Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2011

1. Andrulewicz E., Otremba Z.: Disturbances of Natural Physical Fields by Technical Activities and Their Implications for Marine Life: the case of the Baltic Sea, ICES CM Documents 2011, ISBN 978-87-7482-093-2.

2. Baszanowska E., Kamiński P., Drozdowski R., von Oppen G.: Elektryczny moment dipolowy atomu He wzbudzonego poprzez zderzenia z jonem He+ – spektroskopia antykrzyżujących się poziomów, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 71, s.5-14.

3. Baszanowska E., Otremba Z., Rohde P., Zielinski O.: Adoption of the time resolved fluorescence to oil type identification. Journal of KONES, Vol.18 No.2, 2011, pp.25-29.

4. Brandowski A, Mielewczyk A., Hoang H., Frąckowiak W.: Fuzzy-neuron Model of the Ship Propulsion Risk. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Vol. 5 No.3, 2011, pp. 337-343.

5. Charchalis A., Dereszewski M., Polanowski S.: Analysis of Diagnostic Utility of Instantaneous Angular Speed Fluctuation of Diesel Engine Crankshaft. Journal of KONES, Vol.18 No.1, 2011, pp.123-128.

6. Charchalis A., Pawletko R.: Application of Artificial Intelligence Methods for the Diagnosis of Marine Diesel Engines. Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications Lecture Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin, Heidelberg, Volume 6923, 2011, pp.261-270.

7. Charchalis A., Krefft J.: Economizer Selection Method With Reference to Its Reliability at Preliminary Design Stage of Seagoing Vessels. Journal of KONES, Vol.18 No.2, pp.63-68.

8. Charchalis A., Czyż S.: Analysis Method of Fire Oil and Diesel Oil Systems in Sea Vessels Engine Rooms. Journal of KONES, Vol. 18 No.2, 2011, pp.57-64.

9. Charchalis A., Czyż S.: Analysis of Fire Hazard and Safety Requirements of Sea Vessel Engine Rooms. Journal of KONES, Vol.18 No.2, 2011, pp.49-56.

10. Charchalis A., Czyż S.: Trial application of the formal fire risk assessment to fire prevention in ship engine rooms.

11. Journal of CIMAC, Vol.6 No.2, 2011, pp.49-58.

12. Charchalis A., Czyż S.: Trial Application of the Formal Fire Risk Assessment to Fire Prevention in Ship Engine Rooms.Journal of KONBIN, Nr 2 (18), s.209-218.

13. Charchalis A., Dereszewski M.,Polanowski S.: Analisis of Diagnostic Utility of Torque and Rotational Speed Fluctuation of Propulsion Shaft of a Vessel. Journal of KONES, Vol.18 No.4, 2011, pp.77-84.

14. Charchalis A., Grządziela A.: Vibration Diagnostics of Marine Gas Turbine Engines. Journal of KONES, Vol. 18, No. 1, 2011, pp. 157-162

15. Charchalis A., Kyzioł L.: Testing 10GHMBA Steel for Vessel Ballistic Shields. Journal of KONES, Vol. 18 No. 2, 2011, pp.69-76.

16. Charchalis A., Labuda W.: Wpływ nagniatania na poprawę właściwości eksploatacyjnych wałów pomp wodnych silników okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 1 (184), 2011, s.13-18.

17. Charchalis A., Pawletko R.: Knowledge Management System for Marine Diesel Engine Diagnosis. Journal of KONES, Vol.18 No.2, pp.77-84.

18. Charchalis A., Rosłanowski J.: Reliability Assessment of Marine Diesel Fuel Injection System on The Basis of The Torque Pulsation. Journal of KONBIN, Nr 2 (18), 2011, s.219-226.

19. Charchalis A., Starosta R., Labuda W.: Ocena wpływu nagniatania na zmiany właściwości powierzchni stali stosowanej na wały pomp okrętowych. Inżynieria Materiałowa, Vol.32 Nr 4 (182), 2011, s.363-367.

20. Charchalis A., Starosta R., Labuda W.: The analysis of finish tooling influence on contact fatigue of steel applied to sea water pump shafts. Journal of KONES, Vol. 18 No.2, 2011, pp.85-92.

21. Charchalis A.: Conditions of Carrying out and Verification of diagnostic Evaluation in a Vessel. Miscellaneous Problems in Maritime Navigation, Transport and Shipping Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, CRS Press, 2011, pp.95-100.

22. Charchalis A.: Conditions of Carrying out and Verification of Diagnostic Evaluation in a Vessel. Rozdział w monografii – Konferencja IFToMM – Meksyk

23. Charchalis A.: Diagnosing of Ship Propulsion Elements by Vibration Measurement. Journal of KONES, Vol.18 No.1, pp.93-98.

