Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

pracownicy

Nauczyciele akademiccy Katedry Siłowni Okrętowych

1 prof. dr hab. inż. Romuald Cwilewicz prof. zw. AMG kierownik KSO erceam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-356 pok.A-227
2 dr inż. Mariusz Giernalczyk prof. nadzw. AMG magieram.gdynia.pl
tel. (058) 5586-307 pok.A-240
3 dr hab. inż. Jerzy Herdzik prof. nadzw. AMG j.herdzikwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-430 pok.A-242
4 dr hab. inż. Stanisław Polanowski prof. nadzw. AMG stpolanowskigmail.com
tel. (058) 5586-319 pok.A-201
5 dr hab. inż. Kazimierz Witkowski prof. nadzw. AMG wikaam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-430 pok.A-242
6 dr inż. Zenon Bonca adiunkt z.boncamech.pg.gda.pl
tel. (058) 5586-449 pok.A-241
7 dr inż. Mirosław Dereszewski adiunkt m.dereszewskiwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-237
8 dr inż. Tomasz Hajduk adiunkt t.hajdukwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-324 pok.A-225
9 dr inż. Piotr Kamiński adiunkt pkamam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-307 pok.240
10 dr inż. Rafał Krakowski adiunkt r.krakowskiam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-237
11 dr inż. Andrzej Młynarczak adiunkt mlynekam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-324 pok.A-225
12 dr inż. Dariusz Nanowski adiunkt dariusznam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-449 pok.A-241
13 mgr inż. Sebastian Drewing asystent s.drewingwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
14 mgr inż. Małgorzata Malinowska asystent m.malinowskawm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
15 mgr inż. Tomasz Marut asystent t.marutwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-371 pok.A-223
16 mgr inż. Grzegorz Sikora asystent g.sikorawm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-319 pok.A-201
17 mgr inż. Mirosław Tyliszczak asystent m.tyliszczakwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-398 pok.A-247
18 mgr inż. Jacek Wysocki asystent j.wysockiwm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-439 pok.A-247

Pracownicy inżynieryjno-techniczni Katedry Siłowni Okrętowych

1 mgr inż. Adam Przybyt zast. kierownika katedry adampam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-243 pok.H-201
2 mgr inż. Jacek Błażejczak specjalista jacekbam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
3 inż. Dominika Cuper-Przybylska specjalista d.cuperprzybylskawm.am.gdynia.pl
tel. (058) 5586-439 pok.A-248
4 mgr inż. Wojciech Grabowski specjalista
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
5 mgr inż. Rafał Plewinski specjalista
tel. (058) 5586-653 pok.H-109
6 Janusz Idzik technik
tel. (058) 5586-476 pok.H-114
7 Witold Michniak technik
tel. (058) 5586-485 pok.H-106
8 inż. Piotr Wójcik technik
tel. (058) 5586-485 pok.H-106


Pracownicy administracyjni Katedry Siłowni Okrętowych

1 Marzena Hetman specjalista wmksoam.gdynia.pl
tel. (058) 5586-322 pok.A-226