Dzisiaj jest środa, 28 czerwca 2017 roku.

nauka

Badania nad udziałem substancji obcych w kształtowaniu pola światła w środowisku morskim

W obrębie tego zagadnienia prowadzone są kompleksowe badania nad zaburzeniami naturalnych pól światła w morzu pod wpływem substancji obcych, trafiających do morza głównie w następstwie intensywnej żeglugi. Szczegółowym analizom poddawane są paliwa silnikowe, oleje smarne, różne gatunki ropy naftowej oraz substancje stanowiące przedegradowane pozostałości wymienionych materiałów. Oprócz pomiarów elementarnych właściwości optycznych tych substancji, prowadzone są analizy zaburzeń radiacji słonecznej w środowisku morskim metodami symulacji numerycznej z wykorzystaniem technik statystycznych. Wyniki tych badań trafiają do światowej literatury optyki wszechoceanu i wnoszą istotny wkład do analiz procesów w toni morskiej.Optymalizacja warunków degradacji substancji ropopochodnych

Badania dotyczą ustalenia warunków efektywnej degradacji substancji ropopochodnych w wodzie morskiej, oraz ustalenia wrażliwości poszczególnych obszarów morskich na owe substancje.Analiza związków pomiędzy aktywnością techniczną na morzu a środowiskiem naturalnym

Badania te obejmują analizę danych o formach aktywności technicznej na Morzu Bałtyckim w powiązaniu z planowaniem przestrzennym i wrażliwością środowiska morskiego wobec zaburzeń naturalnych pól fizycznych wynikających z potęgującej się presji technicznej na obszarach morskich. W ramach tej tematyki rozwijana jest numeryczna technika symulacyjna niezawodności wybranych elementów techniki morskiej.