Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA 2016/2017

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Gdyni ogłasza nabór na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn.

 

 

 

Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE II stopnia – specjalności:

* Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
(specjalność lądowa). (więcej informacji).

* Inżynieria Eksploatacji Instalacji
(specjalność lądowa). (więcej informacji).

* Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
(specjalność morska). Studia II stopnia dla inżynierów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunków pokrewnych (więcej informacji).


TERMIN REKRUTACJI

Od 16 stycznia do 12 lutego 2017 roku – rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów.

Przyjmowanie dokumentów:
poniedziałek – piątek w godzi. od 10:00 do 14:00, pokój A249, telefon: 58 5586410

13.02.2017 - publikacja listy przyjętych na podstawie rejestracji elektronicznej, uiszczenia opłaty rekrutacyjnej i zweryfikowanych dokumentów.


WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na studentów Akademii Morskiej w Gdyni składają do Komisji Rekrutacyjnej (umieszczone w białych teczkach opisanych według podanego poniżej wzoru) następujące dokumenty:

1. Podanie wydrukowane w Systemie Elektronicznej Rekrutacji.

UWAGA!!! Podanie należy własnoręcznie podpisać!

2. Oryginał lub odpis na prawach oryginału świadectwa dojrzałości i dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

3. Kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

4. Kserokopię dowodu osobistego.

5. Oryginał dowodu bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej (wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2016/2017 wynosi 85 zł).

Indywidualny numer konta generowany jest w elektronicznym systemie rekrutacji.

6. Dwa podpisane zdjęcia paszportowe, kolorowe (imię, nazwisko, nr PESEL), oraz wersja elektroniczna kolorowego zdjęcia w formacie .jpg.

7. Morskie świadectwo zdrowia – tylko na specjalności morskie. Kandydaci na specjalności morskie na Wydziale Mechanicznym dostarczają morskie świadectwo zdrowia przed skierowaniem na praktykę morską.

Uwaga!

Absolwenci studiów I stopnia Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni dostarczają tylko część dokumentów – pozostałe są już w aktach osobowych.


Brakujące dokumenty można dostarczać do Dziekanatu osobiście lub pocztą.

Koszty badań lekarskich i uzyskania zaświadczenia o stanie zdrowia pokrywają kandydaci.

Dokumenty składane Komisji powinny być umieszczone w białej teczce opisanej wg poniższego wzoru:


teczka_nowa1


Uwaga!!!

Poszczególne specjalności będą uruchamiane pod warunkiem zgłoszenia się minimum 15 osób na daną specjalność.

 

Rekrutacja elektroniczna na stronie: REJESTRACJA ONLINE

Jeśli macie jakieś problemy lub sugestie prosimy o kontakt: rwm@am.gdynia.pl


Podmiot udostępniający: Wydział Mechaniczny
Wytworzył informację: A. Miszczak 2009-01-28
Wprowadził informację: A. Miszczak 2009-01-28
Ostatnio modyfikował: A. Miszczak 2016-05-06