Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

dydaktyka

Katedra Podstaw Techniki realizuje zajęcia dydaktyczne na wszystkich rodzajach i kierunkach studiów Wydziału Mechanicznego w zakresie przedmiotów podstawowych technicznych i ogólnotechnicznych z następujących przedmiotów:

lp.

PRZEDMIOT

wykłady ćwiczenia laboratoria projektowanie seminaria
1. Automatyka i robotyka + - + - -
2. Automatyka okrętowa + - + + -
3. Automatyka przemysłowa + - + - -
4. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia + - - - -
5. Budowa i teoria okrętu + + - - -
6. Grafika inżynierska + - - + -
7. Historia techniki + - - - -
8. Inżynieria zarządzania + - - - -
9. Inżynieria zarządzania siłownią okrętową + - - - +
10. Mechanika techniczna + + - - -
11. Mechanika analityczna + + + - -
12. Mechanika Płynów + + - - -
13. Modelowanie w mechanice + - + - -
14. Ochrona środowiska morskiego + + - - -
15. Podstawy Konstrukcji Maszyn + CAD + - + + -
16. Podstawy Eksploatacji Maszyn + - - - -
17. Symulacja i przetwarzanie danych + - + - -
18. Teoria Mechanizmów i Maszyn + + - - -
19. Teoria Procesów Cieplnych + + + - -
20. Termodynamika techniczna + + + - -
18. Mechatronika + + - - -
21. Wytrzymałość Materiałów + + + - -
22. Zarządzanie bezpieczną eksploatacje statku + - - - +


Poszczególne przedmioty są prowadzone przez zespoły przedmiotowe:

  • Zespół Automatyki Okrętowej
  • Zespół Mechaniki Technicznej
  • Zespół Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn
  • Zespół Termodynamiki i Mechaniki Płynów