Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2010

1.   Andrulewicz E., Otremba Z., Kamińska K.: Ongoing technical activities and conservation measures in marine spatial planning within Polish marine areas, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 19, No. 3, 2010, pp.553-563

2.   Boniewicz-Szmyt K., Pogorzelski S.J.: Weathering of crude oil spills at sea studied by novel contact angle and surface elastometry methods. 7 th International Conference: Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, May 20-22, 2010, Szczecin-Międzyzdroje, Poland, Summaries Book, pp.11-12

3.   Boniewicz-Szmyt K., Pogorzelski S.J.: Weathering process in crude oil–sea water system analyzed with solid/liquid contact angle and surface elastometry methods – selected results. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.5-18

4.   Brandowski A., Mielewczyk A., Nguyen H., Frąckowiak W.: A fuzzy-neuron model of a seagoing ship prediction. Journal of KONBIN, Vol. 13, No 1, 2010, pp.117-128

5.   Brandowski A., Mielewczyk A., Nguyen H., Frąckowiak W.: Certain propulsion risk prediction model of a seagoing ship. Reliability, Risk, and Safety, Back to the Future,  Taylor & Francis Group, 2010, pp.42-48

6.   Brandowski A., Mielewczyk A., Nguyen H., Frąckowiak W.: Propulsion risk of a seagoing ship prediction based on experts opinions. Journal of Polish CIMAC, Vol. 5, No. 2, 2010, pp.29-39

7.   Charchalis A., Krefft J.: Estimation of main engine power of seagoing ship at preliminary design stage Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, No. 4, 2010, pp.89-96

8.   Charchalis A., Krefft J.: Estimation of main engine power of seagoing ship AT preliminary desing stage. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 14, No 4, pp.89-95

9.   Charchalis A., Krefft j.: Estimation of seagoing ship’s engine power based on distinguishing quantity parameter. Journal of Kones Powertrain and transport, Vol. 17, No 2, pp.51-56

10.  Charchalis A., Starosta R., Labuda W.: Multi-criteria optymalization of steel burnishing parameters applied to Marine pumps shaft pins. Journal of kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 3, pp.55-62

11.  Charchalis A., Pawletko R.: The use of the automatic faults classification method for engine fuel injection system diagnosis. Journal of KONBIN, Nr 4 (16), 2010, pp.5-12

12.  Charchalis A.: Carrying out of diagnostics evaluation in a lessel. Journal of KONBIN, Nr 4 (16), 2010, pp.13-24

13.  Charchalis A.: Problem śrub niepracujących w okrętowych układach napędowych wielośrubowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Rok XLX, Nr 4, 2010, pp.

14.  Charchalis A.: Resistance of idle propellers in Marine Multi-propeller propulsion system. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 4, pp.97-102

15.  Charchalis A.: System of education of Marine engineering faculty of Gdynia Maritime University. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 2, pp.57-65

16.   Chizhik S., Khudoley A., Kuznetsova T., Wierzcholski K., Miszczak A.: Micro- and nanoscale wear studies of hdd slide bearings by atomic force microscopy. Materiały konferencyjne IX Międzynarodowej Konferencji, 2010, pp.247-252

17.  Cicholska M. : Suitability analysis of thermally hardened S620Q stel sheets used for welded construction working in lowered temperatures. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 4, pp.103-108

18.  Drozdowski R., Baszanowska E., Kamiński P., von Oppen G.: Charge distributionof He I states excited by 10-30 keV He+ and He impact, 10th European Conference on Atoms, Molecules and Photons “ECAMPIO”, 2010, Conference Abstracts, P-439

19.  Dudzik K., Czechowski M.: Influence of the notch for mechanical properties of 7020 aluminium alloy jointed by FSW. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4, 2010, pp.131-135

20.  Dudzik K., Czechowski M.: Stress corrosion craking of 5083 and 7020 aluminium alloys jointed by Friction Stir Welding. Solid State Phenomena, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 165, pp.37-42

