Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

nauka

W  Katedrze Materiałów Okrętowych i Technologii Remontów prowadzone są badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe w kierunkach:

1. Właściwości stopów aluminium i złączy spajanych, stosowanych w budownictwie okrętowym.

Badane są stopy układu Al-Mg (5xxx) i Al-Zn-Mg (7xxx) oraz ich złącza spajane wybranymi metodami: zgrzewaniem tarciowym metodą FSW, MIG, TIG.  Analizowano  zależność własności mechanicznych, niskocyklowej trwałości zmęczeniowej, mikrostruktury, podatności na niszczenie środowiskowe od zastosowanej metody spajania.

2.Ocena możliwości wykorzystania powłok wielofazowych otrzymywanych technologiami spawalniczymi do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej części maszy i urządzeń okrętowych.

Badania wpływu składu fazowego natryskiwanych cieplnie i napawanych powłok kompozytowych oraz z faz międzymetalicznych na ich właściwości eksploatacyjne (korozyjne, tribologiczne oraz zmęczeniowe).
 Opracowanie technologii zmniejszania porowatosci powłok natryskiwanych cieplnie.
Opracowanie procesu technologicznego kształtowania struktury geometrycznej powierzchni powłok metodami powierzchniowej obróbki plastycznej.

3. Optymalizacja parametrów procesów technologicznych obróbki powierzchniowej części maszyn okrętowych.

 Badania dotyczą optymalizacji procesu nagniatania mającego na celu poprawę właściwości eksploatacyjnych (korozyjnych, tribologicznych oraz zmęczeniowych) czopów wałów pomp okrętowych.

4. Badanie procesu docierania w aspekcie wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego obrabiarki

Badania prowadzone są podczas docierania powierzchni płaskich na docierarce jednotarczowej z wykorzystaniem kamery termograficznej. Ich celem jest określenie wpływu parametrów procesu na wartość wzrostu temperatury w układzie wykonawczym.

5.  Regeneracja części maszyn i urządzeń okrętowych

Badania dotyczą opracowania technologii regeneracji części maszyn przy użyciu metod spawalniczych (np. regeneracja przylgni grzybków zaworowych).