Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni ogłasza nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

.
.

Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE

Kontakt: rwm@am.gdynia.pl; telefon: 58 5586410

KIERUNKI STUDIÓW

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
Specjalności na kierunku MiBM są obierane po czwartym semestrze.
.
Minimalna liczba kandydatów na daną specjalność to 15 studentów.
STUDIA STACJONARNE
* Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
(specjalność morska), I stopień (więcej informacji I stopień).
* Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
(specjalność lądowa), I i II stopień (więcej informacji I stopień . . . II stopień).
* Inżynieria Eksploatacji Instalacji
(specjalność lądowa), I i II stopień (więcej informacji I stopień . . . II stopień).
* Inżynieria Produkcji
(specjalność lądowa), I stopień (więcej informacji I stopień).
* Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
(specjalność morska). Studia II stopnia dla inżynierów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunków pokrewnych (więcej informacji).
STUDIA NIESTACJONARNE
* Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
(specjalność morska), I stopień (więcej informacji I stopień).
* Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
(specjalność lądowa), I i II stopień..(więcej informacji I stopień . . . II stopień).
* Inżynieria Eksploatacji Instalacji
(specjalność lądowa), I i II stopień.(więcej informacji I stopień . . . II stopień).
* Inżynieria Produkcji
(specjalność lądowa),I stopień. (więcej informacji I stopień ).
* Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
(specjalność morska). Studia II stopnia dla inżynierów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunków pokrewnych (więcej informacji).

TERMINY REKRUTACJI
Studia stacjonarne:
.
Od 02.05.2017 r.  – zgłoszenia elektroniczne.
.
Rekrutacja:
.
12.06.2017 r. – 21.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów w godz. 10:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku; środa – dodatkowo w godz. 16:00 – 18:00.
.
Wyniki rekrutacji:
22.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji.

24.07.2017 r. ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości.
26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji.
.
Rekrutacja dodatkowa: ( będzie uruchomiona jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r. – przyjmowanie dokumentów (godziny przyjęcia dokumentów 10:00-14:00);

Wyniki rekrutacji:
18.09.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji.
.
Studia niestacjonarne:
Rekrutacja:
.
12.06.2017 r. – 21.07.2017 r. – przyjmowanie dokumentów w godz. 10:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku
; środa – dodatkowo w godz. 16:00 – 18:00.

Wyniki rekrutacji:
22.07.2017 r. – ogłoszenie wstępnych wyników rekrutacji.

24.07.2017 r. – ostateczny termin składania oryginałów świadectw dojrzałości.
26.07.2017 r. – ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji.
do 22.09.2017 r. – wniesienie opłaty za I semestr.
.
Rekrutacja dodatkowa: (będzie uruchomiona jeśli limit miejsc nie zostanie wyczerpany)

03.08.2017 r. – 15.09.2017 r. – przyjmowanie dokumentów (godziny przyjęcia dokumentów 10:00-14:00);
.
Wyniki rekrutacji:
18.09.2017 r. - podpisanie list i ogłoszenie wyników.

.
Do 22.09.2017 roku wniesienie opłat za pierwszy semestr

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci na studentów Akademii Morskiej w Gdyni składają w dziekanacie WM następujące dokumenty (umieszczone w białych teczkach opisanych według podanego poniżej wzoru):
1. Podanie wydrukowane w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.
UWAGA!!! Podanie należy własnoręcznie podpisać!
2. Oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis na prawach oryginału.
3. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.
4. Oryginał lub odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia – w razie ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.
5. Kserokopię dowodu osobistego.
6. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2017/2018 wynosi 85 zł).
Opłatę należy dokonać przelewem na indywidualny numer konta.
Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.
7. Dwa podpisane zdjęcia paszportowe, kolorowe (imię, nazwisko, nr PESEL), oraz wersja elektroniczna kolorowego zdjęcia w formacie .jpg.
8. Morskie świadectwo zdrowia – tylko na specjalności morskie. Kandydaci na specjalności morskie na Wydziale Mechanicznym dostarczają morskie świadectwo zdrowia przed skierowaniem na praktykę morską po I roku studiów.
Kandydaci przyjęci na studia na Wydział Mechaniczny proszeni są o niezwłoczne dokonanie opłaty za legitymację – 17 zł na indywidualne konto studenta Wydziału Mechanicznego.
Brakujące dokumenty można dostarczać do Dziekanatu osobiście lub pocztą w wyznaczonym terminie.
Dokumenty składane Komisji powinny być umieszczone w białej teczce opisanej wg poniższego wzoru:

teczka_nowa1
Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE

Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: rwm@am.gdynia.pl

telefon: 58 5586410


Podmiot udostępniający: Wydział Mechaniczny
Wytworzył informację: A. Miszczak 2009-01-28
Wprowadził informację: A. Miszczak 2009-01-28
Ostatnio modyfikował: A. Miszczak 2017-05-06