21.  Dudzik K.: Influence of joining method for hardness distribution in joint of AlZn5Mg1 alloy. Journal of Kones Powertrain and Transport. Vol. 17, No 4, 2010, pp.137-141

22.  Dudzik K.: Podatność na korozję naprężeniową złączy spawanych łukowo stopu AW 5059 ALUSTAR. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.27-35

23.  Dudzik K.: Stress corrosion cracking of 7020 aluminiumallom jointed by different  welding methods. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 4, 2010, pp.143-147

24.  Dyl T., Dolny K.: The  influence of the burnishing on technological quality of element of part shopping machines. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 2, 2010, pp.89-95

25.  Dyl T., Nikonowicz M.: The influence of technological parameters process burnishing on the reduce roughness steel shaft. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, No 2, 2010, pp.97-102

26.  Dyl T., Starosta R., Skoblik R.: The effect of the unit pressure on the NiAl and Ni3Al intermetallic coatings selection parameters after plastic working. Solid State Phenomena, Vol.165, 2010, pp.19-24

27.  Dyl T.: Analiza wpływu powierzchniowej obróbki plastycznej na umocnienie złącza kołnierzowego rurociągów okrętowych. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”. Materiały konferencyjne nr 2, Częstochowa 21 Maj, 2010, pp.211-215

28.  Dyl T.: The  influence of effective strain on the reduce roughness and strain hardening surface layer ship machine elements. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 3, 2010, pp.75-78

29.  Dyl T.: The Simulation Spreading Process of Steel Tubes Hollow, Solid State Phenomena, Vol. 165, 2010, pp.13-18

30.  Dyl T.: Wpływ nagniatania na umocnienie elementów części maszyn okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, Nr 64, 2010, pp.36-42

31.  Dyl. T., Starosta R.: Wstępna analiza możliwości zastosowania powłok stopowych Ni-Al na złącza kołnierzowe rurociągów okrętowych. Rudy i Metale Nieżelazne, R-55, Nr 11, 2010, pp.784-789

32.  Frąckowiak W.: Rozmyto-neuronowy model niezawodności układu napędowego statku z instalacjami pomocniczymi. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni,     Nr 64, 2010, pp.43-50

33.  Frycz M.: Wpływ temperatury i stężenia cząstek magnetycznych FE3O4 na wartość gęstości ferrocieczy wykonanej na bazie oleju silnikowego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.51-58

34.  Górski Z., Cwilewicz R., Krysiak M.: Environmentally friendly fuel system for liquefied gas carrier propelled with 45 MW main propulsion plant. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 1, 2010, pp.149-154

35.  Górski Z., Giernalczyk M., Kowalczyk B.: Estimation method of  ship main propulsion power, onboard  power station electric power and boilers capacity by means of statistics. Journal of Polish Cimac, Energetic aspects, Vol. 16, No. 1, 2010, pp.33-42

36.  Górski Z., Giernalczyk M..: Analysis of trends in energy demand for main propulsion electric power and auxiliary boilers capacity of tankers. Journal of Polish Cimac, Energetic aspects, Vol. 5, No. 1, 2010, pp.51-57

37.  Górski Z., Giernalczyk M.: Main propulsion of modern cruise liners and main propulsion power estimation. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 1, 2010, pp.155-161

38.  Górski Z.: Budowa i działanie pomp okrętowych. Construction and operation of marine pumps. Podręcznik, Wydawnictwo Trademar, Gdynia 2010, ISBN 978-83-924540-9-0, pp.0-246

39.  Górski Z.: Okrętowe mechanizmy i urządzenia pomocnicze. Podręcznik akademicki, Tom 1, Tom 2, 2010, pp.0-322; pp.0-293

40.  Herdzik J.: Application possibilities of electric driver propulsion of multi-mode ships. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.17, No. 1, 2010, pp.163-168

41.  Herdzik J.: Możliwości zastosowania manewru awaryjnego dla jednostek z napędem pędnikami aktywnymi. Czasopismo Logistyka, 2, 2010, pp.1625-1631

