, Vol.10 No.2, 2012, pp.137-144.
25.    Dyl T.: Wpływ odkształcenia względnego na zmniejszenie chropowatości powierzchni po obróbce nagniataniem. Obróbka Plastyczna, Nr 1 , 2012, str.3-12.
26.    Dyl  T., Starosta R.: Badania numeryczne i eksperymentalne walcowania wyrobów płaskich z powłokami stopowymi. Przegląd Mechaniczny, Nr 10, 2012,  str. 36-40.
27.    Frąckowiak W.: Influence of environmental, ergonomic factors and properties of operators on the reliability of ships propulsion systems. Journal of KONES, Vol.19, no.2, 2012, str. 145 – 151.
28.    Frąckowiak W.: Struktury niezawodnościowe systemów napędowych statków z uwzględnieniem funkcji operatorskich. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 76, 2012, str. 14-23.
29.    Freda W., Otremba Z.: Maritime transport – an environmental problem with ballast water: technical preventive measures. Journal of KONES, Vol. 19, No. 2, 2012, pp.153-158.
30.    Freda W., Otremba Z.: Oil residuals in the sea: comparison its optical features with optical properties of the seawater, Journal of KONES,  Vol. 19, No. 1, 2012, pp.99-103.
31.    Freda W., Piskozub J.: Revisiting the role of oceanic phase function in remote sensing reflectance, Oceanologia, No. 54 (3), 2012, pp. 29-38.
32.    Freda W.: Revised parameterization of Fournier-Forand phase functions for Southern Baltic waters. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 76, 2012, str. 24-32.
33.    Freda W.: Spectral dependence of the correlation between the backscattering coefficient and the volume scattering function measured in the southern Baltic Sea, Oceanologia,  No. 54 (3), 2012, pp. 355-367.
34.    Frycz M.: Effect of concentration of magnetic particles on ferrooil’s dynamic viscosity as a function of temperature and shear rate.  Journal of KONES, Vol.19, No.2, 2012, pp.159-165.
35.    Frycz M.: Wpływ stężenia cząstek magnetycznych na smarność ferrocieczy. TRIBOLOGIA, No.4, 2012, pp. 59-65.
36.    Giernalczyk M., Górski Z.: Siłownie okrętowe część II. Instalacje okrętowe, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Podręcznik akademicki, Gdynia 2012, s. 1-170.
37.    Górski Z, Giernalczyk M.: Method for the Determination of energy demands for main propulsion and onboard electric power for modern harbor tug boats by means of statistic. Journal of KONES, Vol. 19, No. 1, 2012, pp. 147-154.
38.    Górski Z., Giernalczyk M.: Statistic determination of main propulsion power and total power of onboard electric power station on anchor handling tug supply vessels AHTS servicing oil rigs. Journal of Polish Cimac, Vol. 7, No. 1, 2012, pp. 67-72.
39.    Herdzik J.: Challenges of Ship Propulsion Systems During DP Operations. Journal of KONES. Vol.19 No.2, 2012, pp.211-218.
40.    Herdzik J.: Możliwości wspomagania systemów dynamicznego pozycjonowania statków, Logistyka, nr 3, 2012, s. 793-799.
41.    Herdzik J.:  Aspects of Using LNG as a Marine Fuel. Journal of KONES, Vol.19 No.2, 2012, pp.201-210.
42.    Herdzik J.:  Dynamika rozwoju konstrukcji statków obsługujących platformy wiertnicze i wydobywcze. Logistyka, nr 5, 2012, s. 443-450.
43.    Herdzik J.:  Possibilities of Improving Safety and Reliability of Ship Propulsion System During DP Operation. Journal of KONES. Vol.19 No.2, 2012, pp.219-226.
44.    Herdzik J.:  Power Plants Main Switchboards Configuration of Multi-mode Ships. Journal of Polish CIMAC. No.1, 2012, pp.73-80.
45.    Herdzik J.:  Tendencje rozwojowe elektrowni na barkach pływających. Logistyka, nr 5, 2012, s. 451-458.
46.    Herdzik J.:  Uwarunkowania doboru układów napędowych statków wielofunkcyjnych, Logistyka, nr 3, 2012, s. 800-807.
47.    Jurczak W., Dudzik K.: Odporność korozyjno-naprężeniowa i zmęczeniowo-korozyjna okrętowych stopów aluminium i ich spawalność. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, ROK LIII, Nr 2 (189), 2012, s. 63-76.