24. Charchalis A.: Diagnostics of Vessel Power plants. Journal of KONES, Vol.18 No. 2, pp.41-48.

25. Cwilewicz R., Lisowski J.: The Integrated Maritime Education and Research Activity of Gdynia Maritime University for Seafarers. Materiały konferencji: The 12th Annual General Assembly of JAMU-AGA, pp.87-98. Gdynia 2011.

26. Cwilewicz R., Górski Z.: Proposal of ecological propulsion plant for LNG carriers supplying liquefied natural gas to Świnoujście terminal. Journal of Polish CIMAC, Vol.6 No.1, 2011, pp.25-32.

27. Cwilewicz R., Jędrzejowicz P.: Bringing Maritime Engineering Education to Angola – the Case of the Namibe Fishery Academy. Materiały konferencji: International Conference on Engineering and Business Education, International SAFRI Journey to Excellence Conference. Cape Town 2011.

28. Czaban A., Miszczak A.: Surface Topography on Non-Operated Slide Journal Micro-Bearings. Journal of KONES, Vol.18 No.2, 2011, pp.109-115.

29. Czaban A., Miszczak A.: Topografia współpracujących powierzchni łożysk tocznych pomierzona mikroskopem sił atomowych. Tribologia, Nr 5 (239), 2011, pp. 31-38.

30. Czaban A.: Wykorzystanie mikroskopu sił atomowych w badaniach topografii powierzchni elementów łożysk, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 71, 2011, s.15-31.

31. Czyż S., Skorek G.: Przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe systemy zabezpieczające statków i portów – Skrypt do przedmiotu Inżynieria Bezpieczeństwa Morskiego, Wydawnictwo AMG, 2011, s.1-175.

32. Dereszewski M.: Analysis of crankshaft’s angular velocity waveforms as a method of long term monitoring of engine performance quality. SYMSO 2011. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 28(100) z.1, 2011, pp.11-18.

33. Dudzik K.: Mechanical properties of 5083, 5059 and 7020 aluminium alloys and their joints welded by MIG. Journal of KONES, Vol.18 No.3, 2011, pp.73-77.

34. Dudzik K.: The influence of joining method of AW-7020 aluminium alloy on corrosion properties. Journal of KONES, Vol.18 No.4, 2011, pp.587-591.

35. Dudzik K.: Wpływ spawania na rozkład twardości w złączu spawanym na przykładzie stopu AW-7020. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 71, 2011, s.32-37.

36. Dyl T., Starosta R.: The influence of the ceramic dispersion in the nickel matrix composite coatings on corrosion properties after plastic working, Joint EDEMET 2011 Conference: 4th International Conference ENVIRONMENTAL DEGRADATION OF ENGINEERING MATERIALS – EDEM & 5th Conference MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGIES – COMET, May 16-18, 2011, Gdańsk, Poland, Abstract No. 21, 1 str.

37. Dyl T., Starosta R.: Wpływ geometrii i gatunku płytek skrawających na strukturę geometryczną toczonych powłok stopowych, Inżynieria Materiałowa, Nr 4, 2011, s.395-398.

38. Dyl T., Starosta R.: Symulacje komputerowe i badania eksperymentalne obróbki plastycznej wyrobów płaskich z naniesionymi powłokami stopowymi Ni – Al, XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI-2011”, Wydawca Wojskowa Akademia Techniczna, Słok k. Bełchatowa 18–21 października 2011, s.109-110.

39. Dyl T.: The burnishing strengthen shafts neck of centrifugal pumps. Journal of Kones, Vol.18 No. 2, 2011, pp.123-128.

40. Frycz M., Miszczak A.: Distribution of hydrodynamic pressure in the interspace of lateral sliding bearing lubricated by ferrofluid with different concentrations of magnetic particles. Journal of KONES, Vol.18 No.3, 2011, pp. 83-89.

41. Frycz M., Miszczak A.: Longitudinal magnetic field in the journal sliding bearing gap, Tribologia, Nr 6 (240), 2011, pp.77-85.

42. Frycz M., Miszczak A.: The friction force and friction coefficient in the journal sliding bearing bearing ferrofluid lubricated with different concentrations of magnetic particles. Journal of KONES, Vol.18 No.4, 2011, pp. 113-120.

43. Frycz M.: Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych ferrocieczą o różnym stężeniu cząstek magnetycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Vol.71, 2011, s.49-62.