42.  Herdzik J.: Problems of propulsion arrangement choice of multimode ships. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 2, 2010, pp.129-135

43.  Herdzik J.: Problemy utrzymania gotowości eksploatacyjnej jednostek pływających z napędem pędnikami aktywnymi. Czasopismo Logistyka, 2, 2010, pp.1619-1624

44.  Herdzik J.: Proposals of unconventional thrusters application for multimode chips propulsion. Czasopismo Logistyka,    6, 2010, stron 12

45.  Herdzik J.: Propulsion characteristics of multi-mode ships in aspect of dynamic positioning application. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 2010, pp.127-134

46.  Herdzik J.: Wymagania stawiane okrętowym układom zarządzania energią. Czasopismo Logistyka, 6, 2010, pp.1089-1099

47.  Kamiński P.: Operating tasks scheduling system in engine room – mathematical foundations. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 4, 2010, pp.123-129

48.  Kluj S.: Simulating Electronically Controlled Diesel Engines. MER – Marine Engineers Review, February, 2010, pp.39-41

49.  Kończewicz W., Krużycki P., Smoleńska H.: Study on structures and properties of the laser cladding Exhaust Valle after service. Journal of kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 3, pp.211-216

50.  Kowalewski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Analiza ryzyka operatora w procesie projektowania bezpiecznej siłowni okrętowej. Polish Maritime Research, Vol. 4, 2010

51.  Kowalewski T., Tarełko W.: Knowledge Base of Computer-Aided System for Design of Safe Ship Power Plants. New World Situation: New Directions In Concurrent Engineering: Proceedings Of The 17th Ispe International Conference On Concurrent Engineering. Springer, 2010, pp.221-229

52.  Kowalski J.: The ANN approximation of the CH4 combustion model. Journal of Polish CIMAC, Vol. 5, No 1,     pp.103-110

53.  Kowalski J.: The ANN approximation of the CH4 combustion model. Materiały Konferencyjne XXXI Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO 2010, 2010, publikacja elektroniczna

54.  Kowalski J.: The ANN approximation of the CH4 combustion model: The mixture composition. Journal of KONES Powertrain and Transportation, Vol. 17, No 2, 2010, pp.233-240

55.  Kowalski J.: The ANN approximation of the CH4 combustion model: The heat release. Journal of KONES Powertrain and Transportation, Vol. 17, No 2, 2010, pp.225-232

56.  Kowalski J.: The CH4 combustion model. Journal of Polish CIMAC, Vol. 5, No 1, 2010, pp.95-102

57. Kowalski J.: The CH4 combustion model. Materiały Konferencyjne XXXI Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO 2010, 2010, publikacja elektroniczna

58.  Kozak J., Tarełko W.: Case study of masts damage of the sail training vessel POGORIA, Engineering Failure Analysis, on-line, 2010, pages 8

59.  Krasowski P.: Capacity and friction force in slide journal bearing gap by laminar unsteady lubrication. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 2010, pp.231-238

60.  Krasowski P.: Change capacity and friction force in slide journal bearing by torsional shaft vibrations, Journal of POLISH CIMAC, Energetic Aspects, Vol. 5, No. 1, 2010, pp.111-118

61.  Krasowski P.: Pressure and velocity distribution in slide journal bearing lubricated micropolar oil. Journal of POLISH CIMAC, Energetic Aspects, Vol. 5, No. 1, 2010, pp.119-126

62.  Krasowski P.: Pressure and velocity distribution in slide journal plane bearing lubricated with micropolar oil. Journal of KONES Powertrain and Transportation, Vol. 17, No.2, 2010, pp.249-256

63.  Krzyżanowski J., Witkowski  K.: Possibility of using visualization to present running point of marine diesel engine in ship operation. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 2, 2010, pp.271-275

64.  Labuda W., Starosta R., Zdunek J.: Estimation of the influence of burnishing process on steel X5CrNi1810 internal stresses. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, No 4, 2010, pp.265-270

