Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2004

1. Adamkiewicz W. H.: Conditions for Practical Realization of Risk Analysis, Focus Symposium on Risk Analysis and Management Cybernetics. Windsor, Canada, 2004.

2. Adamkiewicz W. H.: Possibilities of the Realization of Sustainable Development on the Global Scale, Proceedings of 5th Symposium on Sustainable Development: Theories, Strategies, and Global Governance System, Editor: c/o Prof. George E. Lasker, Windsor, Canada, 2004.

3. Adamkiewicz W. H.: Philosophical Fundamentals in Creating Scientific Models Science of Science Popularization, Proceedings of Symposium on Anticipative and Predictive Models in System Science, The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics (IIAS). Windsor, Canada, 2004.

4. Adamkiewicz W. H.: Needs and Possibility of Adapting to Cross-Cultural Difference: History & Reality, Proceedings of Symposium on Personal and Spiritual Development in the World of Cultural Diversity, University of Windsor, Canada, 2004.

5. Barylski A., Siemek-Pawłowska B.: Wpływ dawkowania zawiesiny ściernej na chropowatość powierzchni docieranej, Materiały i Technologie, Nr 2, 2004, pp. 19-22.

6. Barylski A., Siemek- Pawłowska B.: Wpływ dawkowania zawiesiny ściernej na efekty docierania powierzchni płaskich, Materiały konferencyjne – IV Pomorska Konferencja Naukowa „Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004″. Gdańsk – Bychowo, 2004, wyd. na CD.

7. Barylski A., Siemek-Pawłowska B.: Uwarunkowania materiałowe i technologiczne docierania płaskich powierzchni bimetalowych, Materiały konferencyjne – V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, Częstochowa, Nr 39, 2004, pp. 660-663.

8. Bonca Z., Butrymowicz D., Hajduk T., Targański W.: Doświadczenia w stosowaniu bezchlorowych mieszanin zeotropowych – zamienników czynnika R 22, Materiały konferencji naukowej: Dni Chłodnictwa, Poznań 2004, pp. 17-38.

9. Bonca Z., Butrymowicz D., Targański W., Hajduk T.: Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Własności cieplne, chemiczne i użytkowe, Poradnik, Wydawnictwo IPPU, Gdańsk 2004, pp. 10-56, 72-82, 99-109, 144-225, 256-280, 444-457.

10. Brandowski A.: Bezpieczeństwo funkcjonalne aplikacją nauki o bezpieczeństwie, Materiały konferencji naukowej: „Zarządzania Bezpieczeństwem Funkcjonalnym”, Jurata 2004, pp. 13-20.

11. Brandowski A.: Miękka estymacja parametrów modeli bezpieczeństwa, Materiały konferencji „Okrętownictwa i Oceanotechniki”, Międzyzdroje 2004, pp. 15-21.

12. Brandowski A.: On the safety of technical sphere, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Tom 39, 2004, pp. 175-182.

13. Brandowski A., Literacki R.: Environmental safety of a seagoing ship power plant, Proceedings of ESREL’04, Vol. 6, 2004, pp. 3485-3490.

14. Charchalis A.: Diagnostyka okrętowych silników spalinowych, Diagnostyka, Vol. XXX Tom I, 2004.

15. Charchalis A.: Diagnostyka okrętowych silników turbinowych, Materiały konferencyjne: „Kongres Diagnostyki Technicznej”, 2004, pp. 101-106.

16. Charchalis A.: Diagnozowanie okrętowych turbinowych silników spalinowych, Materiały konferencyjne: XXXI Sympozjum Diagnostyka Maszyn. Węgierska Górka 2004, str. 1-12.

17. Charchalis A., Olejnik A.: Doświadczalna weryfikacja modelu wentylacji atmosfery komory dekompresacyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych, Polish Hyperbaric Research, nr 1, 2004, pp. 43-51.

18. Charchalis A., Pojawa B.: Diagnozowanie układu rozruchowego okrętowego silnika spalinowego, Materiały konferencyjne: „XXXI Sympozjum – Diagnostyka Maszyn”, R. 11, Węgierska Górka 2004, pp. 1-12.

19. Charchalis A., Pojawa B.: Diagnozowanie turbinowych silników spalinowych na podstawie procesu rozruchu, Zeszyty Naukowe AMW, Gdynia 2004.

20. Charchalis A., Wirkowski P.: Badania eksploatacyjne okrętowych turbinowych silników spalinowych, Materiały konferencyjne: „Kongres Diagnostyki Technicznej”. Poznań. 2004. pp. 106-111.

