Dzisiaj jest środa, 28 czerwca 2017 roku.

dydaktyka

dydaktyka prowadzona w katedrze fizyki

lp.

PRZEDMIOT

wykłady ćwiczenia laboratoria projektowanie seminaria
1. Fizyka + + + - -

Laboratorium

W zależności od kierunku studiów zajęcia na pracowni fizycznej odbywają się w systemie 2×30 h, 30 + 15 h, 30 h (tylko jeden semestr)

I. System 2x30h
Celem zajęć w pracowni fizycznej w pierwszym etapie (30 h ) jest:
1. pogłębienie materiału wykładu z fizyki przez samodzielne wykonanie doświadczenia
z mechaniki , ciepła i optyki
2. opanowanie technik pomiarowych, które dla współczesnego inżyniera są bardzo
przydatne,
3 zrozumienie konstrukcji i działań podstawowych przyrządów pomiarowych,
4. opracowanie otrzymanych wyników z uwzględnieniem niepewności pomiarowych,

Cele wymienione wyżej osiąga się przez:
a) wyznaczenie podstawowych wielkości fizycznych np. gęstości materiałów, przyspieszenia ziemskiego, współczynnika sztywności drutu, prędkości rozchodzenia się dźwięku , ciepła właściwego, ciepła przemian fazowych, współczynnika załamania światła, natężenia źródła światła,
b) sprawdzenie praw fizycznych np. sprawdzenie praw gazu doskonałego, prawa Archimedesa, sprawdzenie praw rządzących ruchem obrotowym.

W drugim etapie (30 h) studenci realizują cele wymienione wyżej wykonując bardziej zaawansowane ćwiczenia z elektryczności, optyki i fizyki współczesnej

II. System (30 + 15) h
W tym systemie pierwsze 30 h studenci realizację cele wymienione w punkcie I, natomiast 15 h przeznaczono na wykonanie wybranych, bardziej zaawansowanych, ćwiczeń.

III. System 30 h
W tym systemie na pracownie przeznaczono jedynie 30 h. W tym czasie studenci wykonują ćwiczenia z rożnych działów fizyki realizując cele wymienione wcześniej..

IV. System 15 h (na ostatnim roku studiów)
W dwustopniowym systemie studiów dla niektórych kierunków przewidziano zaawansowane ćwiczenia z fizyki współczesnej z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej.. Ćwiczenia te mają zapoznać. studentów ze współczesnymi technikami pomiarowymi a opracowanie tych ćwiczeń, z wykorzystaniem programów komputerowych i zastosowaniem metod statystycznych, powinno ułatwić opracowanie wyników pracy magisterskiej.