48.    Jurczak W., Kyzioł L.: Dynamic properties of 7000- series aluminium alloys at large strain rates. Polish Maritime Research. No. 1, 2012, pp.38 -43.
49.    Kluj S.: A Diesel Simulator for Management Training. MER – Marine Engineers Review, September 2012, pp. 53-54.
50.    Kluj S.: Turbo Diesel 5 – The new simulator for maritime engineering training. Journal of Polish CIMAC, Vol.7, No.2, 2012, pp. 79-86.
51.    Kolenda J., Kyzioł L.: Urządzenie do wykonywania badań dynamicznych właściwości materiałów konstrukcyjnych, zwłaszcza metali, tworzyw sztucznych i drewna modyfikowanego;  Decyzja Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, Patent nr 210017 B1 decyzją Urzędu patentowego z dnia 29 luty 2012 r.
52.    Kowalski J.: Laboratory study on influence of air duct throttling on exhaust gas composition in marine four-stroke diesel engine. Journal of KONES, Vol. 19. No 1, 2012, pp. 191-198.
53.    Kowalski J.: Laboratory study on influence of the exhaust duct throttling on exhaust gas composition in marine four-stroke diesel engine. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7, No 1, 2012, pp.109 – 115.
54.    Krakowski R., Walentynowicz J.: Badania właściwości płynów chłodzących do układu chłodzenia o podwyższonej temperaturze. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej,  53 nr 1 (188), 2012, str. 107-113.
55.    Krakowski R.: Control algorithm engine cooling system with increased coolant temperature. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7, no. 1, 2012, pp. 117-124.
56.    Krakowski R.: Effect of elevated coolant temperature on the exhaust composition of piston internal – combustion engine. Journal of KONES, Vol. 19, No. 2, 2012, pp. 263-270.
57.    Krakowski R.: The influence of the regulation method of cooling pump performance at heat transfer intensity in the pressure cooling. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7, no.1, 2012, pp. 117-124.
58.    Krakowski R.: Wpływ podwyższonej temperatury i ciśnienia płynu chłodzącego na parametry tłokowego silnika spalinowego i działanie jego układu chłodzenia. Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, nr 76, 2012, str. 33-44.
59.    Krzyżanowski J.: Influence of cruising speed of a ship on exhaust gas boiler efficacy. Journal of Polish Cimac, Vol.7 No.1, 2012, pp.133-140.
60.    Kyzioł L., Garbacz G.: Stanowisko do badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów konstrukcyjnych w warunkach działania cieczy korodującej dla złożonego stanu naprężeń. Zeszyty Naukowe AMW,  No. 2 (189), 2012, str. 45 – 54.
61.    Kyzioł L., Jurczak W.: Modelling of The Ship Structural Ballistic Shields From 10GHMBA Steel. Solid State Phenomena, Vol. 180, 2012, pp. 303-312.
62.    Kyzioł L.: Komputerowe wspomaganie projektowania zbiornika do transportu materiałów wybuchowych. Logistyka, 3/2012, pp. 1257-1264.
63.    Kyzioł L.: Stress in a salvage faying face of a submarine while mooring a recovery vessel. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7 No. 2, 2012, pp. 97-105.
64.    Kyzioł L.: Wymagania projektowe okrętowych osłon konstrukcyjno-balistycznych. Logistyka,  3/2012, pp. 1247-1256.
65.    Labuda W., Charchalis A.: The analysis of finishing tooling influence on corrosion properties researched by EIS. Journal of  KONES, Vol. 19 No. 1, 2012, pp. 237 – 244.
66.    Labuda W., Charchalis A.: The analysis of finishing tooling influence on corrosion properties researched by potentiodynamic method. Journal of  KONES, Vol.19 No.2, 2012, pp.283-288.
67.    Labuda W., Charchalis A.: The analysis of geometric structure of the pins in marine angular momentum pumps shafts that underwent finish treatment. Journal of Polish CIMAC, Vol.7 No. 1, 2012, pp.141-148.
68.    Miszczak A., Czaban A., Labuda W.: Surface topography of operated slide journal micro-bearings used in computers fans. Journal of KONES, Vol.19, No.4,  2012, pp.457-464.
69.    Miszczak A., Wierzcholski K.: Analiza topografii powierzchni panewek mikrołożysk ślizgowych z mikrorowkami. TRIBOLOGIA, Vol.43, nr 3, (243), 2012, pp.103-110.
70.    Miszczak A.: Operating parameters of slide micro-bearings with consideration of oil temperature changes and micro-grooves on sleeve surface. Journal of KONES, Vol.19, No.2, 2012, pp.329-336.