21. Charchalis A., Wirkowski P.: Wstępne badania eksploatacyjne okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM 2500, Materiały konferencyjne: „XXXI Sympozjum Diagnostyka Maszyn”, R12, Węgierska Górka 2004, pp. 1-19.

22. Charchalis P., Wirkowski P.: Badania eksploatacyjne okrętowych turbinowych silników spalinowych, Diagnostyka, Tom I Vol. XXX, 2004.

23. Cwilewicz R.: The Centre for Maritime Engineering Education (CMEE), Global Journal of Engineering Education, Vol. 8, No. 1, Melbourne 2004. pp. 71-75.

24. Cwilewicz R., Tomczak L.: Role of Instructors in Carrying out Engine Room Simulator’s, Journal of SMU- GMU, Shanghai, 2004, pp. 96-101.

25. Cwilewicz R., Tomczak L.: Application of CBT- Computer Based Training Interactive Programs for Marine Engineering Students, Journal of SMU- GMU, Shanghai, Vol. 25, 2004, pp. 102-107.

26. Cwilewicz R., Tomczak L.: The role of computer simulation programs for marine engineers in hazard prevention by reducing the risk of human error in the operation of marine machinery, Proceeding of Conference on Risk Analysis, Rodos, Grecja, 2004, pp. 791-798.

27. Cwilewicz R., Tomczak L., Pudlowski Z.: New simulation techniques developed for marine engineering education. Global Journal of Engineering Education, Melbourne, Australia, Vol. 8, No2, 2004, pp. 2001- 2007.

28. Cwilewicz R., Tomczak L., Pudlowski Z.: The application of new simulation techniques in marine engineering education, Proceeding of Annual Conference on Engineering Education, Mumbai, 2004, pp. 49-52.

29. Czajgucki J. Z.: Modelowanie relacji niezawodnościowych w złożonych systemach technicznych, Materiały Krajowej Konferencji Modelowanie i Symulacja (MiS-3), Kościelisko 2004, pp. 559-566.

30. Czajgucki J. Z.: The Reliability Philosophical Aspects of Complex Technical Systems, Proceedings of 4th International Seminar and Workshop Engineering Design in Integrated Product Development, 2004, pp. 127-133.

31. Czajgucki J. Z.: Zasady modelowania relacji niezawodnościowych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, z. (137), Vol. 39, 2004, pp. 19-35.

32. Czechowski M. Corrosion fatigue of GMA welded Al-Mg alloy, Advances in Materials Science, Vol. 4 No. 1(5), 2004, pp. 16-24.

33. Czechowski M.: Wytrzymałość zmęczeniowo-korozyjna stopów Al-Mg spawanych metodą TIG, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, Nr 7-8, 2004, pp. 326-328.

34. Czechowski M.: Low-cycle fatigue testing of welded joints of AW 5059 aluminium alloy, Inżynieria Materiałowa, 3 (140), 2004, pp. 706-708.

35. Czechowski M.: Stress corrosion cracking of explosion welded steel-aluminum joints, Materials and Corrosion, Vol. 55 No. 6, 2004, pp. 464-467.

36. Czechowski M.: Własności korozyjne stopów aluminium serii 5xxx spawanych metodą TIG, Materiały i Technologie, Nr 2 (2), 2004, pp. 33-37.

37. Czechowski M.: Badania metalograficzne połączeń zgrzewanych tarciowo metodą FSW. Materiały i Technologie, Nr 2 (2), 2004, pp. 38-42.

38. Czechowski M.: Niskocyklowe zmęczenie stopu AW 5059 spawanego metodą MIG, Materiały konferencyjne – IV Pomorska Konferencja Naukowa „Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004″, Gdańsk-Bychowo, Wyd. na CD.

39. Czechowski M.: Własności połączeń spawanych metodą MIG i FSW stopu AW 5059, Materiały konferencyjne – IV Pomorska Konferencja Naukowa „Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004″, Gdańsk- Bychowo, Wyd. na CD.

40. Czechowski M., Domżalicki P.: Odporność na korozję warstwową połączeń spajanych stopów aluminium serii 5xxx, określona metodą „ASSET Test”, Ochrona przed korozją, 4, 2004, pp. 87-89.

41. Drozdowska V., Król T.: Using Water Backscattering Signal For Remote Sensing of Oil Pollution on the Seawater, Proceedings of International Conference of Physicochemical Problems of Natural Water Ecology, 2004.

