Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2003

1. Adamkiewicz W.H.: A Methodological Approach for the Possibility to Solve Synergy Effect between Theory and Practice for Global-isation Management 2003 University of Liege, Association CHAOS, Centre for Hyperincursion and Anticipation in Ordered Systems, Liege, Belgium, 2003.

2. Adamkiewicz W.H.: Conference Proceedings. Panel 3 „Education Versus Labour Market”, Engineering Conditioning of Enterprises Development Conference Proceedings, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003, pp. 167-176.

3. Adamkiewicz W.H.: Culture of Peace and Globalization – A Set of Main Decisions Influencing Globalization, Edited by George E. Lasker, publisher: IIAS, Windsor, Ontario, Canada. Acta Systemica, Vol. II No. 2, , 2003, pp. 17-20.

4. Adamkiewicz W.H.: Global Megalithic Culture as a Probable Pattern for Celtic Civilization, Implications for Globalization, The In-ternational Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS), Editor: c/o Prof. George E. Lasker, University of Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4, Canada, Symposium: 3rd Symposium on Celtic Civilization: Important Implications for Today’s European and Global Issues, 2003.

5. Adamkiewicz W.H.: Globalization and Sustainable Development: Engineering Theory, Ed. by George E. Lasker and Kensei Hiwaki, Windsor, Ontario, Canada, Sustainable Development And Global Community, Vol. III, 2003, pp. 19-24.

6. Adamkiewicz W.H.: Globalization and Sustainable Development: Technical Globalization Conditions, Ed. by George E. Lasker and Kensei Hiwaki, Windsor, Ontario, Canada, Sustainable Development And Global Community, Vol. III, 2003, pp. 59-62.

7. Adamkiewicz W.H.: Mathematical Proposition to Solve Synergy Effect between Theory and Practice for Sustainable Development of the Global Economy (Summation)-2003, Ed. by George E. Laser and Kensei Hiwaki, published by the IIAS in Windsor, Canada, Sus-tainable Development And Global Community, Vol. IV, 2003, pp. 65-70.

8. Adamkiewicz W.H.: Proper Anicipation Conditions for Globalization Processes Planning, International Journal of Computing Antici-patory Systems, Evolution and Anticipation of Living and Social Systems, Anticipatory Decision and Planning in Economy, Vol. 13, 2003, pp. 141-156.

9. Adamkiewicz W.H.: The Influence of Technology on Global Processes – Risk Factors, The International Institute for Advanced Stud-ies in Systems Research and Cybernetics (IIAS), Editor: c/o Prof. George E. Lasker, University of Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4, Canada, Symposium: Special Focus Symposium on Risk Management and Risk Analysis, 2003.

10. Andrulewicz E., Napierska D., Otremba Z.: Environmental effects of installing and Polish Marine Area of the Baltic Sea, Journal of Sea Research, 49, 2003, pp.337-345.

11. Barylski A., Siemek-Pawłowska B.: Docieranie jednostronne płaskich elementów bimetalowych, International Scientific Conference „Achievements in Mechanical and Material Engineering, 2003.

12. Brandowski A.: Projektowanie bezpieczeństwa siłowni okrętowej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Nr 68, 2003.

13. Czechowski M., Domżalski P.: Odporność na korozję w szybkim przepływie wody morskiej, Ochrona przed korozją, 2003, pp. 326-328.

14. Czechowski M., Dudzik K.: Badania odporności na korozję naprężeniową stopów Al-Mg, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, No.49, 2003.

15. Czechowski M., Madej J.: Własności mechaniczne połączeń spajanych stopów Al-Mg, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdy-ni, 2003.

16. Czechowski M., Pietras A., Zadroda L.: Własności stopów aluminium serii 5xxx zgrzewanych nową technologią FSW, Inżynieria Materiałowa, No. 6 (137), 2003, pp. 264-266.

17. Czechowski M.: Degradacja środowiskowa spajanych stopów Al, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, 2003.

18. Czechowski M.: Korozja naprężeniowa blach ze stopu AlMg3 przetopionych wiązką elektronów, Materiały i Technologie, 2003, pp. 7-11.

19. Czechowski M.: Mechanical properties and stress corrosion of electron bea melting through join of AlMg3 alloy, Advances in Mate-rials Science, Vol. 4, No. 2 (4), 2003, pp. 9-16.

20. Czechowski M.: Odporność na korozję naprężeniową blach ze stopów Al-Mg zgrzewanych tarciowo metodą FSW, Materiały i Tech-nologie, 2003, pp. 12-15.

