Dzisiaj jest środa, 28 czerwca 2017 roku.

Symulator Siłowni Okrętowej


img_2580

 

 

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni posiada trzy niezależne pełnozadaniowe symulatory siłowni okrętowej:

 • Symulator z konsolami opartymi na technologii dotykowej umożliwiającymi wizualizację pracy różnych typów siłowni
 • Symulator siłowni z silnikiem średnioobrotowym – Medium Speed Diesel – 3D (MED3DH)
 • Symulator siłowni z silnikiem wolnoobrotowym – Engine Room Console 4.5 (ERC 4.5 XL)

Wszystkie symulatory są zgodne z następującymi konwencjami:

 • STCW Code: Section A-1/12 and Section B-1/12;
 • ISM Code: Section 6 and Section 8.

 

Symulator siłowni oparty na technologii ekranów dotykowych

Symulator  jest pełno-zadaniowym symulatorem siłowni okrętowej w wersji sprzętowej. W symulatorze zastosowano prezentację trójwymiarową pomieszczeń siłowni, umożliwiającą w sposób wirtualny, zbliżony do rzeczywistości, realizację czynności operacyjnych związanych z obsługą siłowni okrętowej, takich jak otwieranie/zamykanie zaworów, zmianę nastaw zadajników, przełączników itp.

W symulatorze zastosowano nowoczesną technologię ekranów dotykowych, dzięki temu możliwa jest prezentacji różnych typów siłowni.

Oprogramowanie umożliwią umożliwia symulację następujących typów siłowni okrętowych:

 1. Siłownia z silnikiem wolnoobrotowym – Low Speed Engine Room Simulator LER3D based on MAN DIESEL (B&W) LMC engine
 2. Siłownia z silnikiem wolnoobrotowym sterowanym elektronicznie -  Low Speed Engine Room Simulator W-Xpert Electronically Controlled based on Wärtsilä X-34/40 engine
 3. Siłownia z silnikiem średnioobrotowym - Medium Speed Engine Room Simulator MED3D based on MAK engine
 4. Siłownia z dwoma silnikiami średnioobrotowymi – Medium Speed Engine Room Simulator MER3D based on Rolls-Royce (Bergen Diesel) engines
 5. Siłownia statku zaopatrzenia platform wiertniczych – Medium Speed Engine Room Simulator PSV3D (Platform Supply Vessel) based on Rolls-Royce (Bergen Diesel) engines
 6. Siłonia typu diesel-electric – Diesel Electric Propulsion System Engine Room Simulator DE3D based on engine room with (four diesel generators, two main azimuth thrusters, one retractable and one bow thruster).

 

Konsola dotykowa siłowni

Konsola dotykowa silnika głównego

Konsola dotykowa tablicy rozdzielczej

Konsola dotykowa generatora awaryjnego

 

Symulator siłowni z silnikiem średnioobrotowym MED3DH

Symulator MED3DH jest pełno-zadaniowym symulatorem siłowni okrętowej w wersji sprzętowej. W symulatorze zastosowano prezentację trójwymiarową pomieszczeń siłowni, umożliwiającą w sposób wirtualny, zbliżony do rzeczywistości, realizować czynności operacyjne związane z obsługą siłowni okrętowej, takie jak otwieranie/zamykanie zaworów, zmianę nastaw zadajników, przełączników itp.

W symulatorze zastosowano oryginalne rozwiązanie, zapewniające szybką oraz skuteczną nawigację w trójwymiarowym środowisku siłowni okrętowej, poprzez system powiększeń /zoom/. Umożliwia on dostęp do wszystkich elementów siłowni, zarówno poprzez bezpośrednie klikanie na elementach trójwymiarowych, jak i z dedykowanych dwuwymiarowych schematów nawigacyjnych. Rozwiązanie takie łączy zalety trójwymiarowej wizualizacji z funkcjonalnością i przejrzystością symulatorów dwuwymiarowych.

Symulator skała się z trzech podstawowych części:

 • pomieszczenia centrum manewrowo-kontrolnego, w którym znajdują się rzeczywiste konsole sterujące silnika głównego i mechanizmów pomocniczych oraz główna elektryczna tablica rozdzielcza.
 • pomieszczenie siłowni z dwoma zestawami rzutników multimedialnych i konsolą sterującą
 • pomieszczenie instruktora, kierującego i nadzorującego proces szkolenia

 

img_2506

Pulpit sterowania siłownią

 

img_2583

Główna tablica rozdzielcza

 

img_2566

Trójwymiarowa wizualizacja siłowni

MED3D został wyposażony w szereg zaawansowanych opcji dodatkowych, zwiększających efektywność treningu na symulatorze. Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

 • zapisywanie oraz ładowanie dowolnych stanów eksploatacyjnych siłowni z dysku twardego /setup/;
 • łatwe modyfikowanie zasobów siłowni /resources/;
 • symulacja uszkodzeń urządzeń /faults simulation/;
 • przygotowywanie scenariuszy występowania uszkodzeń /scenario editor/;
 • obserwacja działań ćwiczących /event log/;
 • współpraca ze specjalnym dedykowanym stanowiskiem instruktora.