65.  Labuda W., Starosta R.: Estimation of the influence of burnishing parameters on X5CrNi1810 steel surface layers strengthening and roughness changes. Solid State Phenomena, Vol.165, pp.300-305

66.  Mielewczyk A.: Model wymiany ciepła w chłodnicy płytowej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.59-68

67.  Miszczak A., Czaban A.: Friction forces and friction coefficient in slide parabolic micro-bearing with consideration of the adhesion force. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No.3, 2010, pp.293-299

68.  Miszczak A., Frycz M.: The program of experimental research regarding concentration of magnetic particles Fe3O4  in ferrofluid for slide journal bearing lubrication. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No.2, 2010, pp.321-325

69.  Miszczak A.,Sikora G.: Oil aging influence on the slide journal bearing lubrication. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No.2, 2010, pp.327-336

70.  Młynarczak A.: Analiza możliwości zastosowania preparatu eksploatacyjnego Motor Life Professional w silnikach okrętowych. Tribologia, nr 5, 2010, pp.11-19

71.  Młynarczak A.: Mechanizmy i urządzenia okrętowe – ćwiczenia laboratoryjne, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2010, ISBN 978-83-7421-141-3, pp.0-69

72.  Młynarczak A.: Research on purification of the marine engine oil with chemical interaction preparation. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, No. 2, 2010, pp.343-349

73.  Młynarczak A.: The operating preparations used in lubricating oils. Journal of  Kones  Powertrain and Transport, Vol.17, No. 2, 2010, pp.351-356

74.  Molenda J., Charchalis A., Barylski A.: The influence of abrasive machine on temperature Turing one side lapping. Journal of Kones Powertrain and transport, Vol. 17, No 2, pp.357-370

75.  Molenda J.: Wprowadzenie do badań wzrostu temperatury elementów układu wykonawczego docierarki podczas jednostronnego docierania powierzchni płaskich. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.77-83.

76.  Nguyen H.: Metoda estymacji ryzyka napędowego systemów okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.89-98

77.  Otremba Z., Kończewicz W., Czoska P., Krużycki P.: Concept of multifunctional small cleanup ship. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 2010, pp.341-345

78.  Otremba Z., Rudź K.: Ocean optics in application to remote detection of an oil-in-water emulsion originating from the engine room, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 3, 2010, pp.342-353

79.  Otremba Z., Soszyńska J., Targowski W.: Monte Carlo approach to identification of maritime ferry operation process. Proc. 4rd Summer Safety and Reliability Seminars – SSARS 2010, Gdańsk-Sopot, Vol. 2, pp.211-222

80.  Pawletko R. Polanowski St.: Research of the influence of marine diesel engine Sulzer AL 25/30 load on the tdc position on the indication graph. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, No. 3, 2010, pp.361-368

81.  Pawletko R., Charchalis A.: Wykorzystanie system ekspertowego do diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej. Vol. LIX, Nr 4, 2010, pp.

82.  Pawletko R., Polanowski St.: Application of multiple moving approximation with polynomials in curve smoothing, Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, No. 2, 2010, pp.395-401

83.  Rosłanowski J.: Auxiliary boiler operations of VX type installed in ship combustion engine room. Journal of Polish CIMAC, Energetic Aspects, Vol. 5, No 1, 2010, pp.161-170

84.  Rosłanowski J.: Estmation of combustion process in cylinder of diesel engine based on its working achievements. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, Nr 2, pp.409-415

85.  Rosłanowski J.: Information banks of energetic devices operations fordem by means of dimensional analysis. Journal of Polish CIMAC, Energetic Aspecte, Vol. 5, No 1, 2010, pp.150-160

86.  Rosłanowski J.: Parametric functions of ship propulsion engine operations. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.17, No 4, 2010, pp.407-413

87.  Rudź K.: Skutki zrzutu olejowego w polu światła w morzu. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.99-108

88.  Sarah Woods, Jacek Piskozub, Włodzimierz Freda, Mirosław Jonasz, Darek Bogucki: Laboratory measurements of light beam depolarization on turbulent convective flow. Applied Optics, 49, 2010, pp.3545-3551