71.    Miszczak A.: Surface topography of operated slide journal micro-bearings used in HDD. Journal of KONES, Vol.19, No.4, 2012, pp. 449-456.
72.    Młynarczak A.: Badania wirowania oleju smarowego Marinol RG 1240 modyfikowanego preparatem eksploatacyjnym o działaniu chemicznym. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 76, 2012, str.54-61.
73.    Młynarczak A.: Badania wpływu preparatu ekaploatacyjnego o działaniu chemicznym na własności smarne oleju Titan Truck Plus 15W40 stosowane w silnikach okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 76, 2012, str.62-68.
74.    Młynarczak A.: Badania wpływu preparatu eksploatacyjnego o działaniu chemicznym na własności smarne oleju obiegowego stosowanego w silnikach okrętowych. Tribologia, Nr 4, 2012, pp.175-181.
75.    Molenda J., Barylski A.: Al2O3 sealing elements lapping. Journal of  KONES, Vol.19 No.3, 2012, pp.311-318.
76.    Molenda J., Barylski A.: Badania temperatury elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej. Mechanik, Nr 8-9, 2012, str. 257-264.
77.    Molenda J., Barylski A.: Emissivity of the one-plate lapping machine tool. Journal of  KONES, Vol.19 No.1, 2012, pp.283-288.
78.    Murawski L.: Some aspects of torsional vibration analysis methods of marine power transmission systems. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7, No 1, 2012, pp 175-182.
79.    Nanowski D.: Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (5). Wybrane parametry procesów termodynamicznych rzeczywistego obiegu kaskadowego wykorzystywanego do morskiego transportu etylenu. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 4, 2012, s.182-185.
80.    Nanowski D.: Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (6). Wybrane zagadnienia transportu morskiego chlorku winylu (VCM). Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 10, 2012, s.468-470.
81.    Nanowski D.: Eksploatacja okrętowych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (7). Symulator ładunkowy statków LPG/etylen w Akademii Morskiej w Gdyni. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 12, 2012, s.580-582.
82.    Nanowski D.: Gas plant of Ethylene gas carrier and a two stages compression optimization of Ethylene as a cargo based on thermodynamic analysis. Journal of Polish CIMAC, Vol.7 No.1, 2012, pp.183-190.
83.    Nanowski D.: Preliminary analysis of employing a chiller instead of the reciprocating compressor on board lpg gas carriers. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 76, 2012, s.69-73.
84.    Otremba Z.: New technical uses of marine space of the Baltic Sea. Journal of KONES, Vol. 19, No. 1, 2012, pp. 311-318.
85.    Otremba Z.: The European controlling system to reduce oil discharges in the sea.  Journal of KONES, Vol. 19, No.2, 2012, pp. 375-382.
86.    Pawletko R., Polanowski S.: Influence of gas channels of medium speed marine engines on the accuracy of determination of diagnostic parameters based on the indicator diagrams. Journal of Polish Cimac, Vol.7 No. 2, 2012, pp.139-146.
87.    Polanowski S., Pawletko R.: Low speed marine diesel engine diagnosis based passive experiment. Journal of Polish Cimac, Vol. 7 No. 2, 2012, pp.161-166.
88.    Rosłanowski J., Charchalis A.: Load analysis of propulsion engine during ship’s speed acceleration. Journal of KONES, Vol.19 No.2, 2012, str.443-448.
89.    Rudź K., Darecki M., Toczek H.: Modelling of seawater polluted by light and heavy crude oil droplets. Journal of KONES, Vol. 19, No.2, 2012, pp.473-480.
90.    Rudź K.: Model of seawater polluted by oil-in-water emulsion as a response to the increasing shipping activities. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7, No. 1, 2012, pp.209-217.
91.    Sikora G., Miller H.: The analysis of changes in total base number and the flash point in the exploited engine oil. Journal of KONES. Vol. 19, No. 3, 2012, pp.395-398.
92.    Skorek G.: Grafika inżynierska. Komputerowy zapis konstrukcji na przykładzie AutoCAD-a. Skrypt, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012, str.1-156.
93.    Skorek G.: Graphical interpretation of the power of energy losses and power developed in the hydrostatic drive and control system elements. POLISH MARITIME RESEARCH, Vol. 19, No. 4 (76), 2012, pp. 44-53.
94.    Skorek G.: Zbiór ćwiczeń Autodesk Inventor. Skrypt, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2012, str.1-179.
