Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2009

1.    Andrulewicz E., Otremba Z., Kamińska K.: Wstępna ocena presji technicznej na środowisko naturalne Polskich Obszarów Morskich. Rozdział w monografii  pt. Ekonomiczne społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej. Wydawca: Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin, ISBN 978-83-926854-1-8, 2009, pp. 179-188.
2.    Bartosiewicz J., Czerniawski L., Dudzik K.: Tendencje rozwojowe w budowie obrabiarek do obróbki ściernej, Zeszyty Akademii Morskiej w Gdyni, nr 60, 2009, s.84-93.
3.    Baszanowska E.,. Drozdowski R.,. Kamiński P., von Oppen G.: Anticrossing spectroscopy of  He atoms excited by 10-30 keV He+ and He impact. Europhysics Conference Abstracts 40th EGAS Conference, CP 117, Gdańsk, 2009, pp.177.
4.    Baszanowska E.,. Drozdowski R.,. Kamiński P., von Oppen G.: Spektroskopowe badanie  przejść elektronowych w atomach helu wzbudzanych zderzeniami z atomami helu w zakresie energii pośrednich. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 60, 2009, pp.128-138.
5.    Boniewicz-Szmyt K., Pogorzelski S.J.: Weathering of crude oil spills at sea studied by novel contact angle and surface elastometry methods. 7th Baltic Sea Science Congress 2009, Tallinn, Estonia,    Abstract Book, 2009, pp. 68.
6.    Brandowski A., Frąckowiak W., Nguyen H., Podsiadło A.: Risk estimation of the seagoing ship casualty as the consequence of the propulsion loss. Proceedings of ESREL 2009 Conference, Taylor & Francis, Vol. 3, 2009, pp.2345-2349.
7.    Brandowski A., Frąckowiak W.: Estimation of the probability of propulsion loss by a seagoing ship based on  expert opinions. Proceedings of TransNav 2009 Conference, Taylor & Francis, 2009, pp.583-587.
8.    Brandowski A.: Estimation of the probability of propulsion loss by a seagoing ship based on expert opinions. Polish Maritime Research, Gdansk University of Technology, No. 1, 2009, pp.73-77.
9.    Charchalis A, Starosta R., Labuda W.: Estimation of the influence of passes number burnishing tools on ship pumps shafts surface layers strengthening and roughness changes. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4, 2009,    pp.43-50.
10.    Charchalis A, Starosta R., Labuda W.: Wpływ nagniatania na odkształcenie plastyczne stali stosowanej na wały pomp okrętowych. Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, str.55-60.
11.    Charchalis A., Charchalis W.: Opory ruchu statków. VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Problemy Naukowo-Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim”, 2009, s.48-54.
12.    Charchalis A., Krefft J.: Analiza bilansu pary uzyskiwanej w kotle utylizacyjnym na etapie projektu wstępnego. Zeszyty Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 178A, 2009, pp.49-54.
13.    Charchalis A., Krefft J.: Determination methodology of the amount of steam produced in the exhaust gas boiler for the contemporary container vessels in a preliminary stage. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.16, No. 4, 2009, pp.29-36.
14.    Charchalis A., Krefft J.: Economizer selection method with reference to its reliability at preliminary design stage of seagoing vessels. Journal of KONBiN, No.1-2 (9, 10), 2009, pp.35-44.
15.    Charchalis A., Krefft J.: Electric power of contemporary container vessels in a preliminary stage. Journal of KONES Powertain and Transport, Vol.16, No. 3, 2009, pp.77-84.
16.    Charchalis A., Krefft J.: Main dimensions selection methodology of the container vessels in the preliminary stage. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.16, No.2, 2009, pp.71-78.
17.    Charchalis A., Krefft J.: Main dimensions selection methodology of the container vessels in the preliminary stage. 13th International Congress IMAM, Turcja-Istambuł, Vol. II, 2009, pp.499-504.
18.    Charchalis A., Krefft J.: Ocena mocy elektrycznej siłowni kontenerowca we wstępnym etapie projektowania. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2009, pp.25-31.
19.    Charchalis A., Pawletko R.: Knowledge acquisition from database for marine diesel engine diagnosis.    Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.16, No. 4, 2009, pp.37-42.
20.    Charchalis A., Pawletko R.: Pozyskiwanie wiedzy z bazy danych dla potrzeb diagnozowania okrętowego tłokowego silnika spalinowego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Nr 178A, 2009, pp.49-54.
21.    Charchalis A., Pawletko R.: The use of expert system for marine diesel engine diagnosis. Journal of KONBiN, No. 1-2 (9, 10), 2009, pp.45-56.
22.    Charchalis A., Starosta R., Labuda W.: The influence of burnishing parameters on the roughness, plastic strain and shape deviations of marine pumps crankshaft pins in fresh water installations. Journal of KONBiN, No. 1-2 (9, 10), 2009, pp.57-66.
23.    Czajgucki J. Z.:  Principles of modeling of processes and examples of interpretation of these principles with reference to technology. Systems Science, Vol.35, No. 1, 2009, pp.15-21.
24.    Czajgucki J. Z.: Filozoficzno-etyczne uwarunkowania działań na rzecz niezawodności Techniki. Materiały Konferencji Naukowej “Inżynieria Jakości” Politechnika Gdańska, 2009, pp.52-57.
25.    Czechowski M.: Podatność na niszczenie środowiskowe złączy stopów Al-Mg spajanych wybranymi metodami. Prace Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, monografia, 2009, s.1-114.
26.    Dudzik K., Czechowski M.: Analysis of possible shipbuilding application of Friction Stir Welding (FSW) method to joining elements made of AlZn5Mg1 alloy. Polish Maritime Research, No. 4, 2009, pp.37-40.
27.    Dudzik K., Czechowski M.: Propozycja zastąpienia spawania zgrzewaniem tarciowym (FSW) stopów aluminium stosowanych w siłowniach okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr 178A, 2009, s.61-66.
28.    Dudzik K., Czechowski M.: Stress corrosion cracking of 5083 and 7020 aluminum alloys jointed by friction stir welding. 5th International Conference MSM-2009. Vilnius, Litwa, 2009, pp.159-160.
29.    Dudzik K., Czechowski M.:    Influence of Friction Stir Welding on impact resistance of AlZn5Mg1 alloy joints. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.16, No. 3, 2009, pp.93-98.
30.    Dyl T., Jaroński J.: Wykorzystanie technologii nagniataniem do regeneracji elementów części maszyn okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wydawnictwo Akademickie AMW, Nr 178A, 2009, str. 67-72.
31.    Dyl T., Skoblik R., Starosta R.: The Effect of the Ceramic Dispersion on the Nickel Matrix Composite Coating Properties after Plastic Working. Solid State Phenomena, Vols. 147-149, 2009, pp.813-818.
32.    Dyl T., Skoblik R., Starosta R.: Wpływ obróbki plastycznej powłok kompozytowych Ni-Al-Al2O3 oraz z faz międzymetalicznych Ni3Al i NiAl na parametry krzywej udziału materiałowego.    Kompozyty, Vol.9, Nr 4, 2009, str.396-399.
33.    Dyl T., Starosta R., Skoblik R.: The effect of the unit pressure on the NiAl and Ni3Al intermetallic coatings selection parameters after plastic working. The 5th International Conference “Mechatronic Systems and Materials”, Abstracts, Compiled by A.H. Marcinkevičius, Vilnius “Technika”, Lithuania, Nr 1670 M, 2009, pp.161-163.
34.    Dyl T., Starosta R., Skoblik R.: Wpływ obróbki plastycznej powłok MMC na umocnienie i zmniejszenie chropowatości powierzchni. Kompozyty, Vol.9, Nr 2, 2009, str.144-148.
35.    Dyl T.: The simulation spreading process of steel tubes hollow. The 5th International Conference “Mechatronic Systems and Materials”, Abstracts, Compiled by A.H. Marcinkevičius, Vilnius “Technika”, Lithuania, Nr 1670-M, 2009, pp.165-166.
36.    Dyl T.: Wpływ gniotu względnego na wskaźnik zmniejszenia chropowatości powierzchni powłok z faz międzymetalicznych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 60, 2009, str.94-99.
37.    Dyl T.: Wpływ odkształcenia na chropowatość i umocnienie tulei po powierzchniowej obróbce plastycznej. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej”, pod red. Henryka Dyi, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Nr 1, 2009, str.60-63.
38.    Dyl T.: Wpływ odkształcenia względnego na wskaźnik zmniejszenia chropowatości i stopień umocnienia warstwy powierzchniowej po obróbce nagniataniem. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 60, 2009, str.100-104.
39.    Freda W.: Kątowa zmienność depolaryzacji światła rozproszonego. Zeszyty Naukowe AM w Gdyni, Nr 60, 2009, pp.119-127.
40.    Gębala S.: Measurements of solution fluorescence – a new concept. Optica Applicata, Vol.39, No.2, 2009, pp. 391-399.
41.    Giernalczyk M., Górski Z.: Development Trends of LNG Carriers. Journal of KONES Powertrain and Transport, 2009, str. 115-120.
42.    Giernalczyk M., Tyma P.: New generation of LNG RV Gas Carriers. Journal of KONES Powertrain and Transport. 2009, str.141-146.
43.    Górski Z., Cwilewicz R.: Proposal of ecological propulsion for seagoing chips. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 3, 2009, pp. 121-128.
44.    Górski Z., Cwilewicz R.: Wspomaganie komputerowe wykonania bieżącej charakterystyki napędowej zużycia paliwa statku morskiego ze śrubą nastawną. Prace Naukowe „Transport” TransComps 2009, Logistyka, 6/2009, 2/28/2009.
45.    Górski Z., Giernalczyk M.: Analysis of trends in energy demand for main propulsion, electric power and auxiliary boilers capacity of general cargo and container ships. Journal of Polish CIMAC, Energetic aspects, Vol. 4, No. 1, 2009, pp. 23-28.
46.    Górski Z.: Budowa i działanie okrętowych urządzeń oczyszczających. Construction and working of marine cleaning machinery. Podręcznik – Wydawnictwo Trademar, Gdynia, 2009.
47.    Górski Z.: Budowa i działanie okrętowych urządzeń sterowych, śrub nastawnych i pochew wałów śrubowych; Construction and operation of marine steering gears, controllable pitch propellers and stern tubes.     Podręcznik – Wydawnictwo Trademar, Gdynia, 2009.
48.    Herdzik J.: Możliwość obniżenia zużycia paliwa poprzez modyfikacje elementów okrętowego układu napędowego. Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni, nr 178A, 2009, str. 121-126.
49.    Herdzik J.: Parametry aktywnych pędników okrętowych a możliwości manewrowe jednostki pływającej. Prace Naukowe „Transport” Logitrans 2009, Logistyka 3/2009, 1/27/2009.
50.    Herdzik J.: Problemy określania oporów pływania jednostek pływających o długości do 70 m z napędem pędnikami aktywnymi. Prace Naukowe „Transport”, TransComps, Logistyka 6/2009, 2/28/2009.
51.    Herdzik J.: Problemy zabezpieczenia silników okrętowych przed ryzykiem ich przeciążenia pędnikami aktywnymi. Prace Naukowe „Transport” Logitrans 2009, Logistyka, 3/2009, 1/27/2009.
52.    Herdzik J.: Proposals and possibilities of unconventional thrusters application for ship propulsion. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4, 2009, pp. 155-162.
53.    Herdzik J.: Zapotrzebowanie na moc napędu głównego statków pasażerskich – problemy doboru układu napędowego. Prace Naukowe „Transport” TransComps 2009, Logistyka, 6/2009, 2/28/2009.
54.    Kamiński P.: Określanie ważności zadań w procesie eksploatacji siłowni okrętowej z wykorzystaniem metody AHP. Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Tom 7, 2009, pp.73-81.
55.    Kamiński P.: Planowanie prac operatorów siłowni okrętowej w warunkach ograniczonego czasu. Logistyka, Nr 6, 2009, wersja elektroniczna.
56.    Kluj S.: Symulowanie wybranych niesprawności na symulatorze Turbo Diesel 4. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 60, 2009, pp.5-13.
57.    Kluj S.: Speech Synthesis in Engine Room Simulator Training. MER – Marine Engineers Review,  April/ 2009, pp. 26-27.
58.    Kluj S.: The Simulation of Electronically Controlled Engines and the Need for Change of STCW. Proceeding of 9th International Conference on Engine Room Simulators, Kings Point NY,     2009.
59.    Kończewicz W., Smoleńska H.: Behavior of the exhaust valve cladding face under the service conditions. Journal of KONES Powertain and Transport, Vol.16, No.1, 2009, pp.265-271.
60.    Kowalewski T., Tarełko W.: Komputerowe wspomaganie decyzji w procesie projektowania bezpieczeństwa operatorów siłowni okrętowych. Zeszyty naukowe AM Gdynia, Wydawnictwo AM w Gdyni, No. 60, 2009, pp.59-66.
61.    Kowalski J., Tarełko W.: NOx emission from a two-stroke ship engine. Part 1: Modeling aspect. Applied Thermal Engineering. Elsevier Science Inc, Vol. 29, No. 11-12, 2009, pp.2153-2159.
62.    Kowalski J., Tarełko W.: NOx emission from a two-stroke ship engine: Part 2 – Laboratory test. Applied Thermal Engineering. Elsevier Science Inc, Vol. 29, No. 11-12, 2009, pp.2160-2165.
63.    Kowalski J.: ANN based evaluation of the NOx concentration in the exhaust gas of a marine two-stroke diesel engine. Polish Maritime Research, Vol. 16, No. 2(60), 2009, pp.60-66.
64.    Kowalski J.: Ocena stężenia tlenków azotu w gazach wylotowych silnika okrętowego za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 60, 2009, pp.73-83.
65.    Kowalski J.: System bazodanowy jako uniwersalna pomoc dydaktyczna w nauczaniu Podstaw Konstrukcji Maszyn. Materiały konferencyjne XXIV Sympozjonu PKM 2009, Białystok – Białowieża,    Tom II , 2009, pp.287-292.
66.    Kowalski J.: Wpływ wybranych niesprawności układu doładowania na skład emitowanych spalin z czterosuwowego silnika okrętowego. Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni, Nr 178A, 2009, pp.139-144.
67.    Kowalski J.: Wpływ wybranych niesprawności układu paliwowego na skład emitowanych spalin z czterosuwowego silnika okrętowego. Zeszyty Naukowe AMW w Gdyni, Nr 178A, 2009, pp. 133-138.
68.    Krasowski P.: Capacity forces in slide journal bearing lubricated oil with micropolar structure. Journal of POLISH CIMAC, DIAGNOSIS, RELIABILITY AND SAFETY, Vol.4, No.2, 2009, pp.129-136.
69.    Krasowski P.: Ciśnienie i nośność płaskiego łożyska ślizgowego smarowanego olejem mikropolarnym. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, pp.151-156.
70.    Krasowski P.: Ciśnienie i nośność w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym olejem mikropolarnym. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 60, 2009, pp.105-118.
71.    Krasowski P.: Ciśnienie i nośność wzdłużnego łożyska ślizgowego smarowanego olejem mikropolarnym. TRIBOLOGIA, 4 (226), 2009, pp.125-138.
72.    Krasowski P.: Ciśnienie i prędkość przepływu oleju w łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym  smarowaniu. TRIBOLOGIA,     6 (228), 2009, pp.45-58.
73.    Krasowski P.: Ciśnienie i prędkość przepływu oleju w szczelinie smarnej łożyska przy drganiach skrętnych wału. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, pp.145-150.
74.    Krasowski P.: Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym przy smarowaniu olejem mikropolarnym. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, Gliwice, Tom 7, Nr 38, 2009, pp.87-94.
75.    Krasowski P.: Pressure and capacity force in slide journal plane bearing lubricated oil with micropolar structure. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.16, No.2, 2009, pp.247-254.
76.    Krasowski P.: Pressure and velocity distribution in slide journal bearing gap by laminar unsteady lubrication. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.16, No.2, 2009, pp.239-246.
77.    Krasowski P.: Pressure in slide journal plane bearing lubricated oil with micropolar structure. Journal of POLISH CIMAC, DIAGNOSIS, RELIABILITY AND SAFETY, Vol.4, No. 2, 2009, pp.137-144.
78.    Krasowski P.: Prędkość przepływu oleju w szczelinie łożyska przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, Gliwice,Tom 7, Nr 38, 2009, pp.95-102.
79.    Król T.: Morze i światło. VI Konferencja Ogólnopolska “Problemy naukowo-Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim”, materiały konferencyjne, 2009, pp. 9-16.
80.    Krzyżanowski J.: Analiza możliwości wykorzystania pary grzewczej kosztem ciepła powietrza doładowującego z okrętowych silników średnioobrotowych. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, str. 157-162.
81.    Labuda W, Starosta R.: Estimation of the influence of burnishing parameters on X5CrNi1810 steel surface layers strengthening and roughness changes. Abstracts of The 5-th international conference Mechatronic Systems and Materials. Vilnius, Lithunia, 2009, pp.185-186.
82.    Labuda W.: Proces nagniatania jako metoda obróbki wykańczającej czopów wałów pomp okrętowych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 60, 2009, pp.51-58.
83.    Łukaszewski K.: Czynniki warunkujące dokładność oszacowań funkcji niezawodności elementów na przykładzie elementów wymienników ciepła.  Materiały Konferencji. XIII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji, 2009, pp. 211-218.
84.    Mazurek A., Pogorzelski S.J., Boniewicz-Szmyt K.: Adsorption of natural surfactants present in sea waters at surfaces of minerals: contact angle measurements. Oceanologia, Nr 51 (3), 2009, pp.377-403.
85.    Mazurek A., Pogorzelski S.J., Boniewicz-Szmyt K.: Ambient aerosol (dry deposition) effect on elastic properties of natural surfactant seawater films at coastal waters of the Baltic. 7th Baltic Sea Science Congress 2009, Tallinn, Estonia, Abstract Book, 2009, pp.55.
86.    Młynarczak A., Rudzki K.: Optymalizacja procesu uzupełniania ubytków oleju smarowego w silnikach okrętowych. Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, tom VII, 2009, str.89-96.
87.    Młynarczak A.: Modelling alkalinity changes in lubricating oils used in trunk piston marine diesel engines during various lubricating oil refillings methods. Joint Proceedings, Hochschule Bremerhaven, No. 22, 2009, str. 5-11.
88.    Młynarczak A.: Modelling of alkalinity changes in lubricating oils used in marine diesel engines. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.16, No.2, 2009, str. 329-335.
89.    Molenda J., Barylski A.: Analiza modelu matematycznego opisującego wzrost temperatury podczas docierania jednostronnego powierzchni płaskich. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.16, No. 4, 2009, pp.343-350.
90.    Nanowski D.: Określanie stopnia odwracalności obiegów lewo bieżnych. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 60, 2009, str. 68-72.
91.    Nguyen H.: The application of  the AHP method in ship system risk estimation. Polish Maritime Research, Vol.16, No.1, 2009, pp.78-82.
92.    Otremba Z., Andrulewicz E.: Wielkoskalowe instalacje techniczne w Morzu Bałtyckim: Zaburzenie istniejących i wprowadzenie nowych pól fizycznych, Rozdział w monografii  pt. Ekonomiczne społeczne i prawne wyzwania państwa morskiego w Unii Europejskiej. Wydawca: Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej, Koszalin, ISBN 978-83-926854-1-8, 2009, pp. 179-188
93.    Otremba Z., Piskozub J.: Polarized phase functions in oil-in-water emulsions. Optica Applicata, Vol.39, No.1, 2009, pp. 129-133.
94.    Otremba Z., Rudź K.: Photon trace simulation in seawater polluted by oil-in-water emulsion. Proc. V International Conference on Current Problems on Optics of Natural Waters (ONW), St. Petersburg, 2009, pp. 224-229.
95.    Otremba Z., Rudź K.: Zjawisko rozpraszania światła w detekcji zanieczyszczeń olejowych emitowanych w siłowni okrętowej. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, nr 178A, 2009, pp. 223-228.
96.    Otremba Z.: Oil-in-water emulsions as a modifier of water reflectance. Optica Applicata, Vol.39, No.1, 2009, pp. 123-128.
97.    Pawletko R., Charchalis A.: Pozyskiwanie wiedzy dla potrzeb diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4, 2009.
98.    Pawletko R., Charchalis A.: Pozyskiwanie wiedzy z bazy danych dla potrzeb diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Zeszyty naukowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, nr. 178A, 2009.
99.    Polanowski St.: Assessing diagnostic applicability of heat release characteristics determined based on ship engine indicator diagrams. Polish Maritime Research, Vol. 16, No. 3 (61), 2009, pp. 32-35.
100.    Powierża Z., Wojciechowska B.: Impulse action of underwater shock wave as a cause of disabling the ship power plant. Journal of POLISH CIMAC Energetic Aspects, Vol.4, No.1, 2009, pp. 123-128.
101.    Rosłanowski J.: Identification of ships propulsion engine operation by means of  dimensional analysis. Journal of POLISH CIMAC, Vol.4 N.1, 2009, pp.137-144.
102.    Rudź K., Otremba Z.:     Oil droplets as modifier of the surface waters reflectance. Proceedings of V International Conference on Current Problems in Optics of Natural Waters, Petersburg, 2009, pp. 166-170.
103.    Smoleńska H., Kończewicz W.: Microstructure and properties of the cobalt base clad layers after long time service. Advances in Materials Science, 9, 4, 2009, pp.15-20.
104.    Starosta R., Bagiński R. : Ocena wykorzystania ciepła zewnętrznego łuku elektrycznego do nadtapiania powłok Ni-Al-Al2O3. Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, str.269-274.
105.    Starosta R., Wądołowski D.: Wpływ nagniatania na wybrane własności powłok natryskiwanych metodą „ROTO-TECK. Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, str.275-280.
106.    Starosta R., Żurawek B.: Ocena wykorzystania ciepła wewnętrznego łuku elektrycznego do hartowania powierzchniowego stali. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 60, 2009, str.36-42.
107.    Starosta R.: Bezprzetopieniowe, łukowe hartowanie powierzchniowe stali C45. Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, str.257-262.
108.    Starosta R.: Properties of thermal spraying Ni-Al coatings. Advances in Materials Science, Vol. 9, No 1, 2009, pp.30-40.
109.    Starosta R.: Rola fazy rozproszonej w kształtowaniu właściwości natryskiwanych plazmowo powłok MMC z osnową stopowa Ni-Al. Kompozyty, nr 1, 2009, str.89-93.
110.    Starosta R.: The influence of plastic strain on the corrosive properties of plasma sprayed intermetallic NiAl and NI3Al coatings. Abstracts of The 5-th international conference Mechatronic Systems and Materials. Vilnius, Lithunia, 2009, pp.210-211.
111.    Starosta R.: The influence of plastic strain on the corrosive properties of plasma sprayed intermetallic and Ni3Al coatings. 5th  International Conference MSM-2009 Vilnius, Litwa, 2009, pp.210-211.
112.    Starosta R.: Wpływ odkształcenia plastycznego na strukturę geometryczną powierzchni natryskiwanych plazmowo powłok z faz NiAl oraz Ni3Al. Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej, Nr 178A, 2009, str.263-268.
113.    Stelmaszewski A., Król T., Toczek H.: Light scattering in Baltic crude oil – seawater emulsion. Oceanologia, Nr 51 (3), 2009, pp.405-414.
114.    Stelmaszewski A.: Determination of petroleum pollutants in coastal waters of the Gulf of Gdańsk. Oceanologia, Nr 51 (1), 2009, pp.85-92.
115.    Szwabowicz M. L.: Dimensional Reduction for Shells of Variable Thickness. Proceedings of the 7th Euromech Solid Mechanics Conference. Eds: j. Ambrosio, M. T. Silva. APMTAC, Vol. 1, 2009, pp.469-470.
116.    Szwabowicz M. L.: Medial Representations for Shells of Variable Thickness. Numerical Analysis and Applied Mathematics. Proc. of  ICNAAM2009. Eds: Theodore E. Simos, George Psihoyios, Ch. Tsitouras. AIP Conference Proceedings, Melville, New York, Vol. 1, 2009, pp. 394-397.
117.    Szwabowicz M. L.: Towards a theory of shells of variable thickness. Shell Structures: Theory and Applications. Proc. of the 9th SSTA Conference, Gdańsk-Jurata, Poland, 14-16 October, 2009. Eds: Wojciech Pietraszkiewicz, Ireneusz Kreja. CRC Press/ Balkema, Leiden, Vol. 2, 2009, pp. 99-102.
118.    Tarełko W.: Konstrukcje morskich platform wiertniczych – wyzwanie dla eksploatatorów. Materiały XXIV Sympozjum PKM, Tom II, 2009.
119.    Tarełko W.: Offshore rig power plants – challenge for their operator. Proceedings of 13th Congress of Intl. maritime Assoc. of Mediterrnean IMAM, 2009.
120.    Tomczak L.: Application of marine engine room simulators with 3D visualization for emergency operating procedure training. Journal of POLISH CIMAC, Vol. 4, No. 2, 2009, pp. 279-288.
121.    Tomczak L.: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem wizualizacji trójwymiarowej. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr. 60, 2009, str. 14-27.
122.    Wierzcholski K., Miszczak A.: A study on the adhesion at a micro and nano lubrication. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.16, No.4, 2009, pp.499-506.
123.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Adhesion and capilarity in micro- bearing lubrication. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.16, No.3, 2009, pp.497-504.
124.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Capacity enhancement in HDD conical micro- bearing. Tribologia, 4 (226), 2009, pp.251-258.
125.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Friction forces in conical intelligent microbearings. Tribologia, 4 (226), 2009, pp.259-266.
126.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Load carrying capacity of microbearing wth parabolic journal. Solid State Phenomena, Vols. Mechatronic Systems and Materials III, Vols.147-149, 2009, pp.542-547.
127.    Wierzcholski K., Miszczak A.: Metoda badań inteligentnych mikrołożysk z pamięcią. Zaawansowana Tribologia, XXX Ogólnopolska konferencja Tribologiczna, Nałęczów 2009, pp.141-148.
128.    Witkowski  K.: Kontrola i diagnostyka układu tłokowo-cylindrowego. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, 178A, 2009, str. 293-298.
129.    Witkowski K.: Możliwość wykorzystania w monitoringu i diagnostyce okrętowego silnika tłokowego wizualizacji punktu pracy w polu pracy… . Monografia pt.: „Elementy diagnostyki maszyn roboczych i pojazdów”, praca zbiorowa pod redakcją prof. Bogdana Żółtowskiego, Radom – Bydgoszcz – Borówno, 2009, str. 180-186.
130.    Witkowski K.: Research on influence of selected failures on the Exhaust gas content of ship diesel engine working on heavy fuel oil. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4, 2009, pp. 507-512.
131.    Ziegler B., Wierzcholski K., Miszczak A.: The new method of measuring the operating parameters of slide journal bearing by using acoustic emission, Tribologia, 6 (228) 2009, pp.165-174.

 

Zgłoszenia patentowe

 

1.    Gębala S., Przybyłowski P.: Method for Honey Type Authentication. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe na wynalazek, PCT/PL2009/000006, 2009.

2.    Gębala S., Przybyłowski P., Rój A.: Sposób wykrywania przegrzania miodu. Zgłoszenie patentowe na wynalazek, P 388721, 2009.

 

 

Cofnij