Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

Seminaria

 

 

Termin Pierwsza prezentacja Druga prezentacja
03.11.2016 mgr inż. M. Malinowska mgr inż. G. Sikora
12.01.2017 mgr inż. A. Czaban dr inż. G. Skorek
09.02.2017 dr hab. inż. M. Czechowski mgr inż. W. Kończewicz
02.03.2017 dr E. Baszanowska dr W. Freda
06.04.2017 dr hab. inż. T. Dyl 
mgr K. Haule 
11.05.2017 dr inż. K. Łukaszewski mgr inż. Jacek Wysocki 

 

 

KPT

1. Mgr inż. Adam Czaban: Modelowanie stacjonarnego pola magnetycznego w szczelinie smarnej stożkowego łożyska ślizgowego smarowanego ferro-cieczą ”.

2. Dr inż. Krzysztof Łukaszewski: Czynniki warunkujące podział i regulację powierzchni wymiany ciepła skraplacza turbiny parowej ”.

3. Dr inż. Grzegorz Skorek: Wpływ struktury zasilania zespołu dławiącego na zachowanie energetyczne napędu hydrostatycznego”.

 

KSO

1. Mgr inż. Małgorzata Malinowska: Wykorzystanie fraktali w technice ”.

2. Mgr inż. Grzegorz Sikora: Automatyczny pomiar zużycia paliwa przez silnik AL25, za pomocą wagowego systemu pomiarowego.

3. Mgr inż. Jacek Wysocki: Analiza eksploatacyjnego wskaźnika efektywności energetycznej statku w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym ”.


KMOiTR

1. Dr hab. inż. Tomasz Dyl: Kształtowanie technologicznej warstwy wierzchniej odpornej na zużycie ścierne ”.

2. Dr hab. inż. Mirosław Czechowski: Stale wysokiej wytrzymałości Re = 900 – 1300 MPa i ich spawalność ”.

3. Mgr inż. Włodzimierz Kończewicz: Regeneracja przylgni zaworów wylotowych w aspekcie warunków eksploatacyjnych silników okrętowych ”.

KF

 

1. Dr Emilia Baszanowska: „ Fluorescencja substancji naturalnych i antropogennych w wodzie morskiej ”.

2. Dr Włodzimierz Freda: „ Polaryzacja światła wychodzącego z toni morskiej ”.

3. Mgr Kamila Haule: „ Udział substancji obcych w modyfikacji pola światła wychodzącego z toni morskiej ”.