44. Giernalczyk M.: Sieć Centrów Doskonalenia i Kształcenia Morskiego. Akademicki Kurier Morski nr 44. Akademia Morska w Gdyni, Czerwiec 2011.

45. Górski Z., Giernalczyk M.: Energetic plants of container ships and their development trend. Journal of Polish Cimac, Vol.6 No.1, 2011, pp.71-78.

46. Górski Z., Giernalczyk M.: Siłownie Okrętowe, Część I, Podstawy napędu i energetyki okrętowej. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2011. s.1-165.

47. Herdzik J.: Degrading mechanisms of Selectic Catalytic Reduction systems, Mechanizmy degradacji systemów selektywnej katalitycznej redukcji (SCR). Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, nr 28 (100) z. 1, 2011, s.27-33.

48. Herdzik J.: Emissions from marine engines versus IMO certification and requirements of Tier 3. Journal of KONES. Powertrain and Transport, Vol. 18 No.2, 2011, pp.161-167

49. Herdzik J.: LNG as a marine fuel – possibilities and problems. Journal of Kones, Powertrain and Transport, Vol. 18, No.2, 2011, pages 168-176

50. Herdzik J.: Metoda szacowania wymagań stawianym układom napędowym statków. Logistyka, nr 3, 2011, str. 891-898

51. Herdzik J.: Możliwości torowania drogi statkom, podczas akcji kruszenia pokrywy lodowej, z użyciem holownika z napędem azymutalnym. Czasopismo Logistyka, nr 5, 2011, pp. 631-634

52. Herdzik J.: Propozycje wykorzystania parametrów aktywnych pędników w podniesieniu bezpieczeństwa żeglugi. Czasopismo Logistyka nr 3, 2011, s. 899-907

53. Herdzik J.: Wymagania stawiane systemom dynamicznego pozycjonowania statków oraz możliwości ich weryfikacji. Logistyka, nr 5, 2011, s. 635-640.

54. Kamiński P.: Computer-aided system to allotment of the operating tasks in the ship engine room, Journal of Polish CIMAC, Vol.6, No.2, 2011, pp.133-120.

55. Kluj S., Cwilewicz R.: The Influence of STCW Manila Amendments on Engine Room Simulator Training.10th International Conference on Engine Room Simulators, Sankt Petersburg, 2011.

56. Kończewicz W., Smoleńska H., Łabanowski J.: Regeneracja zaworów silników okrętowych metodą napawania plazmowego. Przegląd Spawalnictwa Nr 9, 2011, s.73-78.

57. Kończewicz W., Otremba Z., Malinowska M.: Koncepcja lokalnego monitoringu środowiska obszarów leśnych. Materiały IV Forum Europa Nostra.

58. Kończewicz W., Smoleńska H., Łabanowski J.: Regeneracja zaworów silników okrętowych metodą napawania laserowego. Przegląd Spawalnictwa, Nr 9, 2011, s.27-31.

59. Kowalewski T.: Fuzzy logic in the assessment of hazards to ship power plant operator, Journal of Polish CIMAC, Diagnosis, reliability and safety, Vol. 6 No. 2, 2011, pp. 137-144.

60. Kowalewski T.: Fuzzy sets application for ship power plant operator safety analysis during design process, Zeszyty naukowe, Akademia Morska w Szczecinie, 28 (100) z. 1, 2011, pp. 60-66.

61. Krasowski P.: Pressure and Velocity Distribution in Slide Journal Bearing Lubricated Micropolar Oil, Journal of KONES, Vol. 18, No. 4, 2011 pp. 213- 220.

62. Krasowski P.: Velocity Distributions in Slide Journal Bearing Gap by Laminar Unsteady Lubrication, Journal of KONES, Vol. 18, No. 3, 2011, pp. 177 – 184.

63. Kyzioł L., Czapczyk K.: The Analysis of the Parameters of the Materials used for Antiterrorist safety shields in Marine Vessels. Journal of KONES, Vol.18 No.1, 2011, pp.185-192.

64. Labuda W., Starosta R., Charchalis A.: The analysis of the influence of the burnishing process on corrosion propertied of steel applied to sea water pump shafts. Journal of KONES, Vol.18 No. 4, 2011, pp.221-228.

65. Listewnik K., Polanowski S., Dereszewski M., Żukowski J.: Preliminary evaluation of effective vibration analysis for the fault diagnosis of natura gas engine-driven compressor. Journal of KONES, Vol 18 No. 4, 2011, pp.243-250.

66. Miszczak A., Czaban A.: Surface Topography of Slide Journal Bearings. Journal of KONES, Vol. 18 No.3, 2011, pp.279- 285.