42. Drozdowska V., Król T.: The investigation of the fluorescence spectra of the upper seawater layer – by lidar method, Proceedings of Vth Workshop on Atomic & Molecular Physics, 2004.

43. Dyl T., Rydz D.: Parametry siłowo – energetyczne procesu dziurowania – rozszerzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Seria: Metalurgia., Nr 39, 2004, pp. 299–303.

44. Dyl T., Starosta R.: Ocena wpływu przeróbki plastycznej na wybrane własności warstwy wierzchniej stali C45, Hutnik, Wiadomości Hutnicze, Nr 7-8, 2004, pp. 339-342.

45. Dyl T., Starosta R.: Influence of geometrical parameters of the piercing expanding process on pipe microstructure, Inżynieria Materiałowa, nr 3 (140), 2004, pp. 476-479.

46. Dyl T., Starosta R.: Przegląd technologii wiązkowych stosowanych w obróbce powierzchni, Materiały konferencyjne – IV Pomorska Konferencja Naukowa „Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004″, Gdańsk – Bychowo 2004. wyd. na CD.

47. Freda W., Król T.: Modelling of polarised light interaction with turbid medium, Proceedings of Vth Workshop on Atomic & Molecular Physics, 2004.

48. Górski Z., Giernalczyk M.: Method for determination of energy demand for main propulsion, electric power production and heating purposes for modern container vessels by means of statistics, Maritime Technology Transactions. Polish Academy of Sciences, Vol. 15, 2004, pp. 363-370.

49. Hajduk T.: Wybrane własności cieplne i użytkowe mieszaniny zeotropowej R 410 A, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, Nr 1 (95), 2004, pp. 6-12.

50. Hajduk T.: Woda w obiegach chłodzących skraplacze urządzeń chłodniczych, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, Nr 5 (99), 2004, pp. 177-180.

51. Herdzik J.: Ocena zagrożeń oddziaływania toksycznego przewożonego ładunku na członków załóg specjalistycznych statków, szczególnie produktowców, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, Nr 06 (539), 2004, pp. 20-21.

52. Herdzik J., Giernalczyk M.: Możliwości ograniczania poziomu drgań głównych wałów napędowych na jednostkach pływających z pędnikami azymutalnymi, Materiały konferencji naukowej: EXPLO-SHIP 2004, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, 2004.

53. Herdzik J., Giernalczyk M.: O pewnych przypadkach niesprawności prądnic prądu na holowniku portowo-redowym, Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO 2004, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004, pp. 47-50.

54. Herdzik J., Giernalczyk M.: Wybrane problemy zintegrowanych systemów napędowych, Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO 2004, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004, pp. 19-24.

55. Kamiński P.: Prototyp komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie procesem eksploatacji w siłowni okrętowej, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Elektryka, nr 2 (8), 2004, pp. 75-80.

56. Kamiński P., Podsiadło A., Tarełko W.: Źródła informacji wykorzystywane w systemie wspomagającym zarządzanie eksploatacją siłowni okrętowej, Materiały konferencyjne XXV Sympozjum Siłowni Okrętowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 598, Budownictwo Okrętowe LXV, 2004, pp. 73-78.

57. Kluj S.: The selected aspects of the steam engine simulator, Proceeding of 6th International Conference on Engine Room Simulators, Wuhan, 2004, pp. 122-128.

58. Kluj S.: The Application of the Diesel Engine Simulator for the Diagnostic Training, Proceedings of the IASTED Conference Applied Simulation and Modeling, 2004, pp. 7-12.

59. Kluj S.: The application of a diagnostic simulator in maritime engineering education, World Transactions on Engineering and Technology Education, Melbourne, Vol. 3 No 1, 2004, pp. 15-18.

60. Kończewicz W., Smoleńska H.: Morfologia warstw na bazie kobaltu napawanych plazmowo z zastosowaniem różnych technologii procesu, Materiały i Technologie, Nr 2 (2), 2004, pp. 73-77.

61. Kowalewski T., Podsiadlo A., Tarelko W.: Development of Advisory Expert System Aiding Maintenance of Ship Power Plant, Proceedings of 4th International Seminar and Workshop: Engineering Design in Integrated Product Development – EDIProD 2004, pp. 207-214.

62. Kowalewski T., Tarelko W.: System ekspertowy wspomagający przeprowadzanie prac obsługowych w siłowni okrętowej, Prace Naukowe Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskiego, Transport, nr 2 (20), 2004, pp. 299-304.

63. Kowalski J.: Alternative method of nitric oxide emission estimation from two stroke ship engines, Journal of KONES, Vol. 11 No. 1-2, 2004, pp. 349-357.

64. Kowalski J.: Badania nad modelowaniem emisji tlenków azotu z dwusuwowego silnika okrętowego, Materiały konferencyjne Międzynarodowego Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO 2004, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2004, pp. 57-64.

65. Krasowski P.: Pressure distribution in slide journal bearing by laminar, unsteady lubrication, Marine Technology Transactions, Polish Academy of Sciences, Vol. 15, 2004, pp. 467-476.

66. Krasowski P.: Siły tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym, Materiały konferencji naukowej: EXPLO-SHIP 2004, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, Nr. 1 (73), 2004, pp. 381-392.

67. Krasowski P.: Ciśnienie hydrodynamiczne i nośność łożyska ślizgowego przy laminarnym, niestacjonarnym smarowaniu. Materiały konferencji naukowej: Technical, economic and environmental aspects of combined cycle power plants, Gdańsk, 2004, pp. 155-162.

68. Krasowski P.: Smarowanie łożyska ślizgowego olejem newtonowskim jako graniczny przypadek przepływu mikropolarnego, Materiały konferencji naukowej: XLIII Sympozjon PTMTS „Modelowanie w Mechanice”, 2004, pp. 110-111.

69. Krasowski P.: Smarowanie łożyska ślizgowego olejem newtonowskim jako graniczny przypadek przepływu mikropolarnego, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr. 23, 2004, pp. 233-238.

70. Krasowski P.: Ciśnienie hydrodynamiczne i nośność w płaskim łożysku ślizgowym o liniowo zbieżnej szczelinie smarnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Okrętowe, Nr 65, 2004, pp. 105-112.

71. Malinowski T., Podsiadlo A., Tarelko W.: Computer-Aided System for Hazard Zone Identification in Ship Power Plants, Proceedings of 4th International Seminar and Workshop: Engineering Design in Integrated Product Development – EDIProD 2004, pp. 233-239.

72. Miszczak A.: Viscoelastic unsteady lubrication of radial slide journal bearing at impulsive motion, Polish Maritime Research, 2004, Nr. 2, pp. 9-23.

73. Miszczak A.: Capacity of slide journal bearings lubricated with viscoelastic lubricants, Tribologia, Nr. 1 (193), 2004, pp. 91-111.

74. Miszczak A.: Lepkosprężyste smarowanie poprzecznych łożysk ślizgowych w nieustalonym ruchu, Tribologia, Nr. 5 (197), 2004, pp. 181-194.

75. Miszczak A.: Nośność łożyska ślizgowego przy laminarnym, niestacjonarnym smarowaniu, Tribologia, Nr. 5 (197), 2004, pp. 113-126.

76. Miszczak A.: Parametry eksploatacyjne poprzecznych łożysk ślizgowych smarowanych ferrosmarami, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z. 2(138), Vol. 39, 2004, pp. 35-48.

77. Miszczak A.: Siły nośne w stawach biodrowych człowieka podczas niestacjonarnych obciążeń impulsowych, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr. 23, 2004, pp. 321-326.

78. Miszczak A.: Korekty parametrów eksploatacyjnych dla lepkosprężystych ferro smarów, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr. 23, 2004, pp. 315-320.

79. Młynarczak A.: Optymalizacja procesu uzupełniania ubytków oleju smarowego w bezwodzikowych silnikach okrętowych – koncepcja rozwiązania problemu, Tribologia, Nr 2, 2004, pp. 272-281.

80. Nowak M., Nowaliński S., Tarełko W.: Aspekty bezpieczeństwa podczas prac załadunkowych i wyładunkowych LPG, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 598, Budownictwo Okrętowe LXV, 2004, pp. 201-208.

81. Nowak M., Tarełko W.: Przegląd i ocena urządzeń monitorujących i rejestrujących tlenki azotu zawarte w spalinach okrętowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Nr 598, Budownictwo Okrętowe LXV, 2004, pp. 62-72.

82. Otremba Z.: Modelling the bidirectional reflectance distribution functions (BRDF) of sea areas polluted by oil, Oceanologia, 46 (4), 2004, pp. 505-518.

83. Otremba Z., Piskozub J.: Phase functions of oil-in-water emulsion, Optica Applicata, Vol. 34 No. 1, 2004, pp. 93-99.

84. Otremba Z., Piskozub J.: Modelling the Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) of seawater polluted by an oil film, Optics Express, Vol. 12 No. 8, 2004.

85. Pawletko R.: Zastosowanie sieci neuronowych do diagnozowania uszkodzeń układu wtryskowego okrętowego silnika wysokoprężnego, Budownictwo Okrętowe i Gospodarka Morska, Nr 65, 2004, pp. 209-217.

86. Pawletko R.: Ocena wrażliwości diagnostycznej przebiegu ciśnienia indykowanego średnioobrotowego silnika okrętowego, Diagnostyka, Nr 3, 2004, pp. 15-19.

87. Podoski T, Taszner A.: Fizyka współczesna w programie nauczania studentów kierunku inżynieria eksploatacji instalacji Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni, Materiały konferencyjne: „Nauczanie Fizyki w Wyższych Szkołach Technicznych” Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-rolniczej w Bydgoszczy, 2004, pp. 137-138.

88. Podsiadło A., Tarełko W.: Ship power plant management by design of integrated procedures, Marine Technology Transactions, Polish Academy of Sciences, Vol. 15. 2004, pp. 411-420.

89. Podsiadło A., Tarełko W.: Development of a Computer-Aided System for Hazard Zone Identification in Ship Power Plants, Proceedings of 4th International Congress on Maritime Technological Innovations and Research, Barcelona 2004, pp. 25-34.

90. Podsiadło A., Tarełko W.: Prototype of Computer-Aided System for Hazard Zone Identification in Ship Power Plants, Proceedings of 4th International Congress on Maritime Technological Innovations and Research. Barcelona, 2004, pp. 15-24.

91. Przybyłowski P., Gębala S., Rój A.: Rola nowych metod instrumentalnych w ocenie jakości towarów, Materiały konferencji: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, 2004, pp. 635-644.

92. Rosłanowski J.: Określenie cech dynamicznych układów napędowych statku ze pomocą analizy wymiarowej, Materiały Międzynarodowej Konferencji – Technical, Economic and environmental aspects of combined cycle power plants, Politechnika Gdańska, 2004, pp. 59-66.

93. Rosłanowski J.: Identyfikacja drgań skrętnych śruby napędowej statku, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, nr 598, Budownictwo Okrętowe Nr LXV, 2004, pp. 233-242.

94. Siemek-Pawłowska B., Barylski A.: System dawkowania zawiesiny ściernej w docierarkach, Materiały i Technologie, Nr 2, 2004, pp. 155- 158.

95. Siemek-Pawłowska B., Barylski A.: Technika dawkowania zawiesiny ściernej w technologiach docierania maszynowego, Materiały konferencyjne – IV Pomorska Konferencja Naukowa „Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004″, Gdańsk-Bychowo 2004, wyd. na CD.

96. Smoleńska H., Kończewicz W.: Morphology studies of the cobalt base layers produced by laser technology, Inżynieria Materiałowa, Nr 3, 2004, pp. 493-496.

97. Smoleńska H., Kończewicz W.: Wpływ zawartości wolframu na własności warstw na bazie kobaltu napawanych plazmowo, Materiały i Technologie, Nr 2 (2), 2004, pp. 171-175.

98. Stachowiak M.: Model matematyczny odprowadzania ciepła w instalacji chłodzenia wodą wolnoobrotowego silnika okrętowego, Materiały konferencji naukowej: EXPLO-SHIP 2004, Zeszyty Naukowe Akademia Morska w Szczecinie, Nr. 1 (73), 2004, pp. 479-488.

99. Stachowiak M.: Modelowanie matematyczne procesów energetycznych w prostym układzie napędowym, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Budownictwo Okrętowe, Nr. 65, 2004, pp. 255-262.

100. Starosta R., Dyl T.: Wpływ parametrów technologicznych procesu dziurowania – rozszerzania na mikrostrukturę tulei, Materiały konferencyjne – IV Pomorska Konferencja Naukowa „Inżynieria i Technologie Materiałowe 2004″, Gdańsk – Bychowo, 2004, wyd. na CD.

101. Starosta R., Dyl T.: Definition influence of the plastic working on tube hollow microstructure, Proceedings of 13th International Metallurgical & Material Conference, “METALL’2004″, Ostrawa, 2004, wyd. na CD.

102. Starosta R., Dyl T.: Badanie wpływu parametrów geometrycznych obszaru odkształcenia procesu walcowania na warstwę wierzchnią tulei, Materiały i Technologie, Nr 2, 2004, pp. 181-186.