21. Czechowski M.: Slow-strain-rate stress corrosion testing of friction stir welded joints of Al-Mg alloys, Proc. Of the 12 Int. Scie. Conf., Achievements in Mechanical and Materials Engineering, AMME’2003, pp. 183-186.

22. Czechowski M.: Stress corrosion cracking of welded explosion joints, PSCC3 Int. Conf. „Environmental degradation of engineering materials”, EDEM, France 2003.

23. Czechowski M.: Własności złączy doczołowych blach ze stopów Al-Mg spajanych różnymi metodami, Materiały i Technologie, 2003, pp. 16-19.

24. Czechowski M.: Wpływ środowiska wody morskiej na własności stopów Al-Mg określone w próbie odkształcenia z małą prędkością, Materiały i Technologie, 2003, pp. 20-25.

25. Dyl T., Rydz D., Stefanik A.: Nacisk metalu na narzędzia robocze w procesie przepychania tulei w prasowalcarce dziurującej, Zeszy-ty Naukowe, Seria: Metalurgia, No. 31, 2003, pp. 303-305.

26. Dyl T.: Analiza stanu naprężenia w tulejach grubościennych, Inżynieria Materiałowa, nr 6, 2003, pp. 303-305.

27. Dyl T.: Proces dziurowania z równoczesnym rozszerzaniem średnicy zewnętrznej tulei w walcarce skośnej typu Dieschera, Materiały i Technologie, No. 1, 2003, pp. 36-41.

28. Dyl T.: Teoretyczna analiza pola rozkładu odkształcenia w tulejach grubościennych, Zeszyty Naukowe, Seria: Metalurgia, No. 31, 2003, pp. 219-223.

29. Gębala S., Przybyłowski P., Targowski W.: Identyfikacja odmian miodów na podstawie analizy synchronicznych widm fluorescen-cyjnych przy zastosowaniu metody pryncypal component analysys, XXXIV Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN, 2003, pp. 353.

30. Giernalczyk M., Herdzik J.: Analiza przyczyn i skutków uszkodzeń tulei cylindrowych okrętowych silników wolnoobrotowych oraz możliwości ich ograniczania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Nr 68, pp. 153-160.

31. Giernalczyk M., Herdzik J.: Przyczyny uszkodzeń tulei cylindrowych wolnoobrotowych silników spalinowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 49, 2003, pp. 157-162.

32. Hajduk T., Bonca Z.: Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 2003, No. 3, pp. 111-115.

33. Hajduk T., Bonca Z.: The application of checklists in the field of complex systems operation based on the operation experiences of a liquefied petroleum gas-handling simulator, Seminar Proceedings of 7th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Sankt Pe-tersburg 2003, pp. 57-60.

34. Hajduk T., Bonca Z.: Usage of a computer based training program for a refrigerating plant, a new tool for marine engineers training, Materiały konferencyjne XXIV Sympozjum Siłowni Okrętowych, 2003, pp. 149-161.

35. Hajduk T., Herdzik J., Bonca Z.: Wykorzystanie list sprawdzających czynności obsługowe w symulatorze operacji ładunkowych ga-zowca LPG, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, 2003, No. 6-7, pp. 244-251.

36. Hempel L., Malinowski T., Tarełko W.: Procedure aiding design of safe ship power plants, Proceedings of III International Confer-ence EXPLO-DIESEL and GAS TURBINE’03, Gdańsk – Lund 2003, pp. 223-230.

37. Hempel L., Malinowski T., Tarełko W.: Procedure Aiding Design of Safe Ship Power Plants, Proceedings of III International Confer-ence EXPLO-DIESEL and GAS TURBINE’03, Gdańsk – Lund 2003, pp. 223-230.

38. Hempel L., Tarełko W.: Development of expert system for designing safe ship power plants, Proceedings of the 8th International Ma-rine Design Conference IMDC’03 Athens, 2003, pp. 707-716.

39. Hempel L: Kształtowanie elementów bezpieczeństwa podczas projektowania. Mat. XXI Sympozjonu PKM, T.1, Zeszyty Naukowe PBB Mechanika No. 8, 2003, pp. 249-254.

40. Herdzik J., Balcerski A.: Metodyka wyznaczania oszczędności zużycia paliwa w wyniku stosowania metody krokowych zmian obcią-żenia silników okrętowych pracujących równolegle, Polish Maritime Research, No. 4, 2003.

41. Herdzik J., Balcerski A.: Możliwości zmniejszenia zużycia paliwa poprzez różnicowanie obciążeń silników pracujących równolegle przy wykorzystaniu pomiarów obciążenia i zużycia paliwa wykonywanych w czasie rzeczywistym, Polish Maritime Research, No. 3, 2003.