95.    Starosta R.: Corrosion of Ni-Al and Ni-Al-Al2O3 flame sprayd coatings of “Casto-Dyn 8000” system in 0.01 M H2SO4 and 3.5%NaCl solutions. Solid State Phenomena, Vol.183, 2012, str.185-192.
96.    Starosta R.: The influence of burnishing on surface texture of regenerative Ni-Al-15%Al2O3 plasma sprayed coatings. Journal of Polish CIMAC, Vol.7 No.3, 2012, pp.275-284.
97.    Starosta  R.: Effect of burnishing no surface texture of Ni-Al plasma sprayed coatings. Journal of KONES, Vol.19 No.1, 2012, pp.377-384.
98.    Stelmaszewski A., Król T.: Changes of optical properties of lubricating oil during its use. Journal of POLISH CIMAC, Vol. 7, No 2, 2012, pp.197-204.
99.    Stelmaszewski A., Otremba Z.: Ship as a source of the sea pollution with oil. Journal of KONES, Vol. 19, No. 1, 2012, pp.385-389.
100.    Stelmaszewski A.: Application of fluorescence in studies of marine petroleum pollutants. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 76, 2012, str.74-83.
101.    Tarełko W.: Development of ship technical requirements by International Maritime Organization. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7, No 2, 2012, pp. 205-216.
102.    Tarełko W.: Formułowanie wymagań technicznych dla statków przez IMO na przykładzie katastrof statków pasażerskich. rozdział w Monografii: Testament RMS „Titanic” – 100 lat po tragedii. Wyd. Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu.  Gdynia 2012, str. 161-181.
103.    Tarełko W.: Installation vessels of offshore wind farms and their take-off systems. Journal of Polish CIMAC, Vol. 7, No 1, 2012, pp. 245-256.
104.    Tarełko W.: Origins of Ship Safety Requirements Formulated by International Maritime Organization. Elsevier,  Procedia Engineering, 45, 2012, pp. 847 – 856, Konferencja w Web of Sciences.
105.    Tarełko W.: Prekursorzy przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn.  Miesięcznik Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki „Nasza Politechnika” Kraków, Nr  7-8 (107-108). 2012. str.27-29.
106.    Wierzcholski K., Miszczak A., Khudoley A.: The intelligent operation of nano-grooved microbearing surfaces in computer HDDs., TRIBOLOGIA, Vol.43, nr 1, (241), 2012, pp.157-164.
107.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Differential and recurrence unified Reynolds equations and mega algorithm for their numerical solutions.  Journal of KONES, Vol.19, No.4,  2012, pp.643-650.
108.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Impulsive and periodic class of solutions for hydrodynamic theory of lubrication. Journal of KONES, Vol.19, No.4, 2012, pp.651-658.
109.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Podstawy stochastycznego opisu hydrodynamicznej teorii smarowania. TRIBOLOGIA, Vol.43, nr 5, (245), 2012, pp.207-213.
110.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Sieci logiczne przestrzeni wektorowych dla inteligentnych optymalnych wartości parametrów eksploatacyjnych łożysk ślizgowych.  TRIBOLOGIA, Vol.43, nr 6, (246), 2012, pp.169-176.
111.    Witkowski K.: Research on Influence of selected control parameters of the injection system marine diesel engine on its exhaust gas toxicity. Journal of Kones, Vol. 19 No. 2, 2012, pp.551-556.
112.    Witkowski K.: The importance of measuring mass intensity of theough the compressor in diagnostic the turbocharger system marine engine. Journal of Polish Cimac, Vol. 7 No. 1, 2012, pp.249-254.
113.    Witkowski K.: The possibility using of multivalued evaluation of residuals in the diagnostics of marine diesel engine. Combustion Engines, 3(63), 2012, pp.59-62.
114.    Załęska-Fornal A., Kyzioł L.: Test for penetrability of 10 GHMBA steel used for the ballistic safety shield. Journal of KONES, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 659-666.
115.    Załęska-Fornal A., Kyzioł L.: The analysis of properties of platers used for the structural-ballistic safety shields in marine vessels. Journal of KONES, Vol. 19, No. 2, 2012, pp. 577-583.
116. Murawski L., Ostachowicz W. Pałżewicz A.: Światłowodowy dynamometr do pomiaru sił w linach Zgłoszenie patentowe: sierpień 2012 r.
117. Murawski L., Ostachowicz W., Pałżewicz A.: Wielkogabarytowy tensometr do pomiaru naprężeń trudnodostępnych konstrukcji kratowych Zgłoszenie patentowe: wrzesień 2012 r.

 

 

Cofnij