Dzisiaj jest środa, 28 czerwca 2017 roku.

dydaktyka

Katedra Siłowni Okrętowych realizuje zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów:

lp. PRZEDMIOT wykłady ćwiczenia laboratoria seminaria
1. Okrętowe silniki tłokowe + + + -
2. Turbiny okrętowe + - + +
3. Kotły okrętowe + - + +
4. Mech. i urządzenia okrętowe + - + +
5. Chłodnictwo i klimatyzacja + - + +
6. Siłownie okrętowe + - + +
7. Diagnostyka techniczna + - + -
8. Eksploatacja maszyn + - + -
9. Okrętowe silniki spalinowe + - + -
10. Podstawy napędu statku + - - -
11. Podstawy informatyki + - + -
12. Zarządzanie bezpieczną eksploatacją statku + - - +
13. Eksploatacja siłowni z silnikami tłokowymi + - - -
14. Urządzenia platform wiertniczych + - - -
15. Eksploatacja siłowni turbinowych + - - -
16. Instalacje przemysłowe i komunalne + + + -
17. Wentylacja i klimatyzacja + - + -
18. Urządzenia przeładunkowe + - - -