42. Hoang Nquyen: Simulation model of a ship diesel engine supercharging air cooler, Polish Maritime Research, No. 3, 2003.

43. Kamiński P., Podsiadło A., Tarełko W.: Computer-Aided Management of Ship Power Plants, Proceedings of III International Con-ference EXPLO-DIESEL and GAS TURBINE’03, Gdańsk – Lund 2003, pp. 263-270.

44. Kaniewski E., Otremba Z., Stelmaszewski A., Szczepańska T.: Oil pollution in the sediments of the Southern Baltic, ICES Coopera-tive Research Report, No. 257, 2003, pp. 118-120.

45. Kluj S.: The Usability of the Ship Engine Room Simulators, Congress Proceedings of the Huntsville Simulation, Huntsville, 2003.

46. Kluj S.: Usability criteria for simulators applied in the maritime engineering education, World Transactions on Engineering and Technology Education, Wyd. UNESCO, International Centre for Engineering Education, Melbourne, Vol. 2, No. 3, 2003. pp. 445-448.

47. Kończewicz W.: Examination of the top layer of marine engine exhaust valve faces, built up by laser surfacing with cobalt – based powered Bordeaux, Proceedings Second International Conference “Environmental Degradation of Engineering Materials” – Event N 264 of the European Federation of Corrosion, 2003, No ST2-1-03.

48. Kotlicka M., Tarełko W.: Leonardo da Vinci – precursor of the ‘Fundamentals of Machine Components Design’ subject, Seminar Proceedings of 7th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Sankt Petersburg 2003, pp. 98 -102.

49. Kowalski J., Tarełko W.: Moddeling Aspects of Nitric Oxides Emission from the Two-stroke Ship Engine, Proceedings of III Interna-tional Conference EXPLO-DIESEL and GAS TURBINE’03, Gdańsk – Lund 2003, pp. 329-337.

50. Kowalski J.: Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu na podstawie pomiaru parametrów pracy dwusuwowego silnika okrętowe-go, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 49, 2003.

51. Kowalski J.: Wpływ stanu technicznego wtryskiwacza na emisje tlenków azotu ze spalinowego silnika okrętowego, Materiały konfe-rencyjne XXIV Sympozjum Siłowni Okrętowych, 2003.

52. Krasowski P.: Capacity forces in slide journal bearing for influences on oil viscosity depended on pressure and magnetic field, Pro-ceedings of III International Conference EXPLO-DIESEL and GAS TURBINE’03, Gdańsk – Lund 2003, pp. 339-345.

53. Krasowski P.: Modelowanie przepływu płynu mikropolarnego w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego, XLII Sympozjon PTMTS „ Modelowanie w Mechanice”, 2003, pp. 107-108.

54. Krasowski P.: Stacjonarny, laminarny przepływ mikropolarnego czynnika smarującego w szczelinie smarnej poprzecznego łożyska ślizgowego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 49, pp. 72-90.

55. Krasowski P.: Zredukowany współczynnik tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym, Materiały konferencyjne XXIV Sympozjum Siłowni Okrętowych, 2003, pp. 223-232.

56. Lewandowska D., Podoski T., Lewa C.J.: Investigation of fresh and commercial aloe sap by NMR spectroscopy, Report No. 1930/AP, 112 XXXVI Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and its Applications, 2003.

57. Magiełda M., Ćwiek J.: Badania metalograficzne złączy spawanych stali okrętowych kategorii A1 DH36, Materiały i technologie. Roczniki naukowe pomorskiego oddziału polskiego towarzystwa materiałoznawczego 2003, pp. 121.

58. Magiełda M.: Znaczenie stali podwyższonej wytrzymałości używanych na budowę statków, Inżynieria Materiałowa, 2003, pp. 332.

59. Malinowski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Komputerowo wspomagany system identyfikacji obszarów zagrożeń siłowni okrętowej, Materiały XIV konferencji „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo”, 2003, pp. 289-296.

60. Miszczak A.: Analiza numeryczna sił nośnych i współczynników tarcia dla przepływu ferrosmaru w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego, XXVI Szkoła Tribologiczna, Materiały konferencyjne, Łódź – Niedzica 2003, pp. 109-121.

61. Miszczak A.: Niestacjonarne pole magnetyczne w szczelinie poprzecznego łożyska ślizgowego smarowanego ferrosmarem, Tribolo-gia, No. 6, 2003.

62. Miszczak A.: Podstawy niekonwencjonalnej hydrodynamicznej teorii smarowania poprzecznych łożysk ślizgowych – cz. I; Analiza teoretyczna w zakresie przepływu smarującego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 49, 2003, pp. 17-64.