 

Model symulatora oparto na siłowni okrętowej średniej wielkości z silnikiem średnio-obrotowym, który poprzez przekładnie redukcyjną napędza śrubę o zmiennym skoku. Elektrownię okrętową stanowią trzy prądnice napędzane silnikami spalinowymi, prądnica wałowa oraz awaryjny zespół prądotwórczy. Elektrownia pracuje pod kontrolą nowoczesnego systemu zarządzania energią /Power Management System/. Symulator modeluje prace następujących systemów i urządzeń siłowni:

 • Systemu paliwowego;
 • Systemu chłodzenia;
 • Systemu smarowania;
 • Systemu sprężonego powietrza;
 • Elektrowni okrętowej;
 • Systemu parowego;
 • Systemu wody sanitarnej;
 • Systemu zęzowego;
 • Oczyszczalni ścieków;
 • Spalarki;
 • Maszyny sterowej.

med3dh-001

Widok silnika głównego

 

med3d-0151

Widok skrzyni cieplnej

 

med3d-019

Widok pomieszczenia zespołu awaryjnego

Symulator przeznaczony jest do celów dydaktycznych w szkołach morskich. Jego zadaniem jest przygotowanie uczniów do obsługi siłowni okrętowej, a w szczególności:

 • zapoznanie z podstawowymi instalacjami silnika głównego (powietrza rozruchowego, wody chłodzącej słodkiej i morskiej, oleju smarnego, paliwa oraz instalacjami ogólnookrętowymi (zęzową, wody sanitarnej, przeciwpożarową, maszyny sterowej);
 • zapoznanie z procedurami przygotowania silników głównych i mechanizmów pomocniczych do uruchomienia;
 • manewrowanie układem napędowym;
 • obsługa elektrowni okrętowej.

 

Oprogramowanie stanowiska instruktora  prowadzącego zajęcia umożliwia:

 • ustalanie zasobów siłowni (poziomy płynów w zbiornikach oraz ustawienia ciśnienia);
 • ładowanie stanów eksploatacyjnych siłowni;
 • wprowadzanie uszkodzeń oraz scenariuszy;
 • zadawanie komend manewrowych.

 

Stanowisko instruktora wyposażone jest  w telefon umożliwiający kontakt ze stanowiskiem studenta. Oprogramowanie stanowiska instruktora (w wersji wielostanowiskowej) udostępnia możliwość obserwacji następujących wskaźników stacji treningowej:

 • kontrolę obrotów wału napędowego;
 • kontrolę stanów alarmowych podstawowych instalacji siłowni.

 

image001

Stanowisko instruktorskie

 

Symulator siłowni z silnikiem wolnoobrotowym – Engine Room Console 4.5 (ERC 4.5 XL)

Symulator ERC 4.5 XL jest symulatorem typowej siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym napędzającym śrubę o stałym skoku. Symulator składa się z pełnowymiarowej konsoli sterowania silnikiem głównym, oprogramowania symulacyjnego i stanowiska instruktora.

 

W symulatorze zamodelowane zostały następujące systemy siłowni okrętowej:

 • Dwusuwowy, wolnoobrotowy silnik główny z systemem VIT.
 • Elektrownia okrętowa z dwoma agregatami spalinowymi, prądnicą wałową i turbogeneratorem oraz generatorem awaryjnym.
 • System paliwowy z paliwem lekkim i ciężkim.
 • System parowy wraz kotłem utylizacyjnym i systemem pary przegrzanej.
 • System wody morskiej i centralny system chłodzenia wodą słodką.
 • System olejowy wraz system smarowania wału i łożyska stewowego.
 • System sprężonego powietrza.
 • System wody słodkiej sanitarnej.
 • System zęzowy z odolejaczem.
 • System balastowy.
 • System ścieków sanitarnych z oczyszczalnią biologiczną.
 • System pożarowy.
 • Chłodnia prowiantowa.
 • System klimatyzacji pomieszczeń.
 • Mostek ze zdalnym sterowaniem silnikiem głównym.

 

Oprócz modelowania pracy całej siłowni, symulator ERC 4.5 XL posiada szereg dodatkowych funkcji pomocnych w nauczaniu obsługi, takich jak:

 • Możliwość ładowania kompletnego stanu siłowni, zachowanego uprzednio na dysku.
 • Interaktywne listy czynności obsługowych (ang. checklists) pokazujące dokładnie jaką czynność należy wykonać w danym momencie aby przygotować siłownie do ruchu.
 • Zintegrowany system oceny kompetencji osoby ćwiczącej (ang. integrated assessment).
 • Możliwość symulowania licznych niesprawności mechanizmów siłowni okrętowej.
 • Możliwość uruchamiania kompletnych scenariuszy czyli sekwencji wydarzeń, w tym niesprawności.
 • Wirtualny starszy mechanik który syntetycznym głosem, wężyku angielskim instruuje na bieżąco osobę ćwiczącą i udziela jej porad.

 

 


Podmiot odpowiedzialny za informacje: Wydział Mechaniczny ©
Wygenerował informacje:Dziekanat WM, dn. 01-10-2012 | Wprowadził informację: Rafał Pawletko, dn . 01-10-2012 | Ostatnio zmodyfikował:Rafał Pawletko, dn. 12-12-2012