67. Młynarczak A.: Badania własności przeciwzużyciowych i przeciwzatarciowych smarów plastycznych stosowanych w łożyskach tocznych. Tribologia, nr 5/2011, s.147-156.

68. Młynarczak A.: The influence of oil refilling strategy on the amount of oil in trunk piston marine diesel engine lubricating system. Journal of Kones, Vol. 18 No.3, 2011, pp.287-291.

69. Młynarczak A.: Innovative solution of a sea water cooling system on the example of the tug boat CENTAUR II „. Joint Proceedings, No. 24, 2011, pp.40-45.

70. Molenda J., Barylski A.: Wstęp do badań rozpoznawczych wpływu parametrów procesu na temperaturę narzędzia podczas docierania powierzchni płaskich. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 71, 2011, s.102-108.

71. Molenda J., Barylski A.: Badania wpływu twardości materiału obrabianego na temperaturę docieraka podczas docierania powierzchni płaskich. Obróbka Ścierna. Współczesne problemy, pod red. A. Barylski, 2011, s.325-330.

72. Molenda J., Barylski A.: Determining the conditions for temperature measurements during flat lapping. Journal of KONES, Vol.18 No.3, 2011, pp.293-297.

73. Nanowski D.: Problemy eksploatacyjne chłodniowca przy złym stanie izolacji zimnochronnej ładowni. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 3, 2011, s.140-143.

74. Nanowski D.: Regulacja wydajności chłodniczej systemu etylenowego z kaskadą dla mieszaniny propan – etan cz.1. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 9, 2011, s.451-454.

75. Nanowski D.: Regulacja wydajności chłodniczej systemu etylenowego z kaskadą dla mieszaniny propan – etan cz.2. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 12, 2011, s.574-579.

76. Nanowski D.: Współpraca sprężarek chłodniczych z filtrami ssącymi. Zeszyty naukowe Akademii Morskiej, nr 71, 2011, s.109-114.

77. Nanowski D.: Wybrane problemy użytkowania sprężarek chłodniczych na statku morskim. Technika chłodnicza i klimatyzacyjna, nr 2, 2011, s.93-95.

78. Otremba Z., Baszanowska E., Toczek H., Rohde P.: Spectrofluorymetry in application to oil-in-water emulsion characterization. Journal of KONES, Vol.18 No.3, 2011, pp.317-321.

79. Otremba Z., Toczek H.: Optical properties of fuels and lubricants vs. aquatic environment protection issues. Journal of KONES, Vol. 18 No. 4, 2011, pp.335-330.

80. Pawletko R., Polanowski S.: GMP determination of marine engines using the polynomial model of the compression curve exponent. Combustion Engines, 3, (146), 2011. Wydane na DVD.

81. Pawletko R., Polanowski S.: Influence of TDC determination methods on mean indicated pressure errors in marine diesel engines. Journal of KONES, Vol. 18, No. 2, 2011, p.355-364.

82. Pawletko R., Polanowski S.: Influence of TDC position error and offset pressure on the total compression ratio determined with the base of marine engine indicator graph. Combustion Engines, 3 (146), 2011, Wydane na DVD.

83. Polanowski S., Pawletko R.: Acquisition of diagnostic information from the indicator diagrams of marine engines using the electronic indicators. Journal of KONES, Vol.18 No.3, 2011, pp. 359-366.

84. Rosłanowski J., Charchalis A.: Operation de Diesel Engine in Direct Ship Propulsion. Journal of KONES, Vol.18, Nr 4, pp. 413-420

85. Rosłanowski J.: Identification of technical state of fuel engine apparatus on the grounds of mechanical operation speed in piston-connecting rod system. Journal of Polish CIMAC, Vol.6 No.1, 2011, pp.163-170.

86. Rosłanowski J.: Temperature as symptom of thermal performance in piston-connecting rod correctness of combustion engine. Journal of Polish CIMAC, Vol.6 No.1, 2011, pp.155-162.

87. Rudź K., Baszanowska E., Rohde P., Zieliński O.: Fluorescence methods and Monte Carlo radiative simulations applied to oil detection in the Baltic Sea. Joint Proceedings, 24, s.52-59.

88. Rudź K.: Emulsified Fuels of Machine Origin in Seawater – a Contribute to Remote Detection. Journal of KONES, Powertrain and Transport, Vol.18 No.3, 2011, pp.375-383.

89. Skorek G.: Comparison of the energy efficiency two hydraulic systems with throttling steering – Joint Proceedings, No. 24, 2011, s. 60-68.

90. Skorek G.: Interpretacja graficzna mocy strat energetycznych oraz mocy rozwijanych w elementach układu napędu i sterowania hydrostatycznego. Napędy i Sterowanie, 4 (144), 2011, s. 92-100.