63. Miszczak A.: Turbulent viscoelastic lubrication for variable magnetic field and deformed sleeve of journal bearing, Proceedings of III International Conference EXPLO-DIESEL and GAS TURBINE’03, Gdańsk – Lund 2003, pp. 433-443.

64. Otremba Z., Piskozub J., Król T.: Modelling the reflectance of sea areas polluted with oil emulsion, Fresenius Environmental Bulle-tin, Volume 12 – No. 9., 2003, pp.1109-1113.

65. Otremba Z., Piskozub J.: Modelling the remotely sensed optical contrast caused by oil suspended in the water column, Optics Ex-press, 9, 2003, pp. 411-416.

66. Otremba Z., Stelmaszewski A., Kruczalak K., Marks S.: Petroleum hydrocarbons in the onshore zone, ICES Cooperative Research Re-port, No. 257, 2003, pp. 220-224.

67. Otremba Z., Targowski W., Toczek H.: Fluorescence as a scanning method for oil identification in the sea environment, To Safer Life and Environmental, Series: Monographs, Air Force Institute of Technology, Vol. 1, 2003, pp. 293-300.

68. Otremba Z.: Modeling of the chemical discharges visibility in the sea, To Safer Life and Environmental, Series: Monographs, Air Force Institute of Technology, Vol. 1, 2003, pp. 287-292.

69. Otremba Z.: Modeling of visibility in the sea, Proceedings of the SPIE, Sensors, Systems, and Next – Generation Satellites VI, Vol. 4881, 2003, pp. 484-492.

70. Otremba Z.: Nomenclature using in both land and sea remote sensing, Baltics Sea Science Congress 2003.

71. Otremba Z.: Remote sensing of the coastal zone: advantages and shortcomings, European Conference on Coastal Zone Research: an ELOISE Approach, 2003, pp. 168.

72. Piotrowski I., Witkowski K.: Okrętowe Silniki Spalinowe, Trademar Gdynia, 2003.

73. Piskozub J., Drozdowska V., Król T., Otremba Z., Stelmaszewski A.: Oil content in Baltic Sea Water and possibilities for detection and identification by the Lidar method, ICES Cooperative Research Report, No. 257, 2003, pp. 244-247.

74. Podsiadło A., Tarełko W.: Identyfikacja obszarów zagrożeń eksploatacyjnych na podstawie wstępnego projektu siłowni okrętowej, Materiały XXI Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wyd. ATH Bielsko-Biała, Zeszyt nr 8. Tom II, 2003, pp. 123-128.

75. Podsiadło A., Tarełko W.: Maintenance Procedures of Ship Main Engine, Proceedings of III International Conference EXPLO-DIESEL and GAS TURBINE’03, Gdańsk – Lund 2003, pp. 491-499.

76. Podsiadło A., Tarełko W.: Model hierarchiczny obszarów zagrożeń eksploatacyjnych w siłowni okrętowej, Materiały XXI Sympozjo-nu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wyd. ATH Bielsko-Biała, Zeszyt nr 8, Tom II, 2003, pp. 129-134.

77. Rosłanowski J.: Symptomy zawarte w drganiach skrętnych okrętowych wałów napędowych, V Krajowa Konferencja Diagnostyka Techniczna Urządzeń i Systemów, Ustroń 2003.

78. Smoleńska H., Kończewicz W.: Morfologia warstw napawanych plazmowo na bazie kobaltu, Materiały i technologie. Roczniki na-ukowe pomorskiego oddziału polskiego towarzystwa materiałoznawczego, 2003, pp. 164-170, pp. 158-164.

79. Smoleńska H., Kończewicz W.: Napawane laserowo warstwy na bazie kobaltu – zmienność morfologii i własności cz. I i cz. II, Mate-riały i technologie. Roczniki naukowe pomorskiego oddziału polskiego towarzystwa materiałoznawczego, 2003, pp. 154-158, pp. 158-164.

80. Stachowiak M.: Bilans energetyczny układu napędowego ze sprzęgłem ciernym, Materiały XXI Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom II, pp. 241-246.

81. Stachowiak M.: Model matematyczny ruchu układu napędowego ze sprzęgłem ciernym, Materiały XXI Sympozjonu Podstaw Kon-strukcji Maszyn, Tom II, 2003, pp. 235-240.

82. Stachowiak M.: Model matematyczny siły tarcia miedzy pierścieniami tłokowymi a tuleją cylindrową wolnoobrotowego silnika okrę-towego, Materiały konferencyjne XXIV Sympozjum Siłowni Okrętowych, 2003, pp. 384-393.

83. Starosta R.: Budowa fazowa galwanicznych powłok niklowo żelaznych, Inżynieria Materiałowa, No. 6, 2003, pp. 579-580.

84. Starosta R.: Frictional wear of electrolytic composite coatings, Proceedings Second International Conference “Environmental Degra-dation of Engineering Materials” – Event N 264 of the European Federation of Corrosion, Bordeaux, 2003, nd. No PST7.

85. Starosta R.: Technologie naddźwiękowego natryskiwania cieplnego, Materiały i Technologie, No. 1, 2003, pp. 174-178.

86. Tarełko W., Rudzki K.: Specyfika nauczania przedmiotu PKM w Akademii Morskiej w Gdyni, Materiały XXI Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wyd. ATH Bielsko-Biała, Zeszyt nr 8, Tom I, 2003, pp. 101-108.

87. Wierzcholski K. Czajkowski A., Cwanek J., Lubimow W.: Surface geometry of Weller endoprosthesis heads removed from the asep-tic loosening, Biomechanics, Customized Endoprostheses, Design, 2003, pp.105-117.

88. Wierzcholski K., Franke R.P.: Flow parameters of nutrient fluid in bioreactor, Modelling in Applied Mechanics, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Technical University of Gliwice 20, 2003, pp. 418-423.

89. Wierzcholski K., Franke R.P: Optimization of a newly developed bioreactor for tissue engineering, Modelling in Applied Mechanics, Technical University of Gliwice, 2003, pp. 200-201.

90. Wierzcholski K.: Capacity of deformed human hip joint gap in time dependent magnetic field, Acta of Bioengineering and Biome-chanics, Vol. 5 No. 1, 2003, pp. 43-65.

91. Wierzcholski K.: Estimation of flow for tissue perfusion of nutrient liquid in bioreactor, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, Suppl. 1, 2003, pp. 526-531.

92. Wierzcholski K.: Ferromagnetic Turbulent Lubrication for Thermoelasticity Deformations of Bearing Gap, Journal of Thermal Stresses, Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg, Virginia USA, Proceedings WA4-3, 2003, pp.WA4-3-1 – WA4-3-4.

93. Wierzcholski K.: Flow of non Newtonian fluid around the tissue surface in bioreactor, Modelling in Applied Mechanics, Technical University of Gliwice, XLII, 2003, pp. 198-199.

94. Wierzcholski K.: Friction and flow around growing tissue in bioreactor, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 5, No. 1 Suppl. 1, 2003, pp. 532-537.

95. Wierzcholski K.: Method of Solutions of Synovial Fluid Squeeze Flow in Magnetic Field for Human Joint Gap, Journal of Applied Computer Science, Vol. 10 No. 2, 2003, pp.119-138.

96. Wierzcholski K.: Nutrient Flow Problems in Bioreactor for Tissue Engineering, Modelling in Applied Mechanics, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Technical University of Gliwice, 20, 2003, pp. 529-535.

97. Wierzcholski K.: Pressure distribution in Human Joint Gap for elastic cartilage and time dependent magnetic field, Russian Journal of Biomechanics, Perm, Vol. 7 No. 1, 2003, pp. 24-46.

98. Wierzcholski K.: Tribology of bone tissue culture in bioreactor, Tribologia, 5 (191), 2003, pp. 369-382.

99. Wierzcholski K.: Volume Flow Rate of Liquids in Bioreactor, Modelling in Applied Mechanics, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej, Technical University of Gliwice, 20, 2003, pp. 412-417.

100. Witkowski K.: Wybór i minimalizacja liczby parametrów diagnostycznych złożonych obiektów technicznych, Diagnostyka procesów przemysłowych, redakcja naukowa – prof. Zdzisław Kowalczuk, VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Tom I, 2003, pp. 85-88.

101. Włodarski J.K.: Uszkodzenia okrętowych łożysk ślizgowych, Wydawnictwa Akademii Morskiej w Gdyni, 2003.

102. Zieliński A., Czechowski M. i inni: Effect of heat transformations on environmental degradation of some Al alloys in sea water, Int. Conf. „Environmental degradation of engineering materials”, EDEM France 2003, pp. KN3-2-3.

103. ZielińskiA., Czechowski M. i inni: Microstructural aspect of hydrogen degradation of the 26H2MF and 34HNM constructional alloys steels, Int. Symp. „Advances in Corrosion Science and Application”, Polish Academy of Science, 2003, pp. 72-77.

 

Cofnij