Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

Modelowanie w mechanice

Przedmiot Modelowanie w Mechanice składa się z 15 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych.

Wykłady początek strony

Literatura podstawowa:
1. Rojek J.: „Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki
nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych”, Instytut Podstawowych
Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2007.
2. Pabis S.: „Metodologia i metody nauk empirycznych”, Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, 1985.
3. Kacprzyk J., Węglarz J.: „Modelowanie i optymalizacja: metody i zastosowania”, Exit, 2002
4. Osowski S.: „Modelowanie i symulacja układów i procesów dynamicznych”, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2007.
5. Wciślik M.: „Wprowadzenie do systemu Matlab”, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej,
2003.

Literatura uzupełniająca:
6. Powierża L.: „Elementy inżynierii systemów”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
1997.
7. Gutenbaum J.: „Modelowanie matematyczne systemów”, EXIT, 2003.

Ćwiczenia Laboratoryjne początek strony

Ćwiczenia laboratoryjne składają się z 2 części:

Część 1:
Proces modelowania (model matematyczny – model komputerowy – symulacja)

W ćwiczeniach laboratoryjnych wykorzystywane jest oprogramowanie Matlab – Simulink lub Scilab – Xcos

Literatura:
1. Tarnowski W., Bartkiewicz St.: „Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa dynamicznych procesów ciągłych”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 1998.
2. Tarnowski W.: „Modelowanie systemów”, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2004.
3. Mrozek B., Mrozek Zb.: „Matlab i Simulink – podręcznik użytkownika”, Wydawnictwo Helion, 2004.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych:
Część 1 – proces modelowania

Część 2:
Kształtowanie postaci konstrukcyjnej (modelowanie 3D geometrii – modelowanie MES – optymalizacja geometrii)

W ćwiczeniach laboratoryjnych wykorzystywane jest oprogramowanie Autodesk Inventor, Siemens NX, MSC Nastran-Patran, Dassault Systemes Catia.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych: