Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

Dla pracowników

galeria e-lerning RW-info


Konkursy NCN na stypendia, staże naukowe i „małe granty”


 

1. Kalendarzowy rozkład roku akademickiego 2016/2017

2. Zasady zatrudniania profesora nadzwyczajnego bez habilitacji

3. Regulamin konkursu Badań Młodych Naukowców

Zał.1. Tryb i kryteria oceny BMN; Zał. 2. Wniosek BMN; Zał 3. Sprawozdanie z BMN

Zał 4. Protokół odbioru BMN

4. Regulamin wydziałowy finansowania DS

5. Wytyczne dla autorów artykułów do Zeszytów Naukowych AM

6. Punktacja czasopism wg. MNiSW 17 grudzień 2013

7. Regulamin dofinansowania konferencji

8. Regulamin nagród RektorskichZałącznik do wniosku Wniosek

9. Ustawa o stopniach i tytułach naukowych

10. Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

11. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym

12. Wniosek o premię dziekana załącznik do wniosku

zasady przyznawania premii dziekana

13. Dziennik realizacji zajęć dydaktycznych – STCWZarządzenie nr 4 Rektora Akademii Morskiej w Gdyni z dnia 03.02.2009 w sprawie przestrzegania kalendarzowego rozkładu roku akademickiego
 Linki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Ramowych
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych na Politechnice Gdańskiej
Uczelniany Punkt Kontaktowy ds. Programów Europejskich
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych

 


Podmiot udostępniający: Wydział Mechaniczny
Wytworzył informację: A. Miszczak 2009-01-28
Wprowadził informację: A. Miszczak 2009-01-28
Ostatnio modyfikował: A. Miszczak 2016-09-16