103. Starosta R., Klatt K.: Ocena przydatności technologii napawania gazowego „EUTALLOY” do nakładania powłok kompozytowych Ni-Al2O3, Materiały i Technologie, Nr 2, 2004, pp. 187-190.

104. Starosta R., Klatt K.: Ocena przydatności technologii natryskiwania płomieniowego „ROTO-TECK” do nakładania powłok kompozytowych Ni-Al- Al2O3, Materiały i Technologie, Nr 2, 2004, pp. 191-195.

105. Starosta R., Zieliński A.: Effect of chemical compozition on corrosion and wear behaviour of the composite Ni-Fe-Al2O3 coating, Journal of Materials Processing Technology, No 157 – 158, 2004, pp. 434-441.

106. Stelmaszewski A.: Fluorescence method for the determination of oil identity, Optica Applicata, Vol. XXXIV, No. 3, 2004, pp. 405-418.

107. Szwabowicz M. L., Pietraszkiewicz W.: Determination of the deformed position of a thin shell from surface strains and height function, International Journal of Non-Linear Mechanics, 39, 2004, pp. 1251-1263.

108. Tomczak L.: The latest developments in Computer Base Training (CBT) – interactive programs for marine engineers, Proceeding of International Conference on Engine Room Simulators, Wuhan, 2004, pp. 56-64.

109. Wierzcholski K.: Numerical contribution to the viscoelastic magnetic lubrication of human joint in periodic motion, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6 Nr. 1, 2004, pp. 61-82.

110. Wierzcholski K.: Lubrication of hip joint after injury for stochastic description of cartilage surface, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 6, Nr. 1, 2004, pp. 118-123.

111. Wierzcholski K.: Tribology of stochastic phenomena on the hard tissue, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 9, 2004, pp. 283-289.

112. Wierzcholski K.: Od czego zależy wzrost tkanek w bioreaktorze, Materiały konferencji naukowej: Mechanika w Medycynie, Rzeszów 2004, pp. 247-250.

113. Wierzcholski K.: Scientific and technological objectives of the intelligent bioreactor for tissue cultivation, Materiały konferencji naukowej: Teoria Maszyn i Mechanizmów, Kraków, 2004, pp. 43-48.

114. Wierzcholski K.: Bioreactor studies of cartilage cultivation under unsteady hydrodynamic conditions, Materiały konferencji naukowej: XLIII Sympozjon PTMTS “Modelowanie w Mechanice”, 2004, pp. 184-185.

115. Wierzcholski K.: Viscoelastic lubrication of spherical slide bearing in impulsive unsteady motion, Polish Maritime Research, Nr. 4, 2004, pp. 9-21.

116. Wierzcholski K.: Engineering contributions for cartilage cultivation in bioreactor, Proceedings of International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 9, 2004, pp. 299-303.

117. Wierzcholski K.: Tribologie für instabil belastete menschliche Gelenke im magnetischen Feld, Proceedings of Technische Akademie Esslingen, 14 International Colloquium Tribology, Esslingen, Vol. III, 2004, pp. 1717-1724.

118. Wierzcholski K.: Theory of viscoelastic lubrication of hip joint in stochastic description for periodic motion, Tribologia, Nr. 4 (196), 2004.

119. Wierzcholski K.: Unsteady liquid flow in bioreactor, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr 23, 2004, pp. 433-438.

120. Wierzcholski K., Miszczak A.: Stochastic model for turbulent lubrication of slide journal bearing in ship technology, Marine Technology Transactions, Polish Academy of Sciences, Vol. 15, 2004, pp. 455-466.

121. Wierzcholski K., Miszczak A.: Sieci neuronowe w sterowanej rekonstrukcji ubytków chrząstki stawowej, Materiały konferencji naukowej: Mechanika w Medycynie. Rzeszów, 2004, pp. 265-269.

122. Wierzcholski K.: Unsteady periodic pressure and capacity for viscoelastic lubrication in spherical hip joint, Tribologia, Nr. 1 (193), 2004, pp. 113-136.

123. Witkowski K., Krzyżanowski J.: Research on influence of some ship diesel engine malfunctions on its exhaust gas toxicity, Polish Maritime Research, Nr 1(39) Vol. 11, 2004, pp. 24-26.

124. Witkowski K., Krzyżanowski J.: On possible supplying diesel engines with alternative fuels (mixtures of fuel oils and vegetable oils or their esters), Polish Maritime Research, Nr 4(42) Vol. 11, 2004, pp. 28-30.

 

Cofnij