89.  Smoleńska H., Kończewicz W.: Failure Analysis of the Exhaust Valle face in diesel Marine engine. Advances in Materials Sciences, Vol. 10, No 2, 2010, pp.11-18

90.  Starosta R., Chabowski R.: Selection of cutting parameters of turning the Ni-Al and Ni-Al-Al 2O3 flame sprayed coatings. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 4, 2010, pp.463-470

91.  Starosta R., Czoska P.: Corrosion of Ni-5%Aland Ni-5%Al-Al2O3 flame sprayed coatings of ‘CastopDyn 8000” TORCH IN 0,01 M H2 SO4 and 3,5% NaCl solutions. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 4, 2010, pp.471-476

92.  Starosta R.: Flame spraying “ROTO-TECK 80” of Ni-Al and Ni-Al-Al2O3 coatings surface texture after roller burnishing. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 17, No 4, 2010, pp.477-484

93.  Starosta R.: The influence of plastic strain on the corrosive properties of plasma sprayed intermetalic NiAl and Ni3Al coatings. Solid State Phenomena, Vol. 165, 2010, pp.165-177

94.    Stelmaszewski  A.: Badania zanieczyszczeń naftowych środowiska wodnego. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 64, 2010, pp.109-116

95.  Tarełko W.: Case study of masts damage of the sail training vessel POGORIA. Progress in Safety Science and Technology, Science Press USA Inc., Vol. VIII, part A, 2010, pp.1885-1891

96.  Tarełko W.: Power Take-off Systems of Offshore Rig Power Plants. Journal of Polish CIMAC, Vol. 5, No 1, 2010, pp.187-198

97.  Tarełko W.: Wypadek uszkodzenia takielunku stałego na żaglowcu POGORIA,    Materiały konferencji naukowej: Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 2010, pp.9-18

98.  Węsławski M., Urbański J., Kryla-Staszewska L, Andrulewicz E., Linkowski T., Kuzebski E., Meissner W., Otremba Z., Piwowarczyk J.:  The different uses of sea space in Polish marine areas: is conflict inevitable?, Oceanologia, No. 52(3), 2010, 513-530

99.  Wierzcholski K, Miszczak A.: Adhesion influence on the oil velocity and friction forces in hyperbolic microbearing gap. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No.3, 2010, pp.483-489

100. Wierzcholski K, Miszczak A.: Adhesion influence on the oil velocity and friction forces in conical microbearing gap. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 45, 1 (161), 2010, pp.61-69

101. Wierzcholski K, Miszczak A.: Adhesion influence on the oil velocity and friction forces in cylindrical microbearing gap. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 45, 1 (161), 2010, pp.71-79

102. Wierzcholski K, Miszczak A.: Differences method topology of hydrodynamic pressure calculations from Reynolds equation. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No.4, 2010, pp.583-590

103. Wierzcholski K, Miszczak A.: Tribological systems of surfaces with frictional resistance reduction. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No.3, 2010, pp.491-496

104. Wierzcholski K., Łupicka O., Miszczak A.: Projekt mikro i nano tribologicznych badań chrząstki stawowej, Tribologia, 6 (234), 2010, pp.209-217

105. Wierzcholski K., Miszczak A.: Samooczyszczające się hydrofobowe systemy tribologiczne. Tribologia, 3 (231), 2010, pp.241-250

106. Wierzcholski K., Miszczak A.: Tribologia rzepu syntetycznego, Tribologia, 6 (234), 2010, pp.219-227

107. Witkowski K.: Research on influence of change marine diesel engine of charging air parameters on its nitrogen oxides emission. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 17, No. 2, 2010, pp.505-510

108. Ziegler B., Wierzcholski K, Miszczak A.: A new measurements method of  friction forces regarding slide journal bearing by using acoustic emission – continuation, Tribologia, 1 (229), 2010, pp.149-156

 

Cofnij