91. Skorek G.: Porównanie dwóch układów hydrostatycznych ze sterowaniem dławieniowym – zasada działania, rozkład ciśnień oraz straty mocy – Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Gdyni, Vol.71, s. 115-130.

92. Skorek G.: Porównanie sprawności dwóch układów hydraulicznych ze sterowaniem dławieniowym siłownika. Hydraulika i Pneumatyka, 6, 2011, s.13-17.

93. Skorek G.: Porównanie strat mocy energetycznych w wybranych elementach układów hydraulicznych – Badanie, Konstrukcja, Wytwarzanie i Eksploatacja Układów Hydraulicznych – artykuł w monografii, Cylinder 2011, str. 191 – 204

94. Starosta R., Dyl T.: Obróbka wykańczająca natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al, ocena zużycia borazonowych płytek skrawających. Tribologia, Nr 4, 2011, s.245-252.

95. Starosta R., Labuda W.: Wpływ parametrów technologicznych operacji powierzchniowej obróbki plastycznej na strukturę geometryczną powierzchni czopów wału wykonanego ze stali austenitycznej. Obróbka Plastyczna Metali, Vol.XXII Nr 2, 2011, s.121-140.

96. Starosta R.: Corrosion of Ni-Al AND Ni-Al-Al2O3 flame sprayed coatings of „CastoDyn 8000” system (spraying distance – 100 mm) in 0.01 M H2SO4 and 3.5% NaCl solutions. Joint EDEMET 2011 Conference: 4th International Conference ENVIRONMENTAL DEGRADATION OF ENGINEERING MATERIALS – EDEM & 5th Conference MATERIALS ENGINEERING AND TECHNOLOGIES – COMET organized by: Gdansk University of Technology Poland, May 16-18, 2011, Gdańsk, Poland – Abstract

97. Starosta R.: Texture of surface of coatings obtained using the “Casto-dyn 8000” torch, after burnishing treatment. Journal of KONES, Vol.18 No.3, 2011, pp.413-420.

98. Starosta R.: Wpływ typu palnika na wybrane właściwości natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al oraz Ni-Al-Al2O3. Inżynieria Materiałowa, nr 4 (182), 2011, s.743-4.

99. Stelmaszewski A.: The contribution of fluorescence to measurements of light scattering in oil-in-water emulsions. Oceanologia, 53 (2), 2011, s.549-564.

100.Świtek J.: Stability of motion of the crewed autonomous underwater vehicle. Journal of Kones, Vol.18 No.1, 2011, pp. 659-666.

101.Tarełko W.: Metodologia projektowania właściwości eksploatacyjnych złożonych obiektów technicznych. Biblioteka Problemów Eksploatacji. Radom-Gdynia 2011. str. 239

102.Tarełko W.: Prekursorzy przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Monografia poświęcona Jubileuszowi prof. dr hab. inż. Jana Rysia. Rozdział w monografii, Wyd. Politechniki Krakowskiej. Kraków 2011.

103.Wierzcholski K., Miszczak A., Khudoley A.: Characterization of nano grooved superficial layer of computer microbearings. Tribologia, 6 (240), 2011, pp.257-267.

104.Wierzcholski K., Miszczak A., Khudoley A.: Measurement of non used microbearing grooved surfaces for computer ventilator Xilence Case Fan. Journal of Kones, Vol.18 No.2, 2011, pp.471-476.

105.Wierzcholski K., Miszczak A., Khudoley A.: Measurement of non used microbearing occurring in computer HDD Seagate Baracuda. Journal of Kones, Vol.18 No.2, 2011, pp.477-482.

106.Wierzcholski K., Miszczak A., Khudoley A.: Measurements of unused microbearing grooved surfaces for computer ventilator. Tribologia, 3 (237), 2011, pp.143-153

107.Witkowski K.: Możliwość komputerowego wspomagania diagnozowania okrętowych silników tłokowych, Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 48, 2011, s.136-147.

108.Witkowski K.: Research on influence of supercharging level of the oxides of nitrogen emission from ship diesel engine. Combustion Engines (Silniki Spalinowe), 3, (146), 2011, Wydane na DVD.

109.Witkowski K.: Research on possible supplying ship diesel engines with alternative fuels. Journal of KONES, Vol.18 No.2, 2011, 493-498.

110.Włodarski J. K., Podsiadło A., Kluj S.: Uszkodzenia systemu tłok-cylinder (TC) okrętowych silników spalinowych. Wyd. Akademia Morska w Gdynia, Gdynia 2011.

 

 

Cofnij